Items where Author is "Кириченко, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

Article

Кириченко, В. В. (2020) Розвиток інформаційної компетентності у процесі підготовки студентів ЗВО. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 110-117. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2020) Критичність мислення в умовах глобалізації інформаційного середовища. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць.

Кириченко, В. В. (2020) Психологічний аналіз толерантності особистості до невизначеності у сучасному інформаційному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (1). pp. 133-138. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2019) Розвиток інформаційної культури у представників соціономічних та технономічних професій. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 127-136. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2019) Інваріантна модель фахових компетентностей державного службовця. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. (12). pp. 114-120. ISSN 2518-7503

Кириченко, В. В. (2019) Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (2). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2019) Стратегіальна організація особистісного світосприйняття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 119-127. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2018) Інформаційне суспільство: еволюція явища та глобалізаційна трансформація суспільного світосприйняття. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 22-26. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. and Савиченко, О. М. and Сардаковський, Ян (2018) Історична пам’ять українців: до проблеми психологічного вивчення українсько-польського протистояння та примирення. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти і родини в умовах війни, ІІ. pp. 43-57.

Кириченко, В. В. (2018) Вікові відмінності прояву internet-залежності (за результатами дослідження 2014 та 2018 років). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (4). pp. 188-193. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Конструювання картини світу у соціальних мережах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (5). pp. 177-181. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Наукова концептуалізація моделі становлення картини світу особистості у сучасному інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. pp. 74-94. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2018) Особливості споживання інформації особами юнацького віку (порівняльний аналіз досліджень 2014 та 2018 років). Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 62-67. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2018) Роль засобів масової інформації у формуванні образу осіб з особливим потребами у масовій свідомості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (2). pp. 145-149. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Рольова ідентифікація комунікатора як чинник формування картини світу в інформаційному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (3). pp. 169-173. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Суспільна інтеграція та протистояння у межах спільної історії України та Польщі. Теорія і практика сучасної психології, 1 (1). pp. 45-51. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2017) Особистість у сучасному інформаційному просторі : глобалізаційні виклики XXI ст. «Глобалізований світ: випробування людського буття»: Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М.А. Козловець. pp. 193-196.

Кириченко, В. В. (2017) Evolution of social perception: social-role approach. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 58-62.

Кириченко, В. В. (2017) Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік. Studia Politologica Ucraino-Polona (7). pp. 138-145. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2017) Психологическая безопасность личности в современной информационной среде. GESJ: Education Science and Psychology (1 (43)). pp. 34-38. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2017) Психологические особенности формирование картины мира в современном информационном обществе. GESJ: Education Science and Psychology (2(44)). pp. 7-13. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2017) Соціологічне дослідження специфіки споживання інформації через ЗМІ юнаками та підлітками (за результатами дослідження 2014 року). Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип.1/ [за. ред. В. Климчука, С. Лодзінського, С. Рудницького] (1). pp. 58-63.

Кириченко, В. В. (2016) Життя в епоху перемін. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 107-112. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2016) Теоретико-методологічна концепуалізація ідеї інклюзивного суспільства. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (22). pp. 125-133. ISSN 2072-4772

Рудницький, О. and Кириченко, В. В. (2016) Вплив елементів бренду на споживчу поведінку (на матеріалах неймінгу споживчих товарів). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 122-123.

Шкодич, Б. and Кириченко, В. В. (2016) Діагностика особистісних якостей фахівців у сфері продажу. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 166-169.

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин. Studia politologica Ucraino-Polona (6). pp. 312-323. ISSN 2312-8933

Яцинюк, Д. and Кириченко, В. В. (2016) Психологічні особливості споживчої поведінки молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 184-186.

Кириченко, В. В. (2016) Ролевой подход к изучению профессионального развития субъекта труда. Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е. А. Климова. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва,12-15 октября 2016 г.. pp. 103-106.

Кириченко, В. В. and Божук, Інна (2015) Ефективність використання елементів еротики у рекламі. Прикладні психології аспекти особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 100-102.

Кириченко, В. В. (2015) Кризи професійної адаптації: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (11). pp. 94-101. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2015) Психологія споживчої поведінки. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 17-24.

Кириченко, В. В. and Яцинюк, Даша (2015) Психологія споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (1). pp. 57-60.

Кириченко, В. В. (2015) Соціально-психологічна природа взаємодії особистості з інформаційним середовищем. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 71-73. ISSN 978-617-7265-32-9

Кириченко, В. В. (2015) Психологічний аналіз прийомів інформаційного маніпулювання. Тези доповідей XV Науково-методичної конференції «Проблеми та напрямки вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України». pp. 102-104.

Кириченко, В. В. (2015) Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації. Теоретичні та прикладні проблеми психології (2(37)). pp. 203-213. ISSN 2219-2654

Кириченко, В. В. and Марчук, К. А. (2015) Літературне полотно життя. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 124-132. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2015) Політичний вибір особистості: формування позиції «за» та «проти». Проблеми політичної психології : зб. наук. праць, 2 (16). pp. 349-360.

Кириченко, В. В. (2015) Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 132-140. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. and Яцинюк, Д. (2015) Психологічні особливості споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. (1). pp. 57-60.

