Items where Subject is "A General Works > AI Indexes (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | P | І | А | Б | В | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ч | Я
Number of items at this level: 61.

M

Malinovski, L. I. (2017) The formation of the concept "Human security" in the context of modernity. Humanitarian and social sciences in eastern europe: achievements and prospects.

P

Polishchuk, Yevheniia, Lyman, Igor, Чугаєвська, С. В. (2023) The “Ukrainian Science Diaspora” initiative in the wartime. Problems and Perspectives in Management (21). pp. 153-161. ISSN 1727-7051

І

Ілліна, О. В. (2016) Професійна орієнтація в соціальній роботі з дітьми-інвалідами. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад».

Ілліна, О. В. (2020) Технологічний підхід у процесі самовиховання. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 259-260.

А

Аннамухаммедов, А. О. (2016) Людський фактор як одна з причин виникнення надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Аннамухаммедов, А. О., Каленська, В. П., Ількевич, Н. С., Буханевич, Н. В., Мелещенко, А. А. (2018) Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з нормативної навчальної дисципліни Основи охорони праці для студентів денної форми навчання фізико-математичного факультету. [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О., Каленська, В. П., Ількевич, Н. С., Буханевич, Н. В., Мелещенко, А. А. (2018) Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних контрольних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» для фізико-математичного факультету. [Teaching Resource]

Аннамухаммедова, О. О., Каленська, В. П., Ількевич, Н. С., Мелещенко, А. А., Буханевич, Н. В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форми навчання фізико-математичного факультету). [Teaching Resource]

Б

Боброва, Д. С. (2018) Організаційні умови соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу. ЖДУ ім. І.Франка.

В

Вонсович, Ю. Ю. (2018) Стратегія соціального обслуговування молоді вразливих категорій в умовах ВНЗ. Вонсович Ю.Ю..

К

Каленська, В. П. (2022) Актуальні проблеми розвитку державної статистики. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична (34). pp. 30-34. ISSN 2663-0117

Каленська, В. П. (2023) Аналіз основних макроекономічних показників України під час війни 2022. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична (36). ISSN 2663-0117

Каленська, В. П. (2017) Напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційного забезпечення підприємств–виробників сільськогосподарської продукції радіаційно забруднених територій. Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф..

Каленська, В. П. (2021) Організаційне управління аграрними підприємствами в рамках системи інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій. Трансформаційні процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 30 січ. 2021 р., Львів, 2021..

Каленська, В. П. (2017) Основні етапи моделювання гештальтів онтологічної системи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення. Інфраструктура фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ.

Каленська, В. П. (2017) Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій як складова їх інвестиційної діяльності. Бізнес та його розвиток в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: збірник тез наук. роб. учасників Всеукр. наук.-практ. конф..

Каленська, В. П. (2023) Товарна структура експорту та імпорту України під час війни - спадщина. Global Prosperity, 3 (1).

Коляденко, С. М. (2019) Використання проективних метафоричних асоціативних карт у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Коляденко, С. М. (2016) Партнерська взаємодія для здійснення соціальної підтримки студентської молоді в умовах ВНЗ. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери:збірник матеріалів Міжнародної науково - практичної конференції (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин).

Коляденко, С. М. (2018) Розробка та планування соціальних проектів. Тези доповідей I Всеукраїнська науково - практична конференція 12 грудня 2018 року, Житомир.

Коляденко, С. М. (2018) Соціальна підтримка як соціальна технологія. Суспільно-політичні та психологічні студії (2).

Коляденко, С. М., Мишківська, В. М. (2018) Новий погляд на проблему трудової самореалізації молоді з інвалідністю. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котловий, С. А., Котлова, Л. О. (2018) Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею. Technical Report. О.О. Євенок.

Крачковська, О. О. (2018) Гендерний аналіз профорієнтаційної роботи з старшокласниками. Крачковська О. О..

Л

Літяга, І. В. (2021) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

Літяга, І. В. (2020) Методичні рекомендації з курсу «Менеджмент соціальної роботи». Методичні рекомендації з курсу.

Літяга, І. В. (2023) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Соціальна педагогіка». [Teaching Resource]

Літяга, І. В. (2019) Теоретичні основи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами. м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). pp. 112-115.

Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2022) Практикум: соціальна сфера workshop book: Social Sphere. Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

М

Малинівська, Л. І. (2016) Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (70). pp. 98-101. ISSN 2413-1865

Малинівська, Л. І. (2017) Безпека людини в сучасний умовах. Матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 24 травня 2017 року.

