Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 30.

Article

Белінський, О. and Міщук, Г. А. (2018) Зовнішньополітичні настанови Заходу. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 132-135.

Буравський, О. А. (2018) Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 1 (1(21)). pp. 37-41. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. (2018) Суспільно-політичне життя на Волині (початок ХХ ст.). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 211-214.

Власюк, Ігор (2018) Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1 (21)). pp. 66-70. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2018) Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у другій половині 1920-х рр. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 237-239.

Гуцало, Л. В. (2018) Етнографічні дослідження Василя Кравченка. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 239-241.

Гуцало, Л. В. (2018) Переселення євреїв Волині у 1930-х роках у республіканський та Всесоюзний колонізаційні фонди. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (134). pp. 62-65. ISSN 2076-1554

Гуцало, Л. В. (2018) Проведення «чисток» серед польського та німецького населення Житомирщини у 1930-х рр. Вісник державного архіву Хмельницької області "Подільська старовина" (3). pp. 84-86.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2018) Микола Васильович Хомичевський (Борис Тен): біографія, творча та громадська діяльність. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (135). pp. 19-23. ISSN 2076-1554

Міщук, Г. А. (2018) Йосип Брадатий – діяч болгарської книжності. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 161-163.

Опанащук, Петро (2018) Радянський період в історії української греко-католицької церкви у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Рецензія на монографію: Тарас Пшеничний. Українська греко-католицька церква (1939–1991 рр.). Європейські історичні студії: науковий журнал (11). pp. 276-281. ISSN 2524-048X

Опанащук, Петро (2018) Роль засобів масової інформації та комунікації у розгортанні протестних настроїв народних мас під час подій «арабської весни». Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 147-149.

Стародубець, Галина (2018) Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України. Східноєвропейський історичний вісник (3). pp. 73-79.

Стародубець, Галина (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 pp. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» (27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Стародубець, Галина (2018) Концептуальні засади міжнародної стратегії українського повстанського руху в умовах завершення другої світової війни. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань. pp. 123-134.

Стародубець, Галина (2018) Міжнародна політика періоду завершення другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). pp. 56-61. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2018) Повоєнне повсякдення періоду пізнього сталінізму крізь призму жіночого досвіду його сприйняття. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2018.. pp. 52-56.

Стародубець, Галина (2018) Примус до насилля партійно-радянської номенклатури західних областей України в 1944–1946 роках. Масавыя рэпрэсіі СССР у гістарчных даследаваннях і калектнай памяці: навуковы зборнік. pp. 229-243.

Стародубець, Галина (2018) Радянізація Закарпаття: спроба формулювання нових дефініцій [рец.]: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Монографія. Емінак: науковий щоквартальник, 1. pp. 149-154. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2018) Третій надзвичайний великий збір ОУН в осмисленні П.Федуна - «Полтави». Всеукраїнська науково-практична конференція "ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН - державотворчий чин Воюючої України в 1940-х рр.. pp. 20-24.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2018) Інститут «позбавленців» як об’єкт репресивної політики більшовицької влади 1920-х років. Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» (3). pp. 36-39.

Хададова, М. В. (2018) Богдан Звіздецький – дослідник древлянських пам’яток Житомирщини. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 266-268.

Шевчук, Андрій (2018) Боротьба фіскалів і влади за контроль над судовою системою західних губерній Російської Імперії (1799 р.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (24)). pp. 82-86. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2018) Волинський надвірний суд (1798–1801): заснування, структура та діяльність. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. (28). pp. 179-202.

Шевчук, Андрій (2018) Залежність складу підкоморських судів Правобережної України від російської влади (1797–1831). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 10-13.

Шевчук, Андрій (2018) Кадровий склад підкоморських судів правобережної України (1797–1832). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 182-200. ISSN 2518-7694

Book

Власюк, Ігор (2018) Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.). Житомир: Вид-во «Полісся».

Міщук, Г. А. and Хададова, М. В. (2018) Музейна практика. Посібник до проведення музейної практики для студентів історичного факультету. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2018) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. Вип. 7. Житомир: Вид-во "Полісся", 2018. 188 с..

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2018) Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2018. - 276 с..

This list was generated on Wed Jul 6 19:30:41 2022 EEST.