Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | М | О | С
Number of items: 18.

А

Алпатова, О. М. (2013) Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 18-29.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Аннамухаммедов, А. О. and Аннамухаммедов, О. (2013) Yerli ot - iymlerin we mineral serisdelerin. Taze Oba (12). pp. 32-33. ISSN 0868-7560

Аннамухаммедов, А. О. and Аннамухаммедов, О. (2013) Обезвреживание хлопкового шрота от госсипола и использование его в животноводстве. In: Міжнародна наукова конференція 6-7 вересня 2013 р., 6-7 вересня 2013, Туркменістан, Ашгабад.

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2013) Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 310-314. ISSN 2076-6173

Аннамухаммедова, О. О. (2013) Тестові завдання з нормативної дисципліни "Геоботаніка". [Teaching Resource] (In Press)

М

Малинівська, Л. І. (2013) Використання електронних засобів навчання з дисципліни “Цивільний захист”. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих" Частина 1. Психолого-педагогічний напрям (1). pp. 117-119.

Малинівська, Л. І. (2013) Компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця. Современные тенденции в образовании и науке Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2013 г. (20). pp. 110-114. ISSN 978-5-4343-0439-9

Малинівська, Л. І. (2013) Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Збірник наукових статей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 15—16 травня, 2013 р.). pp. 242-248. ISSN 978-966-97260-2-5

Малинівська, Л. І. (2013) Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій. Наукові праці : науково-методичний журнал, 210 (198). pp. 88-91. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І. (2013) Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Євпаторія, 05-09 лют. pp. 123-128.

Мелещенко, А. А. (2013) Роль державних інституцій у формуванні концепції єврейського шкільництва на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Світові війни XX століття та історична пам'ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 11-12 листопада 2011 р.. pp. 336-341.

Мелещенко, А. А. (2013) Фундаментальные принципы воспитания волынских евреев в конце ХІХ – начале ХХ веков. Вестник Московского Государственного обласного университета. Серия "Педагогика" (3). pp. 27-31. ISSN 2072-8395

О

Ожгібесова, М. В. (2013) Вливи засобів масової інформації на суспільство. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2012 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2012. pp. 255-264.

Ожгібесова, М. В. (2013) Проблеми впливу засобів масової інформації на суспільство. Сталий розвиток: проблеми та перспективи.

С

Семенець, Л. М. (2013) Розробка концептуальної моделі формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. In: Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного простору (концептуальний підхід). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир Вид-во ім. І.Франка, pp. 72-79.

Семенець, Л. М. (2013) Теорія і технологія формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. [Teaching Resource]

Семенець, Л. М. and Семенець, С. П. (2013) Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2013 року. pp. 18-19.

This list was generated on Mon Jun 18 07:04:42 2018 EEST.