Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | К | Л | М | Н | О | Ш
Number of items: 25.

Б

Басманова, Н. И. and Журавльова, Л. П. (2014) Оптимизация методов развития компетенции будущих психологов. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 7-12. ISSN 2311-8466

Батраченко, І. Г. and Плошинська, А. А. (2014) Пермакультура особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 13-19. ISSN 2311-8466

Г

Горай, О. В. and Осипенко, В. Є. (2014) Психомоторика – важливий аспект відбору дітей молодшого віку до занять з настільного тенісу. Студенська спортивна наука - 2014, 4. pp. 33-37.

Ж

Журавльова, Л. П. (2014) Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 134-141. ISSN 2311-8466

К

Кирильчук, І. В. (2014) Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 223-227. ISSN 2311-8466

Коломієць, Т. В. (2014) Емпатія та мотиви міжособистісної взаємодії. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 151-157. ISSN 2311-8466

Коломієць, Т. В. (2014) Психологічні кореляти емпатійної взаємодії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(13) (26). pp. 93-98. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Котлова, Л. О. and Клочкова, О. С. (2014) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки військовослужбовців. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Костенко, Д. (2014) Порівняльний аналіз мотивації професійної діяльності військовослужбовців з різним строком служби. Практична пчсихологія ХХІ ст.: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 129-133.

Котлова, Л. О. (2014) Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації для викладачів на основі чинних нормативних документів). Умань : ФОП Жовтий о.о..

Котлова, Л. О. (2014) Сімейні труднощі на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science, 2.

Котлова, Л. О. (2014) Теоретичний аналіз психологічних особливостей конфлікту та конфліктних форм поведінки. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 143-147.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності майбутніх практичних психологів. Практична психологія освіти ХХІ ст..: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 20-21 травня 2014 р.). pp. 180-184.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 162-168. ISSN 2311-8466

Котлова, Л. О. and Рожкова, Н. В. (2014) До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: зб.наукових праць., 2 (2). pp. 42-46. ISSN 2312-3206

Кулаковська, Л. П. and Кулаковський, Т. Ю. (2014) Людські ресурси та їх аудит у підприємницькій діяльності. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (2 (68)). pp. 109-115. ISSN 1728-4236

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2014) Психосемантичне дослідження поняття «дитина-інвалід» у студентів ВНЗ. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 30-35. ISSN 2311-8466

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2014) Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 2. pp. 455-457.

Л

Литвинчук, А. І. (2014) Структура екологічної самосвідомості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 41-44. ISSN 2311-8466

М

Марчук, К. А. (2014) Релігійна картина світу «середньовічного українця». Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 53-57. ISSN 2311-8466

Можаровська, Т. В. (2014) Психологічні особливості формування та розвитку екологічної особистості засобами екологічної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (14). pp. 95-98. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Н

Недашківська, Т. Є. and Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

О

Осипенко, В. Є. and Горай, О. В. (2014) Травматизм у настільному тенісі та засоби відновлення. Біологічні дослідження – 2014: Матеріали V науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 458-460.

Ш

Шмиглюк, О. Г. and Шмиглюк, С. Г. (2014) Рефлексія професійних здібностей медичних працівників з різним стажем роботи. «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні». Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції(м.Львів, 25-26 липня 2014 року).

Шмиглюк, О. Г. (2014) Інформаційний вплив як психологічна проблема. Міжвузівський науковий семінар «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична та практична проблема»..

This list was generated on Sat May 30 07:27:47 2020 EEST.