Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | М | О | П | Р | С | Ф | Ш | Я
Number of items: 21.

Є

Єрмошина, Т. В., Першко, І. О., Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2020) Робочий зошит для лабораторних робіт з біофізики. [Teaching Resource]

А

Антоненко, Е. С., Павлюченко, О. В. (2020) Безхребетні штучних біоценозів Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2020. pp. 76-79.

М

Максименко, Ю. В., Сафандовська, Ю. В. (2020) Мінливість морфологічних ознак червоноклопа безкрилого (Pyrrhocris Apterus) в популяціях міста Житомира. Nauka i inowacja, 8. pp. 37-39.

Метельська, М. В., Довбня, М. О., Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2020) Вивчення паразитів як необхідна складова змістової лінії "Здоров’я і безпека" у навчальній програмі "Біологія". Актуальні питання біологічної науки. pp. 189-193.

О

Осадча, І. Ю., Максименко, Ю. В. (2020) Популяційні особливості лунки річкової р. Случ. Біологічні дослідження - 2020. pp. 116-117.

П

Павленко, М. Ю., Максименко, Ю. В. (2020) Очищення стічних вод в Україні. Біологічні дослідження - 2020. pp. 350-352.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В., Сорочинська, О. А. (2020) Тестові завдання з валеології і вікової фізіології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Кагукіна, А. М. (2020) Старіння як етап онтогенезу людини. Fundamental and applied research in the modern world. pp. 777-781.

Печериця, Г. Д., Максименко, Ю. В., Астахова, Л. Є. (2020) Сучасні методи дослідження комах. Біологічні дослідження - 2020. pp. 119-121.

Р

Романюк, Р. К. (2020) Методичні аспекти формування поняття «Клітина» в шкільному курсі біології. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 40-42. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2020) Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять і самостійної роботи над курсом. [Teaching Resource]

С

Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В., Гирин, В. К. (2020) Просторовий розподіл популяцій Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) у гідромережі України у зв’язку із сучасними глобальними кліматичними зрушеннями умов довкілля. Актуальні питання біологічної науки. pp. 96-98.

Стадниченко, А. П., Мороз, В. В. (2020) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень». [Teaching Resource]

Столяренко, Д. Ю., Максименко, Ю. В. (2020) Фауната екологія Бронзівок України. Біологічні дослідження - 2020. pp. 123-124.

Ф

Федорчук, І. П., Максименко, Ю. В. (2020) Різноманітність бджолиних на Поліссі. Біологічні дослідження -2020. pp. 125-126.

Ш

Шевчук, Л. М., Билина, Л. В., Бітнер, Д. В. (2020) Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації. Екологічні науки (3). pp. 192-196.

Шевчук, Л. М., Билина, Л. В., Бітнер, Д. В. (2020) Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації. Экология водных безпозвоночных. p. 99.

Шевчук, С. Ю. (2020) Еколого-біологічні особливості та систематичне положення гетеротрофних джгутикових водойм Центрального Полісся. Working Paper. ЖДУ ім. І. Франка.

Шевчук, С. Ю., Романюк, Р. К. (2020) Словник-довідник з вірусології. [Teaching Resource]

Шроль, О. О., Максименко, Ю. В. (2020) Фaунa тa eкoлoгiя жужeлиць на Пoлiссi Укрaїни. Біологічні дослідження - 2020. pp. 132-134.

Я

Яремчук, Н. О., Максименко, Ю. В. (2020) Theodoxus Astrachanicus як об’єкт акваріумістики. Біологічні дослідження - 2020. pp. 139-141.

This list was generated on Wed Mar 29 19:00:32 2023 EEST.