Малинівська, Л. І. (2017) Комп’ютерно-орієнтована система навчання майбутніх педагогів у ВНЗ. Збірник матеріалів I Всеукраїнської інтернет конференції.

Малинівська, Л. І. (2016) Морально-психологічна підготовка студентів під час виникнення надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Малинівська, Л. І. (2017) Організаційно-педагогічні заходи безпеки учнівської молоді в надзвичайних ситуаціях. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця.

Малинівська, Л. І. (2016) Організаційно-педагогічні умови здійснення навчання учнів діям у надзвичайних ситуаціях. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 28-29 oktobra 2016.. pp. 183-185.

Малинівська, Л. І. (2017) Освітянський напрямок з цивільного захисту як модель з безпеки при надзвичайних ситуаціях. Матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 квітня 2017 року Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький.

Малинівська, Л. І. (2016) Особливості навчання дітей з питань цивільного захисту в основній школі. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 червня 2016 року.

Малинівська, Л. І. (2017) Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Цивільний захист» у ВНЗ. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців Одеса, 23-24 березня 2017 р. 2017. pp. 204-208.

Малинівська, Л. І. (2017) Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Цивільний захист» у ВНЗ. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації».

Малинівська, Л. І. (2016) Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях. Молодий вчений (7(34)). pp. 436-438. ISSN 2304-5809

Малинівська, Л. І. (2017) Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5–9 класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine.

Малинівська, Л. І. (2017) Формування професійних умінь студентів під час надзвичайної ситуації. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce».

Малинівська, Л. І. (2016) Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті. Наукові праці : науково-методичний журнал, 269 (257). pp. 89-92. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І., Аннамухаммедов, А. О., Каленська, В. П. (2016) Психологічна суть екстремальних умов при надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Надзвичайні ситуації: безпека та захист. pp. 122-124.

Мелещенко, А. А., Аннамухаммедов, А. О. (2018) Модернізація дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» для студентів фізико-математичного факультету за допомогою інформаційних технологій. Науковий пошук молодих дослідників.

Н

Назарук, А. М. (2018) Соціальна мотивація до проходження строкової служби у збройних силах України. Назарук А.М..

П

Павлик, Н. П. (2020) Edukacja nieformalna w Polsce i na Ukrainie – idea i doświadczenie. Bydgoszcz.

Павлик, Н. П. (2018) Диспут як діалогічний інструмент неформального навчання молоді. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція. pp. 86-87.

Павлик, Н. П. (2018) Концепція впровадження неформальної освіти у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Соціальна педагогіка (8). pp. 163-165.

Павлик, Н. П. (2018) Логіко-структурна матриця організації неформальної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки (8(322)). pp. 89-96.

Павлик, Н. П. (2018) Методичні рекомендації щодо реалізації методів неформального навчання молоді. Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness (2). pp. 263-265.

Павлик, Н. П. (2018) Науково-методичний інструментарій неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Balkan Scientific Review / Балканско Научно Обозрение (1). pp. 64-68.

Павлик, Н. П. (2018) Практично-діяльнісний критерій оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Практично-діяльнісний критерій оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Гуманізація навчально-виховного процесу (6(92)). pp. 69-81.

Павлик, Н. П. (2018) Стан сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Педагогика, психология и социология – Коррекционная и социальная педагогика.

Павлик, Н. П. (2018) Становлення неформальної освіти дорослих: європейський контекст. Українська полоністика (15). pp. 167-173. ISSN 2220-4555

Павлик, Н. П. (2019) Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Педагогічні науки. Збірник наукових праць (86). pp. 395-400. ISSN 2075-1478

С

Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Павлик, Н. П. (2023) Methods of evaluation of the latest educational technologies: marketing aspect. Journal of Hygienic Engineering and Design. ISSN 1857-8489

Сорока, І. І. (2018) Соціальна адаптація дітей в умовах спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Сорока І. І..

Т

Тельних, Н. І. (2018) Формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників. Тельних Н. І..

Ч

Чугаєвська, С. В., Rusak, Olena (2022) Labor migration of the rural population of Ukraine: statistical aspect. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 44 (3). ISSN 2345-0355

Я

Яцько, А. О. (2018) Соціальна підтримка дітей молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою дисфункцією. Яцько А. О..

This list was generated on Sat Mar 2 02:31:08 2024 EET.