Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | П | Ш
Number of items: 31.

Б

Борисенко, Н. Д. (2018) Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. and Садловська, О. С. (2018) Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 48-52. ISSN 2076-6173

В

Вискушенко, С. А. (2018) Загальні особливості лінгвокогнітивного підходу до вивчення фахових мов. In: міжнародна науково-практична конференція «Modern philological research : a combination of innovative and traditional approaches»,, Tbilisi : Baltija Publishing.

Вискушенко, С. А. (2018) Кореляція понять фахова мова та загальновживана мова у світлі сучасних лінгвістичних теорій. In: ІІ Міжнародно науково-практична конференція «Nowoczesna nauka : teoria i praktyka», 2018, Katowice.

Вискушенко, С. А. (2018) Лексикографічні принципи побудови двомовного термінологічного тематичного словника фахової мови тваринництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Вотінова, Д. О. (2018) Comparative Analysis of the Genre and Stylistic Dominants of the XXth Century Dystopian Novels in the Light of Translation Studies. Science and Education a New Dimension. Philology, V (49). pp. 57-61.

Вотінова, Д. О. (2018) Lexical and Stylistic Dominants of Dystopia in Ukrainian Translations. In: International Scientific-Practical Conference.

Д

Дмитрієва, І. В. (2018) П’єса-колаж та її особливості (на матеріалі п’єси Сари Кейн «Психоз 4.48»). Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту антологія. pp. 79-83.

Дорошенко, Л. В. and Топачевський, С. К. (2018) Репрезентація концепту «chidhood – дитинство» в англомовній лінгвокультурі. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

З

Зорницька, І. В. and Зорницький, А. В. (2018) Особливості використання лексико-семантичних засобів для моделювання альтернативної реальності (на матеріалі роману Майкла Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», 2 (70). pp. 80-84. ISSN 2409-6806

Зорницький, А. В. (2018) «Герменевтичне коло» як механізм інтерпретації оригіналу при роботі над художнім перекладом. Вісник Херсонського державного університету Серія "Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2 (1). pp. 121-125.

Зорницький, А. В. (2018) Жанрово-стилістичні детермінанти стратегії доместикації при перекладі художнього тексту (на матеріалі роману М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Ужгородський національний університет, 3 (2). pp. 138-142.

Зорницький, А. В. (2018) Основи художнього перекладу. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Зорницький, А. В. (2018) Особливості відтворення прикметника Bohemian при перекладі художнього тексту (на матеріалі оповідання A. Конан Дойла "А Scandal in Bohemia"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Зорницький, А. В. (2018) Художній переклад. Навчально-методичний практикум. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. and Мосієнко, О. В. (2018) Вербалізація збройного конфлікту в англомовному медіа дискурсі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 33. pp. 45-47.

К

Карпінський, Ю. В. (2018) Соціолект сучасної англомовної молоді в контексті соціальної стратифікації мови. In: Міжнародна науково-практичної конференція, Київ.

Л

Лисецька, Ю. В. (2018) Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. pp. 48-50.

Лисецька, Ю. В. (2018) Теологічний дискурс як різновид релігійного дискурсу. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

М

Мосієнко, О. В. (2018) Квантифікація об’єктів у текстах новин. In: Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka..

Мосієнко, О. В. (2018) Когнітивно-дискурсивні засади вивчення номінативних одиниць у сучасному англомовному медіа дискурсі. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», 22-23 червня, Ніжин.

Мосієнко, О. В. (2018) Топологічна модель номінативно-референційних одиниць у новинному дискурсі. In: «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27-28 квітня, Тбілісі.

Н

Нідзельська, Ю. М. (2018) Базові особливості в дослідженні архетипів і символів через призму сучасного мовознавства та лінгвокультурології. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29 (68). pp. 25-29.

Нідзельська, Ю. М. (2018) Функціонування аксіологеми єврейської лінгвокультури сім’я в сучасній англійській мові. Львівський філологічний часопис. pp. 181-185.

Нідзельська, Ю. М. and Заглада, А. Г. (2018) Загальні особливості функціонування етностереотипів іспанця в сучасній англійській мові. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

П

Полховська, М. В. (2018) Англійське екзистенційне речення в генеративному висвітленні. Doctrina multiplex, veritas una учень багато, істина одна. pp. 385-397.

Полховська, М. В. (2018) Поява експлетивів у структурі речення деяких германських мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 124-127. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Communicative strategies in the english dialogic discourse. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXIV. pp. 214-216.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка : науковий журнал, 3. pp. 57-59. ISSN ISSN 2311-5491

Ш

Шугаєв, А. В. (2018) Дискурсивні маркери у світлі сучасних лінгвістичних досліджень. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Aug 18 16:03:49 2022 EEST.