Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Н | О | П | Р
Number of items: 10.

Б

Башманівська, І. В. (2020) Лінгво-стилістичні особливості англомовних політичних промов. In: Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів, Житомир.

Н

Нідзельська, Ю. М. (2020) Лінгвоконцепт, структура, тлумачення та взаємодія із ціннісним сегментом культури. In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, 21-22 лютого, Одеса.

О

Орліківський, Д. Ю. (2020) Класифікація англійських фразеологізмів з компонентом позначення кольору. In: I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації», Терпнопіль.

П

Панчук, І. С. (2020) Лексичні одиниці на позначення гаджетів у сучасній англійській мові. In: I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації», 11 грудня 2020, Терпнопіль.

Поліщук, Л. П. and Лукиша, І. (2020) Основні проблеми перекладу поетичного тексту та шляхи їх подолання: на основі твору Вільяма Водсворта "She dwelt among the untrodden ways". In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації включають матеріал для роботи над фільмом «Sherlock» і є доповненням до підручників та посібників з предмету «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Навчально-методичні рекомендації містять логічно побудований та лексично насичений матеріал, що сприяє розвитку інтегративних навичок та умінь усного та писемного мовлення та перекладу. Житомирський державний університет ім.Івана Франка. (In Press)

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Для студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П. and Уточкіна, Ю. (2020) Вивчення гендерних аспектів художнього перекладу на прикладі англомовних творів. In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Р

Рацун, О. В. (2020) Структурні особливості фразеологічних одиниць на позначення роботи та неробства в англійській мові. In: матеріали Міжнародної студентської наукової конференції "Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі", 17 квітня 2020, Харків.

This list was generated on Fri Aug 12 15:53:24 2022 EEST.