Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | Z | А | Б | В | М | С | Т | Я
Number of items: 15.

M

Malyutenko, V. K. and Zinovchuk, A. V. and Malyutenko, O. Y. (2008) Bandgap dependence of current crowding effect in 3–5 μm InAsSb/InAs planar light emitting devices. Semiconductor Science and Technology, 23. 085004-1.

Z

Zinovchuk, A. V. and Malyutenko, O. Yu. and Malyutenko, V. K. and Podoltsev, A. D. and Vilisov, A. A. (2008) The effect of current crowding on the heat and light pattern in high-power AlGaAs light emitting diodes. Journal Of Applied Physics, 104. ISSN 1089-7550

А

Андрійчук, Р. Г. and Васильєва, Р. Ю. (2008) Підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки школярів в зоні радіаційного контролю. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1-2). pp. 14-18. ISSN 2311-8466

Б

Білоус, Л. А. and Богачова, А. М. and Коршунова, О. Д. and Павлюченко, О. В. and Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

В

Васильєва, Р. Ю. (2008) А. Макаренко: формування безпечної поведінки людей. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: 36. праць молодих науковців. pp. 6-10.

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. (2008) Методичні рекомендації до практичних робіт із безпеки життєдіяльності. [Teaching Resource]

М

Малинівська, Л. І. (2008) Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 174-177. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2008) Формування структури єврейської освіти на основі національних традицій (на прикладі навчально-виховних закладів Волині). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 64-67. ISSN 2076-6173

С

Семенець, Л. М. (2008) Проблеми формування математичних здібностей у контексті діяльнісного підходу. Вісник Черкаського університету (127). pp. 135-139.

Семенець, Л. М. (2008) Професійна готовність майбутніх учителів: змістово-поняттєвий аналіз. Українознавчі концепти спадщини Василя Сухомлинського: зб. наук. праць (8). pp. 30-33.

Степанчиков, Д. А. (2008) Збірник задач з оптики. Видавництво ЖДУ.

Т

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. and Демидюк, О. В. (2008) Нетрадиційні уроки фізики. ЖДУ ім.І.Франка, м.Житомир. ISBN 978-966-485-015-2

Я

Янович, Л. М. and Белоус, Л. А. and Гнетецкая, Т. Л. (2008) Трематоды перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья Украины. Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения. Материалы IV Всероссийского съезда паразитологического общества при РАН, Т. 3. pp. 242-245.

Янович, Л. М. and Білоус, Л. А. (2008) Біологічне різноманіття, розподіл видів перлівницевих Житомирщини. Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2: Метериалы Междунар. науч. конф. - Херсон. - 2008. pp. 533-537.

Янович, Л. М. and Білоус, Л. А. and Гнетецька, Т. Л. (2008) Якісні та кількісні зміни малакоценозів Центрального Полісся як результат незадовільного екологічного стану гідромережі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Влодимира Гнатюка. Спецю вип.: "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів" (Біологія) (3 (37)). pp. 182-184.

This list was generated on Sat Sep 25 02:44:07 2021 EEST.