Items where Subject is "Q Science > QH Natural history"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | K | І | А | Б | Г | И | К | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 41.

H

Horalskyi, Leonid, Hlukhova, Nataliia, Sokulskyi, Ihor, Kolesnik, Nataliia, Onyshchuk, Irіna (2023) Features of lung organometry in domestic animals of the Mammalian class (Mammalia). Ukrainian Journal of Veterinary Sciences, 14 (1). pp. 9-25.

K

Khomiak, I., Onishchuk, I., Demchuk, N. (2018) Phytoindicators of ecosystem dynamics in ring-bank ukrainian Polissia. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», 4 (13). pp. 25-30.

І

Іваненко, Л. Д. (2005) Вплив нітратів на організм людини. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 73-76.

Іваненко, Л. Д. (2005) Техноекологія та здоров’я людини. Матеріал всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний соціокультурний простір 2005” (1). pp. 15-16.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2004) Валеологічні аспекти користування комп'ютерною технікою. Педагогічна Житомирщина (3). pp. 18-20.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Вплив іонів важких металів на здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (5). pp. 66-69.

Іваненко, Л. Д., Стельмащук, Н. М. (2009) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування біологічних задач при викладанні курсу "Основи здоров'я". Педагогічна Житомирщина (2). pp. 18-21.

А

Авдеєва, В. В. (2004) Соціоекологічна культура вчителя як педагогічна проблема. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» (до 115-річниці М.І. Гавриленка). pp. 85-87.

Антіпова, Ю. Л. (2017) Дуб звичайний (Quercus robur L.) у складі рослинних угруповань кар’єро-відвальних комплексів Кременчуцького Придніпров’я (Полтавська область). Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 187-188.

Б

Березюк, О. С. (2005) Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 32-35.

Бродський, Ю. В., Вознюк, О. В., Горобець, С. М. (2002) Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних систем. Вісник ДАУ (2). pp. 7-13.

Г

Гамза, Б. В., Хом’як, І. В. (2015) Перспективи створення екологічного коридору в Брусилівському районі. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 238-240.

Гарбар, О. В., Хом’як, І. В., Власенко, Р. П., Кадлубовська, Н. С. (2020) Lumbricides as a bio-indicators of the influence of electrical transmission line in the conditions of Ukrainian Polissia. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (63 (1)). pp. 4-18.

Гордієнко, В. В., Коцюба, І. Ю. (2019) Значення оцінки впливу діяльності гірничо-добувних підприємств на навколишнє природне середовище. Біологічні дослідження – 2019. pp. 315-317.

Гуравська, В., Черняченко, О. (2011) Використання ігрових прийомів на уроках природознавства. Збірник науково-методичних праць "Професійнокомпетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 186-188.

И

Иваненко, Л. Д. (2007) Полноценное питание – один из факторов здоровья населения радиационно-загрязнённых регионов. Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

К

Кидисюк, І. В., Танська, В. В. (2010) Способи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення предметів біологічного циклу. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 27-28.

Кос-Сахневич, В. Ю. (2011) Природа як джерело розвитку дитячої творчості у дизайні. Збірник науково-методичних праць "Професійнокомпетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 194-196.

Коцюба, І. Ю. (2020) Використання абстрактної моделі в підготовці спеціалістів з прикладної екології. Біологічні дослідження – 2020. pp. 446-447.

Кульбаневич, О. П., Власенко, Р. П. (2020) Особливості медико-демографічної ситуації міста Житомира. Dynamics of the development of world science. pp. 490-496.

М

Малишкін, А. М. (2014) РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 474-476.

Мантула, Т. І. (2004) Періоди взаємодії людства з природою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 35-38.

Мордовець, М. Т. (2006) Двадцять років після Чорнобиля – фізико-біологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 228-233.

О

Онищук, І. П. (2023) Реалізація STEM – освіти, як спосіб підвищення ефективності вивчення природничих предметів. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична очно-дистанційна конференція «Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій», 26.07.2023, Київ.

П

Павловський, В. А., Іванова, М. Л. (2014) Ескулапи і муза поета. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 391-394.

Полюхович, Н. І., Фещук, А. М., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення класу ссавці на уроках біології у загальноосвітньому навчальному закладі. Біологічні дослідження – 2019. pp. 424-426.

Р

Рехнер, Т. С., Дручик, А. С., Власенко, Р. П. (2020) Особливості впливу шкільного навантаження на функціонування органів опорно-рухового апарату школярів. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття. pp. 160-162.

Романишин, Г. М. (2014) СЕЗОННА ДИНАМІКА БАКТЕРІАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКОГО м. КИЄВА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 87-89.

Романюк, Т. В., Танська, В. В. (2011) Підготовка майбутніх учителів біології до використання інтерактивних технологій навчання природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження в біології-2011". pp. 72-73.

С

Сорочинська, О. А. (2010) Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Серія Педагогічні науки (90). pp. 275-278.

Сорочинська, О. А. (2007) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів". pp. 218-221.

Сорочинська, О. А. (2007) Природоохоронна діяльність молоді як шлях подолання екологічної кризи на Житомирщині. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 2. pp. 293-299.

Сорочинська, О. А. (2010) Підготовка майбутнього вчителя біології з використанням технологій мультимедіа. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції. pp. 247-248.

Софієнко, І. О., Тишкевич, Ю. М., Танська, В. В. (2011) Використання усної народної творчості на уроках природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 73-74.

Стадник, І. В., Санагурський, Д. І. (2014) ЗМІНИ ГЕНЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ КЛІТИН У СТАНІ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 289-292.

Суходольська, І. Л., Грюк, І. Б. (2014) СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ УСТЯ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 437-440.

Т

Танська, В. В., Кидисюк, І. В. (2010) Формування пізнавального інтересу в учнів як педагогічна проблема. Збірник матеріалів "Перспективні наукові досягнення - 2010". pp. 52-53.

Тишкевич, Ю. М. (2011) Використання інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства як педагогічна проблема. Збірник науково-методичних праць "Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіт у ВНЗ". pp. 217-219.

Х

Хом’як, І. В. (2013) Фітоіндикаційний аналіз трансформаційних процесів водно-болотних угідь. Заповідна справа в Україні, 19 (1). pp. 38-42. ISSN 1729-7184

Хімич, П. П. (2007) Проблема відношення людини і природи в творчій спадщині П.А. Тутковського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 42-45.

Ш

Шевчук, К. Д. (2005) Інтегрований підхід до викладання природознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. Вісн. Житомир. держ. ун-ту (21). pp. 269-270.

This list was generated on Tue Apr 16 20:14:29 2024 EEST.