Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Андрійчук, Н. М. (2012) Ненормативні граматичні явища у сучасних англомовних пісенних текстах. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 17-19.

Андрійчук, Н. М. (2012) Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 144-148.

Біляк, І. В. (2012) Прагматика англомовного новинного медіатексту: маніпулятивний потенціал. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология.Социальные коммуникации». pp. 239-244.

Вольницька, Д. О. (2012) Типи інверсії у ранньоновоанглійській мові (на матеріалі комедії «Сон літньої ночі» В. Шекспіра). Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В.Жуковської, О.А. Черниш.

Дєнічєва, О. І. (2012) МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Консевич, М. С. (2012) Мовленнєва поведінка чоловіків і жінок у мультисторонній інтеракції: структурний аспект. Збірнику тез доповідей XI науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». pp. 312-313.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2012) ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ЖИТОМИРЩИНИ - ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Культурний простір Житомирщини - Волині ХІХ - ХХ ст.. pp. 147-150.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Павловський, В. А. (2012) Геологічне диво Житомирського Полісся. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 187-191.

Кузнєцова, І. В. and Статкевич, А. Г. (2012) Апаратне забезпечення: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В. and Статкевич, А. Г. (2012) Математика: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В. and Статкевич, А. Г. (2012) Програмне забезпечення: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В. and Статкевич, А. Г. (2012) Фізика: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Фізика та інформатика», «Фізика та математика», «Математика та інформатика», «Інформатика». [Teaching Resource]

Мисечко, О. Є. (2012) Європейські орієнтири в розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Шлях освіти (1(63)). pp. 19-23.

Мисечко, О. Є. (2012) Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.). Історико-педагогічний альманах. pp. 104-108.

Мисечко, О. Є. (2012) Технологія "інформаційна прогалина" як актуальний засіб інтерактивного навчання іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

Мокіна, А. Г. (2012) Розповідь у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 333-341.

Очковська, А. П. (2012) Становлення категорії перфекта в середньоанглійській мові. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Свириденко, І. М. (2012) Обгрунтування педагогічних умов виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. pp. 15-20.

Свириденко, І. М. (2012) Особливості вчинку-вірності у взаєминах студентської молоді. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Свириденко, І. М. (2012) Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. pp. 405-409.

Сердійчук, Л. П. (2012) Функції автобіографічних текстів. Матеріали V Всеукраїнської Науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012 р.). pp. 242-244.

Сердійчук, Л. П. (2012) Функції повтору в автобіографічних текстах. Збірник тез ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції “Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів”. pp. 119-121.

Фенчук, О. О. (2012) Grundlagen der Informatik (Основи інформатики): Практикум з німецької мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Фенчук, О. О. and Статкевич, А. Г. (2012) Вивчення досвіду Відкритого університету Великої Британії у підготовці викладачів для системи дистанційної освіти. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». pp. 121-126.

This list was generated on Fri Jul 30 14:04:14 2021 EEST.