Кириченко, В. В. (2015) Психологія образу ворога у масовій свідомості. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю «Філософія, релігія та культура в глобалізованому світі», 23 листопада 2015 року. pp. 69-74. ISSN 978-617-7265-40-4

Кириченко, В. В. and Дончев, Ф. А. (2015) Соціальний філогенез у призмі наукових ідей трансгуманізму. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (8(11)). pp. 100-109. ISSN 2312-4466

Кириченко, В. В. (2015) Феноменологія ціннісно-рольової готовності до роботи у системі державної служби. Теоретичні та прикладні проблеми психології, 2 (3(38)). pp. 165-173. ISSN 2219-2654

Кириченко, В. В. (2014) У пошуках людської душі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (20). pp. 116-123. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2014) Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 146-150. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Еколого-психологічні аспекти інформаційної діяльності суспільства. Матеріали Міжвузівського наукового семінару : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року). pp. 27-28. (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2014) Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (19). pp. 161-169. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2013) Соціально-психологічні особливості вивчення психофізичного стану особистості у процесі професійного відбору. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 5-7 листопада 2013 р. pp. 157-159.

Кириченко, В. В. (2013) Професійна адаптація особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні. p. 56.

Кириченко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА В ПРОФЕССИЯХ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА». Сборник научных трудов SWorld, 23 (3). pp. 38-43. ISSN 2224-0187

Кириченко, В. В. (2013) ІДЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (11). pp. 152-158. ISSN 2227-2844

Кириченко, В. В. (2013) Вивчення кризи ціннісної свідомості у процесі первинної професійної адаптації. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 120-124.

Кириченко, В. В. (2013) Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (16). pp. 165-173. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2013) Стратегіально-типологічні особливості адаптації суб’єкта праці у професіях «людина-людина» та «людина-техніка». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 11 (7). pp. 410-418.

Кириченко, В. В. (2012) Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць (13). pp. 394-401.

Кириченко, В. В. (2012) Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, XII (15). pp. 142-149.

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна підтримка становлення професійної ідентичності студентів у процесі розв’язання професійно-орієнтованих завдань. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна підтримка становлення професійної ідентичності студентів у процесі розв’язання професійно-орієнтованих завдань. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир 10-11 листопада 2011р.. pp. 116-117.

Кириченко, В. В. (2011) Відповідальність як особистісна цінність у структурі професійної ідентичності творчо обдарованого працівника. Матеріали всеукраїнської конференції "вікові особливості формування інтелекту". pp. 142-147.

Кириченко, В. В. (2011) Особливості розвитку професійної ідентичності у межах українського соціокультурного середовища. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». pp. 68-74.

Кириченко, В. В. (2011) Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр., 1. pp. 78-85.

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна регуляція розвитку професійної ідентичності творчо обдарованого працівника. Матеріали XXXVI науково-практичної конференції присвяченої Дню університету, 2. p. 356.

Кириченко, В. В. (2010) Життєва подія як джерело розвитку ціннісної свідомості. Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості ціннісного розвитку студентів-відмінників першого курсу. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 35-38.

Кириченко, В. В. (2010) Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. pp. 132-137.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативна зміна суб’єктної активності особистості. Успішність особистості: потенціал та обмеження. pp. 151-154.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативно-ціннісна регуляція активності суб’єкта. Проблеми та перспективи сучасної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної психології». pp. 11-13.

Кириченко, В. В. (2010) Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному вимірі». pp. 53-60.

Кириченко, В. В. (2010) Формування професійної ідентичності студентів-психологів: ціннісний рівень. Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки.. pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2009) Роль цінностей у ситуативній зміні толерантності особистості. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів. pp. 99-102.

Кириченко, В. В. (2008) Зв'язок ціннісної когнітивної складності особистості з розвитком суб’єктності. Матеріали XXXIII науково-практичної конференції присвяченої Дню університету. p. 195.

Book Section

Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологічні основи PR”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 240-261.

Кирильчук, І. В. and Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія управління”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 211-242.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «Психології праці». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 249-295.

Monograph

Кириченко, В. В. (2020) Особистість у сучасному інформаційному суспільстві: монографія. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020, Житомир.

Conference or Workshop Item

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна феноменологія міжгрупової консолідації у межах «спільної історії» України та Польщі. In: Міжнародна наукова конференція «Демографічні зміни і проблеми національних меншин у Центрально-Східній Європі і на Балканах», 4 листопада 2016, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кириченко, В. В. (2016) Ukraine on the way to inclusive society. In: UkraineLab Forum „UkraineLab: Playing Polyphony of the Society. Exploring the European Identity”, 19-24 october 2016, Berlin.

Кириченко, В. В. (2016) На шляху до інклюзивного суспільства: соціально-рольові аспекти інтеграції осіб з особливими потребами у соціальне середовище. In: Science-Society-Personality, 19 травня 2016, Державний Фонд Фундаментальних Досліджень.

Кириченко, В. В. (2015) Можливості використання мережевих комунікацій для формування громадського ставлення та організації колективних дій. In: Романівщина на мапі Укаїни, 25 вересня 2015, смт. Романів.

Book

Кириченко, В. В. (2015) Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. 978-966-485-201-9 . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет.

Кириченко, В. В. (2015) Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка. ISBN ISBN 978-966-485-183-8

Thesis

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія. PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Рукопис (2014). PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Image

Кириченко, В. В. (2015) Як перемогти у інформаційній війні ? [Image]

Кириченко, В. В. and Тичина, І. М. and Атаманська, О. А. (2015) Як досягти успіху ? [Image]

Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. (2015) Як подолати стрес ? [Image]

Teaching Resource

Кириченко, В. В. (2020) Інформаційні технології у соціологічному дослідженні: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2020) Практикум з соціально-психологічних досліджень: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2020) Психологія політичної реклами: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2020) Психологія праці та інженерна психологія: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2016) Основи інформатики та використання ЕОМ у психології. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2015) Основи медіапсихології : інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2015) Психологія праці : інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2014) Психологія інформаційної діяльності. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 25 02:50:43 2020 EEST.