Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Я
Number of items: 32.

І

Іваницька, Ірина Олександрівна (2009) Ефективність соціально-психологічного тренінгу з проблемами адаптації студентів - першокурсників до навчання у вузі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Богданов, Ярослав Геннадійович (2009) Гендерні особливості рольових очікувань у шлюбі. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вакульчук, Ольга Іванівна (2009) Вплив акцентуацій характеру на соціальний статус студента у групі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вонсович, Віктор Станіславович (2009) Використання психологічного тренінгу для розвитку вербального інтелекту у підліткового віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Герасимов, О. Ф. (2009) Дослідження психологічних захистів клієнтів у процесі консультативної допомоги. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Грибовський, Віктор Миколайович (2009) Моделювання життєвого шляху в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дембіцька, Оксана Василівна (2009) Дослідження субєктивного розуміння клієнтом ефективності консультативної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Домалевська, Лариса Дмитрівна (2009) Особливості зв'язку тривожнсті з успішністю молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Літяга, І. В. (2009) Особливості педагогічної корекції сфери спілкування підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого закладу. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів": здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк.. pp. 216-229.

М

Мартинюк, Олена Анатоліївна (2009) Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей у студентів-психологів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирончук, Олена Миколаївна (2009) Особливості психологічної корекції відхилень у поведінці дітей старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Орликівська, Н. І. (2009) Індивідуальні особливості пам'яті та їх вплив на успішність. ЖДУ ім. І. Франка.

Остапчук, О. Л. and Котова-Олійник, С. В. (2009) Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності. Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії: матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (15 травня 2009 р., м. Суми).. pp. 130-134.

Остапчук, О. Л. and Котова-Олійник, С. В. (2009) Відповідальне батьківство як новітня світова тенденція. Тато-школа: як створити та забезпечити стале функціонування. Методичний посібник.. pp. 4-8.

П

Палько, І. М. (2009) Культура як базова категорія теорії виховання міжкультурної толерантності. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 449-450. - Педагогіка та психологія. (449-45). pp. 103-108.

Палько, І. М. (2009) Соціально-інтерактивний театр життя: ґендерний аспект. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-упоряд. О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник.. pp. 144-149.

Пиньківська, Інна Сергіївна (2009) Особливості саморегуляції навчальної діяльності студентів -психологів із низьким рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні віхи розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць . (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні особливості розвитку ремісничої освіти Півдня України кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Південь України : етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри : доповіді II Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 309-312.

Ситняківська, С. М. (2009) Загальні історичні аспекти діяльності ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історична наука на початку ХХІ століття : проблеми, минуле, сучасність, перспективи : доповіді ІV Міжнар. конф. молодих науковців. pp. 181-184.

Ситняківська, С. М. (2009) Організаційні засади діяльності ремісничих шкіл та ремісничих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : доповіді V Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 83-85.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Євреї в Україні : історія і сучасність : доповіді Міжнарод. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 219-224.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта у вітчизняних педагогічних теоріях (кінець XІХ – початок ХХ століття). Педагогічні науки : зб. наук. праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.. pp. 67-78.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта як педагогічний феномен у вітчизняній історії педагогіки. Актуальні питання вітчизняної, світової історії науки : пошуки, роздуми, знахідки : доповіді II Міжнар. наук. конф., 2009 р.. pp. 102-103.

Ситняківська, С. М. (2009) ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’янський державний педагогічний університет. (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки (1.). pp. 42-46.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Т

Тарнавська, Л. П. (2009) Дослідження впливу соціальних умов на структуру темпераменту у підлітковому віці. ЖДУ ім. І. Франка.

Товщик, С. А. (2009) Логіко-структурний аналіз системи категорій і понять соціальної педагогіки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І.Коваленко. (6). pp. 17-21.

Товщик, С. А. (2009) Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки. Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 449-450. – Педагогіка та психологія. (449). pp. 164-168.

Ф

Філімончук, А. В. (2009) Програма розвитку інтелекту дітей 6 – 7 років. Психолог дошкілля (2). pp. 1-31.

Я

Якимів, Н. В. (2009) Особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку із заікуватістю. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Aug 11 20:33:50 2022 EEST.