Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | Н | П | Р | С | Ш | Я
Number of items: 33.

Б

Баранівський, В. Ф. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЯК ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 3-6.

Г

Горохова, Л. В. (2012) Страх потери идентичности в современном мире. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 195-201.

Горохова, Л. В. (2012) Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

К

Канівець, Б. А. (2012) Историко-философское содержание понятия «интеллигенция». Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 138-148.

Коваль, Т. В. (2012) Fear of OLD Age in the belles-lettres: PhIlosophical-Cultural аnalysis. In: Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Problematyczne aspekty i rozwiazania we wspolczesnej nauce, 28.06.2012 – 30.06.2012, Krakow.

Коваль, Т. В. (2012) Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития. Other. Центр научного знания "Логос".

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості та його феноменологічні вияви. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості: історико-філософський аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 82-86. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2012) Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 31-35. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2012) Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 28-39.

М

Маловицька, Л. Ф. (2012) Культура музичного сприймання: ідея орхестичного підходу у формуванні артистизму виконавця. In: Міжнародна-науково-практична конференція "Сучасна музика в сучасному світі", м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф. and Безверха, О. Д. and Кузьменко, О. Г. (2012) Віртуальна мегацерква high-tech у он лайн-просторі: морально-етичні імперативи нової глобальної релігії. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Кондратюк, М. А. and Кузьменко, І. А. and Яновська, К. О. (2012) Арт-технології 3D як ознака сучасності: ігри-містифікації Homo virtialis. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Лисецька, Юлія Василівна (2012) Віртуальні музеї у культурі постінформаційного суспільства: гносеологічний та аксіологічний аспекти. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Яшина, Н. В. and Бунківська, Ю. А. and Кондратюк, Є. А. (2012) Комп’ютерна графіка Ларрі Карлсона: візуалізація таємних кодів душі. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Н

Невмержицька, М. В. (2012) Поняття конкурентоспроможності особистості: соціально–філософський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич, 66 (11). pp. 367-372. ISSN 2076-1554

П

Поліщук, О. П. (2012) Некласична естетика: проблеми і тенденції розвитку. In: ІV Міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Климова, О. І. (2012) Сприйняття природи як уособлення образу вічної жіночості у контексті сталого розвитку суспільства: етико-культурологічний дискурс. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Свінціцька, О. І. (2012) Медіафілософія як інструментарій наукового дослідження сучасного мас-медійного простору України. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Р

Рускевич, А. В. (2012) ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСТРАКТНОЙ МЕРЫ ИСТОРИИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СЕБЯ КАК ЕЁ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 232-239.

С

Сабадуха, В. О. (2012) Философская рефлексия над основными парадигмами бытия человека. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 215-224.

Сабадуха, О. В. (2012) Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи просвітництва та нового часу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

Сабадуха, О. В. (2012) Переосмысление соотношения духовного и материального как источник возникновения проблемы ответственности в русской философии (по материалам сборника статей о русской интеллигенции «Вехи»). Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 132-139.

Саух, П. Ю. (2012) Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми. Нова педагогічна думка (1). pp. 13-19.

Саух, П. Ю. (2012) Феномен наукової школи в контексті реалій сучасної науки. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 44-51.

Саух, П. Ю. (2012) The scientific-educational synergy as the engine of the information society; European challenges and Ukrainian problems. Zarządzanie i Marketing, 19 (1). pp. 73-81. ISSN 1234-3706

Саух, П. Ю. (2012) Сучасна освіта : портрет без прикрас. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Слюсар, В. М. (2012) Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji. Українська полоністика (9). pp. 89-95. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. and Столяр, О. Б. (2012) Competent violence to the challenges of globalization. In: Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ / за заг. ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого., 15 травня 2012р., м. Київ .

Слюсар, В. М. (2012) Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский, 1. pp. 181-189.

Сухачов, С. А. (2012) Трудовой потенциал интеллигенции современного украинского общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 180-187.

Ш

Шкиль, Л. Л. (2012) Современная интеллигенция: оценка настоящего и прогнозирование будущего. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 29-39.

Я

Яценко, К. А. (2012) Теория потребностей С. Райса и её импликации в процессах формирования идентичности в условиях мультикультурализма. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2.

This list was generated on Mon Sep 27 06:29:19 2021 EEST.