Items where Author is "Войналович, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Войналович, Л. П. (2022) Доцільність використання ігрової діяльності при формуванні іншомовної фонологічної компетентності у початковій школі. The latest problems of modern science and practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. January 11–14, 2022. pp. 361-363.

Войналович, Л. П. and Христюк, А. С. (2020) Доцільність використання малих літературних форм при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності учнів основної школи. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 88-92.

Войналович, Л. П. and Андрушко, Т. В. (2020) Особливості формування фонетичної компетентності на уроках іноземної мови в початковій школі. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 102-107.

Войналович, Л. П. (2019) Forms of training teachers for national minorities’ schools in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : Conference proceedings, April 26-27, 2019. pp. 43-45.

Хмара, В. В. and Войналович, Л. П. (2019) Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 91-97. ISSN 2663-7642

Войналович, Л. П. and Покідова, К. М. (2019) Визначення поняття граматичної компетентності у методичній літературі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (52). pp. 336-338.

Войналович, Л. П. and Христюк, А. С. (2019) Передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів основного етапу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (52). pp. 338-340.

Войналович, Л. П. (2018) Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 1 (1 (69)). pp. 89-94.

Войналович, Л. П. (2018) Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту. Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія «Лінгвістика» (34). pp. 95-97.

Войналович, Л. П. (2018) Типи зв’язку у сучасному складносурядному англійському реченні. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 55-57.

Войналович, Л. П. (2017) Модальні дієслова для вираження необхідності в англійській мові. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (22). pp. 353-355.

Войналович, Л. П. (2017) Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць., 1 (64). pp. 83-85.

Войналович, Л. П. (2016) Творче використання уроків минулого в умовах сучасного полікультурного суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 15-17.

Войналович, Л. П. (2016) Функціонування заперечення в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць (61). pp. 33-34.

Войналович, Л. П. (2015) Tips for effective teaching listening. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 9-11.

Войналович, Л. П. (2015) Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». pp. 90-98.

Войналович, Л. П. (2014) Main principles of teaching reading. 19th TESOL – Ukraine International Conference: the Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t, April 25-26, 2014. p. 116.

Войналович, Л. П. (2014) Засоби вираження об’єктивної модальності в англійській мові. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових доповідей.. pp. 12-13.

Войналович, Л. П. (2014) Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. pp. 50-56.

Войналович, Л. П. (2014) Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (42). pp. 255-257.

Войналович, Л. П. (2013) Peculiarities of teaching the monological speech competence on the first-year of study of the foreign language departments. XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, April 12 -13. p. 158.

Войналович, Л. П. (2013) Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 3. pp. 28-32.

Войналович, Л. П. (2012) Peculiarities of Teaching of a Dialogue-discussion on the Basis of Differentiatian of Study of the Foreign Language Departments. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 185-186.

Войналович, Л. П. (2012) ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДТЕХНІКУМАХ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 63-55.

Войналович, Л. П. (2012) Формування вмінь критичного мислення у майбутніх учителів іноземних мов. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.). pp. 74-77.

Войналович, Л. П. (2011) Exercises for the formation of dialogical speech competence on basis of the differentiation of study on the first-year of study of the foreign language departments. XVI TESOL – Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives, April 13-15, 2011. Book of Papers. p. 158.

Войналович, Л. П. (2009) Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 145-150.

Войналович, Л. П. (2009) Форми полікультурної підготовки вчителя для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (63). pp. 54-57.

Войналович, Л. П. (2008) Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ ст. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 4-10.

Войналович, Л. П. (2007) Згортання та ліквідація освітніх закладів для національних меншин в Україні в 30-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (48). pp. 52-56.

Войналович, Л. П. (2007) Кадрове забезпечення польських і єврейських шкіл в Україні протягом 20-30–х років ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір”. pp. 191-193.

Войналович, Л. П. (2007) Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20 – 30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 90-93.

Войналович, Л. П. (2007) Розвиток національної освіти у полікультурному середовищі України в 20-30-х роках XX століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагоіка і психологія. – Зб. статей: Ч. 2 (13). pp. 23-27.

Войналович, Л. П. (2007) Соціально-політичні засади розгортання освітньої політики стосовно національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 274-278.

Мисечко, О. Є. and Войналович, Л. П. (2007) Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Національний Університет "Острозька Академія". Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 326-333.

Войналович, Л. П. (2007) Становлення і розвиток національно-культурного будівництва у полікультурному середовищі України в 20 – 30- роках XX століття. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-7 квітня 2007р., м. Ялта. – Зб. статей., 3 (1). pp. 49-53.

Войналович, Л. П. (2006) Організаційні передумови розвитку національних освітніх навчальних закладів в Україні в 20-х рр. ХХ століття. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць. pp. 16-18.

Пащук, В. С. and Войналович, Л. П. (2006) Особливості комплексу вправ для формування у студентів початкового ступеня мовного факультету вміння вести діалог-обговорення за умов диференційованого навчання. Навчай і навчайся: (укр., англ. та німецькою мовами): Збірник науково-методичних матеріалів, 6. pp. 67-73.

Book Section

Котнюк, Л. Г. and Войналович, Л. П. and Коротун, Н. Г. (2012) Граматика англійської мови: Синтаксис. In: Граматика англійської мови: Синтаксис: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Котнюк, Л. Г. and Весельська, А. Ц. and Войналович, Л. П. and Коломієць, О. М. and Коротун, Н. Г. (2006) Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". In: Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Monograph

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття). Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Войналович, Л. П. (2017) Teachers’ training for schools of national minorities on teachers’ training courses in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. In: International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Book

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Войналович, Л. П. and Зорницька, І. В. and Міляєва, Ю. С. and Чумак, Л. М. (2018) The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина І. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина ІІ. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Комунікативний практикум (англійська мова)». [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 23:06:52 2022 EEST.