Items where Subject is "P Language and Literature > PZ Childrens literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 23.

Article

Єсипович, К. П. (2011) Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 81-85.

Винник, В. М. (2011) Дитяча література: до проблеми бінарності текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 197-199.

Голубовська, І. В. and Чупріна, О. В. (2020) Ідейно-тематична та художня специфіка збірки "Великі очі" Оксани Іваненко. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 18-22.

Голубовська, І. В. (2010) "…Заглядає в шибку казка сивими очима":Василь Симоненко й розвиток української дитячої літератури (до 75-ї річниці поета). Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та. pp. 37-41.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системив оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2004) Місце курсу дитячої літератури у системі гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О. А Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 131-134.

Голубовська, І. В. (2009) Тарас Шевченко й розвиток української дитячої літератури (до 195-ї річниці поета). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 45-51.

Голубовська, І. В. (2010) Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). 282 -290.

Голубовська, І. В. and Латка, А. В. (2008) Значення прози Михайла Коцюбинського для становлення української дитячої літератури. Шляхи вдосконалення мовноїкомпетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичноїконференції, 27 березня 2008 р.).. pp. 71-74.

Голубовська, І. В. (2014) Проблема гармонії людини й природи в "дитячій" прозі Григора Тютюнника. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 73-78.

Заєць, Д. В. (2021) Малі епічні жанри як самобутнє явище дитячого фольклору. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. pp. 98-99.

Клименко, Т. Є. (2008) Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Мельник, О. В. (2011) Мовна картина світу німецької народної казки(на матеріалі казок л. Бехштайна). ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 165-170.

Потапова, А. Є. (2010) Дитяча література: підходи та критерії перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 193-197.

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Халін, В. В. (2015) Дитячі твори Валерія Шевчука як засіб виховання морально-естетичних цінностей у школярів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 32-39.

Худик, К. Г. (2011) Лінгвокультурний компонент англійської народної казки. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 222-225.

Book Section

Гаращук, К. В. and Голубовська, І. В. (2013) Література іноземної мови для дітей. In: Література іноземної мови для дітей: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” за напрямом підготовки „6.010101 – Дошкільна освіта” (денної та заочної форм навчання). Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Білюк, І. Л. and Дячук, Н. В. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Кодубовська, О. О. and Левченко, О. М., eds. (2021) The Philological Universes. Збірка наукових робіт. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білюк, І. Л. and Дячук, Н. В. and Чумак, Л. М. and Кодубовська, О. О. and Левченко, О. М. and Хорошун, О. О., eds. (2022) The Philological Universes. Збірка наукових робіт 2022. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Голубовська, І. В. and Гаращук, К. В. (2017) Дитяча література : навчальний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (денної та заочної форм навчання). Житомир, Житомир.

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

This list was generated on Fri Aug 12 06:30:28 2022 EEST.