Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Герасимчук, Ю. О. (2010) Стан самотності персонажа: лінгвопсихологічний аспект (на матеріалі творів французьких постмодерністів). Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 9. pp. 18-22.

Глухоман, І. В. (2010) Філософський контекст лінгвістичних теорій Р. Якобсона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 196-201.

Дєнічєва, О. І. (2010) Особливості розвитку гуманітарної освіти в приватних гімназіях сучасної Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (1-2). pp. 98-104.

Дєнічєва, О. І. (2010) Традиції та реформи гуманітарної освіти в гімназіях сучасної Австрії. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. (5). pp. 326-327.

Жиляєва, Ю. М. (2010) Організація проектної роботи майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення курсу "Дидактика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 131-136.

Жиляєва, Ю. М. (2010) Модель проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 93-99.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2010) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ „ЗЕЛЕНОГО ГАЮ" ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕННЯХ СЛОВЕЧАНСЬКО - ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ. Конкурентноспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-214.

Кузнєцова, Г. В. and Болейко, В. В. (2010) Комунікативно-прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 202-206.

Кузнєцова, Г. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. - Випуск 89 (5). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.. pp. 186-190.

Кузнєцова, Г. В. and Кузнєцова, І. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 186-190.

Литньова, Т. В. (2010) Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Історико-педагогічний альманах. pp. 68-72.

Мисечко, О. Є. (2010) Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 121-124. ISSN 2076-6173

Папіжук, В. О. (2010) Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії (2). pp. 99-106.

Свириденко, І. М. (2010) Особливості виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 167-171.

Свириденко, І. М. (2010) Вчинок-вірність в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: збірник науково-методичних праць молодих дослідників / за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. pp. 19-24.

Статкевич, А. Г. and Фенчук, О. О. (2010) Особливості навчання англійської та німецької комп’ютерної термінології студентів спеціальності "Інформатика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 176-180.

Book

Калініна, Л. В. and Мисечко, О. Є. and Самойлюкевич, І. В. and Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2010) Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Памірський, М. С. and Солопій, В. В. and Ковтонюк, А. А. (2010) Україна. Велика Британія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Памірський, М. С. and Солопій, В. В. and Ковтонюк, А. А. (2010) Ukraine. Great Britain. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jul 24 18:06:23 2021 EEST.