Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Slavic and Germanic Languages" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ш | Ю | Я
Number of items: 137.

І

Іванчук, І. А. (2014) Лекція на тему: “Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського”. кафедра слов'янських і германських мов.

Б

Башманівський, О. Л. (2014) Англійські та американські переклади творів Т. Г. Шевченка. Вітражі: збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів.

Башманівський, О. Л. (2014) Використання засобів синхронної комунікації у процесі вивчення англійської мови. 9 міжнародна конференція. Нові інформаційні технології в освіті для всіх.

Башманівський, О. Л. (2014) Крос-культурний підхід у навчанні англійської мови в контексті соціальної диференціації мовних одиниць. Методичний пошук, 12 (1). pp. 98-103.

Башманівський, О. Л. (2014) Ознаки комунікативного перекладу творів М. Рильського на перекладі трагедії ″Король Лір″. Вітражі.

Башманівський, О. Л. and Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Бондарчук, Роман (2014) ПРОСТОРОВІСТЬ ТЕКСТУ ТА ГЕНЕРАТИВІЗМ. Екзаменаційний проект з курсу “Актуальні питання сучасної лінгвістики”. кафедра слов'янських і германських мов.

В

Волокита, Марія (2014) Методи лінгвістичних досліджень. Екзаменаційний проект з курсу “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики”. кафедра слов'янських і германських мов.

Г

Герасимчук, М. (2014) Загальнонаукові методи дослідження. Методи лінгвістичних досліджень. кафедра слов'янських і германських мов.

Д

Дубасенюк, О. А. and Місяць, Н. К. (2014) Koncepcje i dokonania pedagogiczne profesor Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce. Українська полоністика (11). pp. 270-274. ISSN 2220-4555

Ж

Жукова, І. О. (2014) Односкладні речення в поезії Олени Теліги. кафедра слов'янських і германських мов.

К

Кльоц, М. (2014) Назви хлібних виробів у поемі І. Котляревського “Енеїда”. Екзаменаційний проект з актуальних проблем сучасної лінгвістики. кафедра слов'янських і германських мов.

Козир, Вікторія and Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Краснобока, Альона (2014) Типологія лексико-семантичних груп. Презентація до курсу “Актуальні питання сучасної лінгвістики”. Кафедра слов'янських і германських мов.

Л

Левківська, Н. (2014) Номінація родильного обряду в говірках Олевського району Житомирської області. Екзаменаційний проект з актуальних проблем сучасної лінгвістики. кафедра слов'янських і германських мов.

М

Макарова, О. Ю. (2014) O języku polskich zapisek sądowych w Księdze grodzkiej żytomierskiej (1635-1644). Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, 5. pp. 235-249.

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Розвиток повноголосних фонем. Чергування голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2014) Комментарий как жанр Интернет-коммуникации. Система і структура східнослов'янських мов (7). pp. 113-117.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе. Мова і культура, 4 (17). pp. 273-277.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в условиях виртуальной коммуникации. Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова.

Місяць, Н. К. (2014) Опыт учебно-исследовательского проекта в самостоятельной работе студентов. Русский язык, литература, культура в школе и вузе. (1 (55)). pp. 47-51. ISSN 2305-7319

Місяць, Н. К. (2014) Теоретичні засади навчання українців синтаксису польської мови. Українська полоністика (11). pp. 26-34. ISSN 2220-4555

Місяць, Н. К. (2014) Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 175-180. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні питання сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Асоціації в комунікативній системі державний службовець – споживач управлінських послуг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія:проблема концептуалізації понять. Other thesis, НАДУ.

Недашківська, Т. Є. (2014) Етика ділового спілкування і мовленнєвий етикет. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Від філології класичної стародавності до мовознавства ХVІІІ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Мовознавство ХХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. Мовознавство ХIХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство: проект комплексу оцінювання. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Запозичена лексика у романі Юрія Щербака «Час смертохристів». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність чи компетенція державного службовця? (до проблеми термінологічного змісту понять). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність і компетенція: об'єм термінологічного значення понять. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Комунікативна компетенція державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Контрольна робота (директорська) з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Парадигми сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Проблема міжмовної інтерференції у ХVІІ ст.(на основі досліжень запозиченої лексики пам’ятки ІІ пол. XVII ст. “Выклад о церкві святій” Ф. Софоновича). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Структура асоціативних полів професійних понять сфери державного управління. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. кафедра слов'янських і германських мов.

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Проблеми прикладної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Психолінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Філософські проблеми мовознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Іванчук, І. А. (2014) Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2014) «Разрушение границ между книжно-славянским типом языка и разговорным языком в сочинениях протопопа Аввакума». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Грамматика Мелетия Смотрицкого. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Грицик, Светлана (2014) Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гуцало, Андрій (2014) Постфикс в составе слова. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Денисевич, О. В. (2014) Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне. Український інформаційний простір (2). pp. 270-276.

Недашківська, Т. Є. and Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жакун, Оксана and Самолюк, Марія (2014) Приставка в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кравчишина, Анна (2014) Корневые и аффиксальные морфемы в русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, А. (2014) Теории происхождения языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Лазанюк, Марія (2014) История русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Никишова, Татьяна (2014) Актуальные вопросы современного русского языка. Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ніколайчук, Тетяна (2014) Язык и общество. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Вопрос о втором южнославянском влиянии. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Петровское время и его значение для развития русского национального литературного языка. Язык Петровской эпохи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина and Білаш, О. (2014) Корень слова в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сандалюк, Александра (2014) Невербальные средства общения (жесты, мимика, улыбка, обстановка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергійчук, Анастасія (2014) Стилистическая теория М .В. Ломоносова «Теория трех стилей» и развитие классицизма. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) «Деловой язык» Киевской Руси и его место в системе древнерусского литературного языка. Тексты деловой письменности. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) Дискуссионные проблемы истории русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шульга, Т. (2014) Актуальні проблеми лінгвістики. Проблема мовної особистості. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуть, О. (2014) Речення з однорідними членами. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

П

Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. -.

Р

Рогозіна, К. А. (2014) Невербальные средства общения: одежда, поза, расстояние, взгляд. кафедра слов'янських і германських мов.

Рогозіна, К. А. (2014) Неологизмы в языковой картине мира студентов. ЖДУ ім. І.Франка.

Рогозіна, К. А. (2014) Неологизмы в языковой картине мира студентов. Презентация. кафедра слов'янських і германських мов.

Рогозіна, К. А. (2014) Українське мовознавство у діаспорі. кафедра слов'янських і германських мов. (Unpublished)

Рогозіна, К. А. (2014) Язык: средство общения или разобщения? кафедра слов'янських і германських мов. (Unpublished)

С

Самійлик, С. В. (2014) Зіставлення асоціативних полів українських та англійських лексем на позначення освітніх понять. Полілог (2). pp. 85-92. ISSN 2311-1844

Самійлик, С. В. and Недашківська, Т. Є. (2014) Зіставлення асоціативних полів українських та англійських лексем на позначення освітніх понять. Полілог (2). pp. 85-88. ISSN 2311-1844

Ш

Шелудченко, Світлана (2014) Класифікація асоціацій. кафедра слов'янських і германських мов.

Ю

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Я

Якимець, Н. М. (2014) Типы коннотации и средства ее выражения в "Дневнике" Т. Г. Шевченко. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Fri May 29 04:25:52 2020 EEST.