Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Дослідження рівня суб'єктивної легітимності правових норм у психіці особистості в умовах трансформації сучасного суспільства. Сучасний вимір психології та педагогіки. pp. 61-66.

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Легітимація правових норм. Oxford Journal of Scientific Research, 4 (9). pp. 615-621.

Гречуха, І. А. (2015) Дослідження розвитку літературних здібностей та обдарованості в ранньому юнацькому віці. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 311-317.

Гречуха, І. А. (2015) Ціннісна підтримка літературно обдарованих старшокласників: на прикладі роботи українських та польських літературних осередків. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 112-115.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Структура психологічного портрету дитини у роботі з проективними техніками. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 116-118.

Журавльова, Л. П. and Шпак, М. М. (2015) Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 3 (25). pp. 85-88. ISSN 2308-5258

Кирильчук, І. В. (2015) Дослідження ціннісної сфери школярів при переході з молодших до середніх класів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 51-56.

Кирильчук, І. В. (2015) Цінності як чинник розвитку учіннєвих здібностей в підлітковому віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 334-341.

Кирильчук, І. В. and Черняєва, В. (2015) Психометрична характеристика тесту визначення рівня навчально-пізнавальної активності студентів ВНЗ. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 122-125.

Кириченко, В. В. and Марчук, К. А. (2015) Літературне полотно життя. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 124-132. ISSN 2072-4772

Котлова, Л. О. (2015) Психологічний аналіз учбових конфліктів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 11-14.

Котлова, Л. О. (2015) Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів. Вісник Інституту розвитку дитини (38). pp. 134-139.

Котлова, Л. О. (2015) Ціннісні орієнтації особистості в умовах суспільних трансформацій. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 1 (38). pp. 36-42.

Котлова, Л. О. and Бродовська, А. (2015) Аналіз результатів дослідження прояву шкільної тривожності молодших школярів з різнем рівнем навчальної успішності. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 47-48.

Котлова, Л. О. and Гарбовська, І. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 88-91.

Котлова, Л. О. and Драган, С. (2015) Аналіз гендерних осбливостей ставлення до грошей у студентському середовищі. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 86-88.

Котлова, Л. О. and Дідківська, В. (2015) Зв’язок рівня комунікативності та інтернет – залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 49-50.

Котлова, Л. О. and Ковальчук, В. (2015) Динаміка професійної мотивації студентів-психологів першого та п’ятого курсів. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 92-94.

Котлова, Л. О. and Ковтун, В. (2015) Дослідження рівня комунікативної компетентності студентів-психологів 1 та 3 курсу. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 94-97.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2015) Психолого-педагогічні передумови конфліктної поведінки учнів професійних ліцеїв. Driven to discover // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. Geneva (Switzerland). pp. 76-81.

Котлова, Л. О. and Осіпчук, Л. (2015) Дослідження стилів поведінки в конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним статусом у групі. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 98-99.

Котлова, Л. О. and Саух, Т. (2015) Теоретичний аналіз факторів задоволеності шлюбом подружжя. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 15-17.

Кулаковський, Т. Ю. (2015) Формування підприємницьких компетенцій як завдання практичної психології. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 24-28.

Литвинчук, А. І. (2015) Місце емпатії в структурі екологічної самосвідомості особистості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 29-33.

Можаровська, Т. В. (2015) Особливості розвитку екологічної свідомості у підлітковому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 35-37.

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2015) Психологический анализ массовых настроений в Севастополе при аннексии Крыма. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії. pp. 92-95.

Шаюк, А. В. and Марценюк, Н. В. and Ольхова, І. В. and Сидорук, Л. А. (2015) Головний біль типу напруги у дітей: сучасні уявлення. Вісник Вінницького національного медичного університету, 19 (1). pp. 255-259.

Шмиглюк, О. Г. and Зарицька, Б. (2015) Теоретичний аналіз проблеми самосвідомості у психологічній науці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 40-42.

Thesis

Коломієць, Т. В. (2015) Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коломієць, Т. В. (2015) Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України.

Марчук, К. А. (2015) Наративні структури «Повісті врем’яних літ». Other thesis, ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

Марчук, К. А. (2015) Наративні структури «Повісті врем’яних літ». PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Гавриловська, К. П. and Котлова, Л. О. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології. [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для психологів. [Teaching Resource]

Other

Гарбовська, І. and Котлова, Л. О. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». ЖДУ.

Котлова, Л. О. (2015) Кодекс медіатора. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Котлова, Л. О. and Саух, Т. (2015) Вивчення рівня задоволеності шлюбом подружжя залежно від терміну дошлюбних стосунків. ЖДУ.

This list was generated on Sat May 30 09:35:45 2020 EEST.