Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Єфімова, Ганна and Королюк, О. М. (2014) Топологічні досліди на уроках математики в школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 27-29.

Дубовенко, Марина and Дідківська, Т. В. (2014) Застосування симетричних многочленів. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 10-13.

Дідківська, Т. В. (2014) Властивості чисел в історичних задачах. Математика в рідній школі (3). pp. 45-47.

Королюк, О. М. (2014) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ НА РУХ ПО КОЛУ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 240-244.

Ленчук, І. Г. and Працьовитий, М. В. (2014) Евклідова геометрія: конструктивна складова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (50). pp. 174-186. ISSN 2311-5491

Ленчук, І. Г. (2014) Зміст і особливості процесу навчання евклідової геометрії майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 69-73. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2014) Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл. Інформаційні технології і засоби навчання (39). pp. 125-140. ISSN 2076-8184

Лисенко, Катерина and Франовський, А. Ц. (2014) Практичне застосування кривих другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 125-127.

Муляр, П. А. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D на уроках геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 111-114.

Папіжук, Б. І. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D для обчислення довжини дуги кривої. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 108-111.

Петрова, Діана and Климчук, Яна and Михайленко, В. В. (2014) Застосування критерію χ^2 до перевірки гіпотези про числове значення ймовірності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 33-35.

Поліщук, З. П. and Свищ, Б. В. and Федьович, М. В. (2014) Використання саморобних приладів для демонстраційного експерименту на уроках фізики під час вивчення теми ''Електромагнітне поле''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 118-121. ISSN 2076-6173

Сірош, Ольга and Королюк, О. М. (2014) Задачі з економічним змістом у шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 40-44.

Фонарюк, О. В. (2014) Конструктивно-проектировочные умения будущего учителя математики в системе его профессиональных умений. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІ(15) (30). pp. 87-91.

Фонарюк, О. В. (2014) Метод проектів у системі методів професійної підготовки вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Педагогіка в Україні та за кордоном. pp. 75-79.

Фонарюк, О. В. (2014) МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 246-249.

Франовський, А. Ц. (2014) Фізико-математичний факультет: реалії та перспективи. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 7-10.

Хіміч, Леся and Франовський, А. Ц. (2014) Параметричні рівняння ліній другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 137-139.

Чемерис, О. А. (2014) ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІНІЙ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ФІЗИКА*». Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 231-234.

Чемерис, О. А. (2014) Моделюючий підхід у викладанні проективної геометрії. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. pp. 349-355.

Чемерис, О. А. and Глушенок, О. (2014) Елементи вектопрної алгебри в розробці комп'ютених ігор. Науковий пошук молодих дослідниіків (7). pp. 101-106.

Чемерис, О. А. and Громницька, І. Ю. (2014) Поверхні II порядку в архітектурі. Науковий пошук молодих дослідників (7). pp. 89-93.

Чемерис, О. А. and Лівандовська, М. (2014) Математичні закономірності в музиці. Науковий пошук молодих дослідників (7). pp. 97-101.

Шаповал, Ірина and Королюк, О. М. (2014) Текстові задачі на сумісну роботу і планування в шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 59-62.

Monograph

Королюк, О. М. (2014) Формування професійних знань, умінь і навичок у майбутніх учителів у процесі вивчення курсу «Методика навчання математики». Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Сверчевська, І. А. and Дідківська, Т. В. (2014) Геометричне розв’язання негеометричних задач. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу, 20-21 березня 2014, Суми.

Book

Королюк, О. М., ed. (2014) Науковий пошук молодих дослідників. ЖДУ ім. І. Франка.

Experiment

Лук’янчук, Ігор Юрійович and Ленчук, І. Г. (2014) Комп ’ютерне представлення методів паралельного перенесення та обертання у планіметрії. [Experiment]

Стоцький, Анатолій Миколайович and Ленчук, І. Г. (2014) Мимобіжні прямі та методика їх подання в розділі«Евклідова стереометрія». [Experiment]

Teaching Resource

Чемерис, О. А. (2014) Аналітична геометрія в тестах. [Teaching Resource]

Other

Заріцька, Я. В. and Прус, А. В. (2014) Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з параметрами. ЖДУ ім. І.Франка.

Кицан, А. В. and Прус, А. В. (2014) Геометрія трикутника. ЖДУ ім. І.Франка.

Ковальчук, С. В. and Прус, А. В. (2014) Задачі з чудовими точками трикутника. ЖДУ ім. І. Франка.

Савіцька, М. А. and Ленчук, І. Г. (2014) Формалізація і унаочнення позиційних задач в геометрії. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Чемерис, О. А. and Громницька, І. Ю. (2014) Дослідження загального рівнянння поверхні II порядку. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Чемерис, О. А. and Заворотнюк, Т. П. (2014) Алгебраїчні криві та ейдографіка. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Чемерис, О. А. and Самосій, Н. О. (2014) Геометричні нерівності в багатокутниках. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

This list was generated on Mon Oct 3 03:56:53 2022 EEST.