Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Mathematical Analysis, Business Analysis and Statistics" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | P | T | Б | Г | К | С | Ш
Number of items: 22.

D

Denega, I. V. (2017) Estimates of products of inner radii of non-overlapping domains in the complex plane. In: International scientific conference «Algebraic and geometric methods of analysis», 2017, Київ.

Denega, I. V., Targonskii, A. L. (2017) Separating transformation in a problem on extremal decomposition of the complex plane. Збірник праць інституту математики НАН України, 14 (1). pp. 147-155.

Denega, I. V., Zabolotnii, Ya. V. (2017) On one Dubinin extremal problem. In: International Conference of Young Mathematicians dedicated to the 100th Anniversary of Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Professor Yu. O. Mitropolskiy, 2017, Київ.

G

Gryshchuk, S.V. (2017) A Schwartz-type boundary value problem for biharmonic functions. In: Міжнародна конференція молодих математиків, 2017, м. Київ.

P

Plaksa, S., Pukhtaievych, R. (2017) On logarithmic residue of monogenic functions in a three-dimensional commutative algebra with one-dimensional radical. An. S-t. Univ. Ovidius Constanta, 25 (3). pp. 167-182.

Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М. (2017) Solutions of some partial differential equations with variable coefficients by properties of monogenic functions. Journal of Mathematical Sciences, 220 (5). pp. 624-632.

T

Targonskii, A. L., Targonskaya, I. I. (2017) Extremal Problems on the Generalized (l, d)-Equiangular System Points in the Case of Arbitrary Multidimensional Complex Spaces. International Journal of Advanced Research in Mathematics (9). pp. 44-53. ISSN 2297-6213

Targonskii, A. L., Targonskaya, I. I. (2017) Extremal Problems on the Generalized (l; d)-Equiangular System Points in the Case of Arbitrary Multidimensional Complex Spaces. International Journal of Advanced Research in Mathematics, 9. pp. 44-53. ISSN 2297-6213

Б

Бахтин, А. К. (2017) Оценки внутренних радиусов для взаимно непересекающихся областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 14 (1). pp. 25-33.

Бахтин, А. К., Бахтина, Г. П., Денега, І. В. (2017) Экстремальное разбиение комплексной плоскости с фиксированными полюсами. Збірник праць інституту математики НАН України, 14 (1). pp. 34-38.

Г

Герус, О. Ф., Щехорський, А. Й. (2017) Контурно-тiлеснi властивостi голоморфних функцiй в опуклих областях багатовимiрного комплексного простору. Збiрник праць Iн-ту математики НАН України, 14 (1). pp. 275-285.

Герус, О. Ф., Щехорський, А. Й. (2017) Контурно-тілесні властивості голоморфних функцій в опуклих областях багатовимірного комплексного простору. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 1-10.

Грищук, С. В. (2017) Displacements-type boundary value problem of isotropic medium and monogenic functions. In: IV Міжнародна наукова конференція. Сучасні проблеми механіки., 2017, Київ.

Грищук, С. В. (2017) Одновимiрнiсть ядра системи iнтегральних рiвнянь Фредгольма для однорiдної бiгармонiчної задачi. Збiрник праць Iн-ту математики НАН України, 14 (1). pp. 128-139.

Грищук, С. В., Плакса, С. А. (2017) Бiгармонiчнi iнтеграли в крайових задачах типу задачi Шварца для моногенних функцiй у напiвплощинi та крузi. In: ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, Ворохта.

К

Каленська, В. П. (2017) Напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств–виробників сільськогосподарської продукції радіаційно забруднених територій. Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф..

Каленська, В. П. (2017) Основні етапи моделювання гештальтів онтологічної системи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення. Інфраструктура фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ.

Каленська, В. П. (2017) Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій як складова їх інвестиційної діяльності. Бізнес та його розвиток в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: збірник тез наук. роб. учасників Всеукр. наук.-практ. конф..

С

Семенець, С. П. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Чирчика Сергія Васильовича «Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер’єру», представлену на здобуття ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомир.

Семенець, С. П. (2017) Відгук офіційного опонента про дисертаційну роботу Ірини Петрівни Стаднійчук «Формування технічної компетентності техніків-механіків у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2017) Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання математики: особистісно-розвивальний підхід. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 157-161.

Ш

Шпаковский, В. С. (2017) Гиперкомплексные функции и точные решения одного уравнения гидродинамики. Збірник праць інституту математики НАН України, 14 (1). pp. 262-274.

This list was generated on Fri Dec 1 08:22:46 2023 EET.