Items where Author is "Голубовська, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Голубовська, І. В. and Чупріна, О. В. (2020) Ідейно-тематична та художня специфіка збірки "Великі очі" Оксани Іваненко. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 18-22.

Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2019) Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Український педагогічний журнал (2). pp. 100-106. ISSN 2411-1317

Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2018) Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2018) Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів. Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", 1. pp. 128-132.

Голубовська, І. В. and Гаращук, К. В. (2018) Літературна творчість як важливий чинник фахового становлення майбутніх учителів початкової школи. Книга в академічному дискурсі : філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / за ред. К. Я. Климової. pp. 137-142.

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2018) Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» (2(8)).

Голубовська, І. В. (2017) Трагедія маленьких українців у збірці Євгена Гуцала "Діти Чорнобиля" (до 80-річчя письменника). Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 90-94.

Голубовська, І. В. (2017) Формування комунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 135-137.

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2017) Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (2016) У пошуках життєвої мудрості: казка Лесі Українки "Біда навчить". Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 27-29.

Гаращук, Л. А. and Голубовська, І. В. (2016) Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах. Матеріали онлайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Голубовська, І. В. and Гордієнко, О. А. (2016) Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (2015) Специфіка українського мовленнєвого етикету. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Голубовська, І. В. (2015) "…Ми настоящі християне...": Наталена Королева проти деморалізації суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 214-218. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (2015) Дивовижний світ "дитячої поезії" Миколи Вінграновського. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 97-102.

Голубовська, І. В. (2014) Проблема гармонії людини й природи в "дитячій" прозі Григора Тютюнника. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 73-78.

Голубовська, І. В. (2014) Вивчення поезії Платона Воронька на уроках літературного читання в початковій школі. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освітиосвіти. pp. 135-141.

Голубовська, І. В. (2014) Наталена Королева й розвиток української афористики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 232-235. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (2012) Роль комунікативних ознак мовлення у формуванні педагога-професіонала. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 31-35.

Голубовська, І. В. (2011) "Суворий літописець епохи": Панас Мирний і розвиток української дитячої літератури. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів. pp. 156-160.

Голубовська, І. В. (2010) "…Заглядає в шибку казка сивими очима":Василь Симоненко й розвиток української дитячої літератури (до 75-ї річниці поета). Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та. pp. 37-41.

Голубовська, І. В. (2010) Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). 282 -290.

Голубовська, І. В. (2009) Тарас Шевченко й розвиток української дитячої літератури (до 195-ї річниці поета). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 45-51.

Голубовська, І. В. and Латка, А. В. (2008) Значення прози Михайла Коцюбинського для становлення української дитячої літератури. Шляхи вдосконалення мовноїкомпетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичноїконференції, 27 березня 2008 р.).. pp. 71-74.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системив оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Невмирущий заклик до живих: художнє осмислення ранньохристиянської епохи у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 200-203.

Голубовська, І. В. (2005) Агіографічні традиції у прозі Наталени Королевої (на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 145-147.

Голубовська, І. В. (2005) Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення". Вісн. Житомир. держ. ун-ту (21). pp. 32-34.

Голубовська, І. В. (2004) Історія "Самітньої мандрівниці" (автобіографічна повість Наталени Королевої "шляхами і стежками життя"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 242-245.

Голубовська, І. В. (2004) Естетичні функції наскрізних образів у повісті Наталени Королевої "Quid est veritas?". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 42-43.

Голубовська, І. В. (2004) Місце курсу дитячої літератури у системі гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О. А Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 131-134.

Голубовська, І. В. (2003) Драма героя без моралі в історичній повісті "1313" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 157-160.

Голубовська, І. В. (2001) Письменниця про себе "Автобіографія" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 98-100.

Голубовська, І. В. (2001) Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 33-34.

Голубовська, І. В. (1999) Повість Наталени Королевої «Сон тіні» як самобутнє явище української історичної прози 30-х років ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 74-76.

Голубовська, І. В. (1998) Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 110-112.

Book Section

Гаращук, К. В. and Голубовська, І. В. (2013) Література іноземної мови для дітей. In: Література іноземної мови для дітей: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” за напрямом підготовки „6.010101 – Дошкільна освіта” (денної та заочної форм навчання). Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Климова, К. Я. and Голубовська, І. В. and Охріменко, Н. Д. and Левківська, О. А. (2011) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). ПП «Рута», Житомир.

Teaching Resource

Голубовська, І. В. (2010) Практична стилістика української мови: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 21 00:00:14 2020 EEST.