Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | К | Л | М | О | П | С | Т
Number of items: 26.

І

Ілліна, О. В. (2010) Соціальне партнерство як умова ефективної організації соціально-педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 22-25.

К

Коляденко, С. М. (2010) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції. pp. 6-9.

Коляденко, С. М. (2010) Інститут професійної адаптації як один з видів соціальної підтримки студентської молоді. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. (498). pp. 58-62.

Котловий, С. А. (2010) Конструктивне спілкування як засіб безконфліктної взаємодії учнів професійного ліцею. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред. Мартинюк М.Т.]. (ч.4). pp. 122-128.

Кривой, Н. Л. (2010) Співпраця із недержавними організаціями як фактор особистісного та професійного зростання майбутніх соціальних педагогів. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 29-31.

Л

Літяга, І. В. (2010) Соціальне партнерство як чинник організації соціально-педагогічної практики. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 31-34.

М

Маєвська, Л. М. (2010) Соціальне партнерство у структурі моделі професійної підготовки соціального педагога. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 34-41.

Маєвська, Л. М. (2010) Модель етнокультурного виховання у контексті педагогічних ідей К. Ушинського і вимог сьогодення. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 79 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. — Чернігів: ЧДПУ, 2010. — 268 с. (Серія: Педагогічні науки). (79). pp. 65-70.

Маєвська, Л. М. (2010) Модель підготовки майбутнього учителя до етнокультурного виховання молодших школярів. Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. (28). pp. 334-342.

О

Остапчук, О. Л. (2010) Соціальне партнерство у популяризації ідеї ґендерної рівності. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 41-44.

Остапчук, О. Л. (2010) Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків. Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. (1). pp. 377-381.

Остапчук, О. Л. (2010) Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків: експертна оцінка. Матеріали наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності».. pp. 216-220.

П

Павлик, Н. П. (2010) Базові характеристики соціального партнерства. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 44-46.

Павлик, Н. П. (2010) Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді. Проблема гендеру в гуманітарних дослідженнях: Збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 квітня 2010 р. / За заг. ред. проф. К.В. Балабанова..

Палько, І. М. (2010) Категорія "толерантність": історіографія проблеми. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених.. pp. 17-20.

Палько, І. М. (2010) Формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів засобами соціальної реклами. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 46-49.

С

Сейко, Н. А. (2010) Дитина шкільного віку яу об´єкт доброчинної підтримки в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. (XXV). pp. 146-155.

Сейко, Н. А. (2010) Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми. Освіта Донбасу (4-5). pp. 111-117.

Сейко, Н. А. (2010) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина ХІХ ст.). Українська полоністика. (8). pp. 70-80.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання. Історико-педагогічний альманах / АПН України. (1). pp. 10-16.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2010) Ремісничі навчальні заклади Півдня України у системі освіти України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / Херсонський державний університет. (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. (Вип 84). pp. 163-169.

Т

Товщик, С. А. (2010) Теоретико-методологічні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 52-55.

Товщик, С. А. (2010) Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання. Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». (19). pp. 236-239.

This list was generated on Mon Jun 18 20:09:53 2018 EEST.