Items where Author is "Дячук, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Дячук, Н. В. and Білюк, І. Л. (2022) Speech characteristics of a literary text personage at semantic level. Закарпатські філологічні студії, 23 (1). pp. 122-125. ISSN 2663-4880

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. and Свиридюк, Т. В. (2020) Analyzing the rhetoric of Donald Trump’s inaugural speech: psycholinguistic aspect. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Perspectives of science and education. Proceedings of the 14th International youth conference. SLOVO\WORD, New York, USA.. pp. 238-244.

Дячук, Н. В. and Рущиць, В. С. (2020) Лексичні трансформації у художньому перекладі. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. pp. 407-409.

Дячук, Н. В. (2020) Психолінгвістичне розуміння мовних інтенцій політика. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». pp. 95-97. ISSN 2519-2558

Дячук, Н. В. and Петренко, Б. О. (2020) Феномен мовної особистості у літературному творі. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-23.

Дячук, Н. В. (2019) Methodology for the scripture psycholinguistic analysis. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (38). pp. 58-60. ISSN 2409-1154

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2019) Методика розвитку емоційності перекладачів художніх текстів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». pp. 141-145. ISSN 1606-3715

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. and Свиридюк, Т. В. (2019) Психологічний портрет як спосіб розкриття сутності художніх образів. Humanitarian approaches to the Periodic Law. pp. 79-90.

Дячук, Н. В. and Свиридюк, Т. В. (2019) Референтна функція ідіоетнізмів у промовах британських Прем'єр-міністрів. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. pp. 115-122.

Дячук, Н. В. (2018) Особливості політичного мовлення в інавгураційній промові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (2 (70)). pp. 76-79.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичний погляд на тексти політичного спрямування. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. (1(15)). pp. 121-125.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичні характеристики мовлення політичного лідера. Studia politologica Ucraino-Polona. pp. 63-67. ISSN 2312-8933

Дячук, Н. В. (2017) Frame Analysis of Political Texts. East European Journal of Psycholinguistics., 4 (1). pp. 40-46.

Дячук, Н. В. (2017) Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. (66). pp. 34-36.

Дячук, Н. В. (2016) До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 241-245.

Дячук, Н. В. (2016) Діалогічність художнього тексту. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 30-33.

Дячук, Н. В. (2015) Сутність поняття інформативності при перекладі художнього тексту. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 40-43.

Дячук, Н. В. (2015) Смислова єдність художнього тексту у площині психолінгвістики. East European Journal of Psycholinguistics (2). pp. 40-46.

Дячук, Н. В. (2015) Психолінгвістичні механізми мовленнєвої діяльності перекладача. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 26-29.

Дячук, Н. В. (2015) Реалії мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки». pp. 257-260. ISSN 2409-6806

Дячук, Н. В. (2014) Psycholinguistic Features of Creative Literary Translation. East European Journal of Psycholinguistics, 1 (2). pp. 7-14.

Дячук, Н. В. (2014) Psycholinguistic Features of Creative Literary Translation. East European Journal of Psycholinguistics, 1 (2). pp. 7-14.

Дячук, Н. В. (2014) Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту. Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (16). pp. 211-220.

Дячук, Н. В. (2014) Психологічні особливості професійної діяльності перекладача художніх текстів. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» (2). pp. 30-34.

Дячук, Н. В. (2013) The Comparative Analysis of the Operational Unit Peculiarities of the Creative Potential Realization of Literary Texts Translators and Future Translators. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 167-170.

Дячук, Н. В. (2013) Емпіричне дослідження творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (25). pp. 16-19.

Дячук, Н. В. (2013) Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (14). pp. 198-211.

Дячук, Н. В. (2013) Психолінгвістична модель реалізації творчого потенціалу перекладача художніх текстів. Психологічні перспективи (22). pp. 60-70.

Дячук, Н. В. (2013) Факторная структура творческого потенциала будущих переводчиков художественных текстов. Психология и педагогика как ресурс развития современного общества. pp. 220-226.

Дячук, Н. В. (2009) Соціальний вимір творчого буття особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, XI (7). pp. 180-190. ISSN 2077-2289

Дячук, Н. В. (2009) Творчий потенціал як фактор самореалізації особистості. Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія, 14 (17). pp. 321-327. ISSN 2707-0417

Book Section

Дячук, Н. В. (2014) Творческий потенциал будущего переводчика художественных текстов в его профессиональной деятельности. In: Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики : монография. Луцк : Вэжа-Друк.

Monograph

Дячук, Н. В. (2019) Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : монографія. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Дячук, Н. В. and Білюк, І. Л. (2021) Специфіка функціонування метафори у художніх текстах. In: Trends in Science and Practice of Today. Abstracts of the 5th International Scientific and Practical Conference, October 19-22, 2021, Ankara, Turkey.

Криворучко, Т. В. and Дячук, Н. В. (2021) Способи перекладу метафор художнього спрямування. In: The 5th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects", October 24-26, 2021, Berlin, Germany.

Дячук, Н. В. (2016) Структурність як важлива властивість художнього тексту. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 13 травня 2016, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2022) Present Tenses (Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Іевітіс, І. В. (2022) Сучасні лінгвістичні дослідження (Теорія мовленнєвого впливу, психолінгвістика). Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Сучасні лінгвістичні дослідження (Теорія мовленнєвого впливу, психолінгвістика)». [Teaching Resource]

Білюк, І. Л. and Дячук, Н. В. and Левченко, О. М. (2020) Vocabulary Booster Part I. (методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практичний курс англійської мови). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни практична граматика англійської мови (частина 2). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2019) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови (Частина 1). [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 25 22:04:35 2022 EEST.