Items where Author is "Кривонос, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Кузьменко, С. В. and Кузьменко, Є. В. and Кривонос, О. М. (2018) Апаратно-обчислювальна платформа Arduino для навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 263-264.

Кривонос, М. П. and Кривонос, О. М. (2018) Роль презентацій в навчальному процесі. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 260-262.

Коротун, О. В. and Кривонос, О. М. (2018) Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 63 (1). pp. 130-145. ISSN 2078-8184

Жуковський, С. С. and Кривонос, О. М. (2017) Літня школа з програмування Житомирської області. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 32-34.

Жуковський, С. С. and Кривонос, О. М. (2017) З досвіду проведення літньої школи з програмування. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 23-24.

Кривонос, О. М. (2017) Платформа Andruino. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 219-221.

Кривонос, О. М. and Новицький, С. В. and Зіновчук, А. В. (2017) Дослідження звукових коливань та визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (18). pp. 64-70. ISSN 2410-7816

Кривонос, О. М. and Мосіюк, О. О. and Кривонос, М. П. (2017) Огляд функціоналу он-лайн графічного редактора Pixlr як інструмента фахової підготовки вчителя інформатики. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 163-170.

Кривонос, О. М. (2017) Робототехніка в школі. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. pp. 90-91.

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2016) Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами. Міжнародний науковий журнал. pp. 48-55.

Кривонос, О. М. (2016) Використання хмарних ресурсів для опрацювання графічних обєктів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 284-286.

Кривонос, О. М. and Кузьменко, Є. В. and Кузьменко, С. В. (2016) Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі. Інформаційні технології і засоби навчання (6 (56)). pp. 77-87. ISSN 2076-8184

Могильницький, В. Ю. and Кривонос, О. М. (2016) Проектування моделі типового сайту кафедри вищого навчального закладу України. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 375-377.

Гришко, А. В. and Кривонос, О. М. (2016) Сучасні CMS. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 350-352.

Кривонос, О. М. and Коротун, О. В. (2015) Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя. Наукові записки (8). pp. 19-23. ISSN 978-966-7406-67-7

Кривонос, О. М. (2015) Дипломна робота в системі підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика». Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи. pp. 73-75.

Кривонос, О. М. (2015) Науково-дослідна робота в системі підготовки здобувача вищої освіти за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика*». Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. pp. 252-260.

Кривонос, О. М. (2014) Методичне забезпечення курсу програмування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-167.

Кривонос, О. М. (2014) Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 83-91.

Кривонос, О. М. (2014) Компетентнісно-орієнтовані завдання в курсі «Програмування». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 5 (47). pp. 138-144.

Кривонос, О. М. (2014) Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 118-123. ISSN 2076-6173

Кривонос, О. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. (Unpublished)

Кривонос, О. М. (2011) Створення електронних посібників для дистанційного навчання. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. - Київ : ІІТЗН НАПН України. pp. 24-26.

Кривонос, О. М. and Мануйлова, О. Д. (2011) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ З ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О. М. and Шевчук, П. Г. (2011) ЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ ПРОГРАМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. pp. 148-150.

Кривонос, О. М. (2011) Особливості викладання програмування у вищому начальному закладі з врахуванням вимог сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 131-134.

Богачков, Ю. М. and Кривонос, О. М. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 59-64.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності як педагогічна проблема. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 25-27.

Богачков, Ю. М. and Кривонос, О. М. (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Інформаційні технології в освіті. pp. 166-169.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О. М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ З КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ». Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О. М. (2008) Учнівські олімпіади з інформатики (сучасний етап). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 85-88.

Кривонос, О. М. (2006) Основні методики формування творчих здібностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 14-18.

Кривонос, О. М. (2005) Використання електронної таблиці Еxcel у курсі „Чисельні методи”. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання.

Кривонос, О. М. (2005) Методичне забезпечення творчої навчальної діяльності студентів у процесі навчання основ інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 87-91.

Кривонос, О. М. (2004) Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання основ алгоритмізації та програмування в курсі інформатики в шкільних закладах нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 58-61.

Кривонос, О. М. and Ляшенко, Б. М. (2001) Власні значення сингулярного двовимірного рівняння Шредінгера. Моделювання та оптимізація складних систем. pp. 41-43.

Ляшенко, Б. М. and Кривонос, О. М. (2001) Власні значення двовимірного сингулярного оператора Шредінгера. Вісник Київського університету. pp. 287-291.

Кривонос, О. М. and Ляшенко, Б. М. and Сирота, О. В. (1998) Об’ємні зображення функцій двох змінних та просторових фігур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 63-65.

Book Section

Кривонос, О. М. and Вакалюк, Т. А. and Сікора, Я. Б. (2019) Competence oriented tasks in the course “Programming”. In: Digital economy and digital society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 103-109.

Conference or Workshop Item

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2020) WI-FI DIRECT - Технологія створення безпровідної комп’ютерної мережі. In: ХLІIІ Мiжнародна науково-практична інтернет - конференція «Сучасні виклики та проблеми науки», 20 квітня 2020 року.

Кривонос, О. М. (2020) Приклад використання платформи Arduino в курсі фізики сеpедньої школи. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2018) Cамостійна робота як провідна форма організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни «нові інформаційні технології». In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Кривонос, О. М. (2012) Використання метода проектів в курсі програмування. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 29.03.2012, м. Київ.

Book

Ляшенко, Б. М. and Кривонос, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2019) Методи обчислень. ЖДУ.

Кривонос, О. М. (2012) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Биков, В. Ю. and Білоус, О. В. and Богачков, Ю. М. and Грабовський, П. П. and Колос, К. Р. and Кривонос, О. М. and Литвинова, С. Г. and Малицька, І. Д. and Прилуцька, Н. С. and Овчарук, О. В. and Рождественська, Д. Б. and Спірін, О. М. and Шевчук, П. Г. and Шимон, О. М. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Атіка, Київ. ISBN 978-966-326-418-9

Thesis

Кривонос, О. М. (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. PhD thesis, Міністерство освіти і науки України.

Teaching Resource

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2017) Нові інформаційні технології. [Teaching Resource]

Спірін, О. М. and Кривонос, О. М. (2002) Початки алгоритмізації та процедурного програмування. [Teaching Resource]

Other

Ляшенко, Б. М. and Кривонос, О. М. and Вітюк, О. В. (2010) Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності „Прикладна математика” (6.080200). ЖДУ.

This list was generated on Wed Oct 21 05:59:58 2020 EEST.