Items where Subject is "P Language and Literature > PZ Childrens literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | В | Г | З | К | М | П | С | Х | Щ
Number of items at this level: 23.

Є

Єсипович, К. П. (2011) Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 81-85.

В

Винник, В. М. (2011) Дитяча література: до проблеми бінарності текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 197-199.

Г

Гаращук, К. В., Голубовська, І. В. (2013) Література іноземної мови для дітей. In: Література іноземної мови для дітей: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” за напрямом підготовки „6.010101 – Дошкільна освіта” (денної та заочної форм навчання). Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Голубовська, І. В. (2023) Шукач квітів, що цвітуть в океані: пам’яті поліського дитячого письменника Миколи Яненка. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовськ.

Голубовська, І. В., Гаращук, К. В. (2017) Дитяча література : навчальний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (денної та заочної форм навчання). Житомир, Житомир.

Голубовська, І. В., Кравчук, А. В. (2022) «Читання – це віконце в світ» : твори Василя Сухомлинського в початковій школі. Перспективи розвитку України у контексті військових реалій. Перспективи розвитку України у контексті військових реалій. pp. 117-122.

Голубовська, І. В., Чупріна, О. В. (2020) Ідейно-тематична та художня специфіка збірки "Великі очі" Оксани Іваненко. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 18-22.

Голубовська, І. В. (2010) "…Заглядає в шибку казка сивими очима":Василь Симоненко й розвиток української дитячої літератури (до 75-ї річниці поета). Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та. pp. 37-41.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системив оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2004) Місце курсу дитячої літератури у системі гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О. А Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 131-134.

Голубовська, І. В. (2009) Тарас Шевченко й розвиток української дитячої літератури (до 195-ї річниці поета). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 45-51.

Голубовська, І. В. (2010) Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). 282 -290.

Голубовська, І. В., Латка, А. В. (2008) Значення прози Михайла Коцюбинського для становлення української дитячої літератури. Шляхи вдосконалення мовноїкомпетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичноїконференції, 27 березня 2008 р.).. pp. 71-74.

Голубовська, І. В. (2014) Проблема гармонії людини й природи в "дитячій" прозі Григора Тютюнника. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 73-78.

З

Заєць, Д. В. (2021) Малі епічні жанри як самобутнє явище дитячого фольклору. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. pp. 98-99.

К

Клименко, Т. Є. (2008) Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

М

Мельник, О. В. (2011) Мовна картина світу німецької народної казки(на матеріалі казок л. Бехштайна). ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 165-170.

П

Потапова, А. Є. (2010) Дитяча література: підходи та критерії перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 193-197.

С

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Х

Халін, В. В. (2015) Дитячі твори Валерія Шевчука як засіб виховання морально-естетичних цінностей у школярів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 32-39.

Худик, К. Г. (2011) Лінгвокультурний компонент англійської народної казки. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 222-225.

Щ

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

This list was generated on Tue Oct 3 02:30:43 2023 EEST.