Items where Author is "Романюк, Р. К."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Бабич, Ю. В., Киричук, Г. Є., Романюк, Р. К., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2023) Вплив іонів Cu (ІІ) на легеневе й поверхневе дихання аловидів Planorbarius Corneus S. L. (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) гідромережі України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (88). ISSN 0206-5657

Онофрійчук, Г. Д., Романюк, Р. К. (2023) Електронний плакат Genia.Ly як ефективний інструмент для навчання біології. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи», 18-19 травня 2023 року. pp. 229-232.

Горальський, Л. П., Сокульський, І. М., Романюк, Р. К., Колеснік, Н. Л. (2023) Загальні закономірності макро-та мікроморфології легень статевозрілого коня (Equus Feruscaballus L., 1758). Український журнал природничих наук (3). pp. 59-75. ISSN 2786-6335

Романюк, Р. К., Горальський, Л. П. (2023) Сучасні методи викладання цитології у закладах вищої освіти. Український науково-медичний молодіжний журнал (138). pp. 164-165. ISSN 2786-6661

Романюк, Р. К., Фонарюк, О. В., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Бабич, Ю. В., Романюк, Р. К., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2022) Effect of zinc ions on the lung and cutaneous diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network. Folia Malacologica (30(3)). ISSN 1506-7629

Gvozdii, S., Романюк, Р. К., Genkal, S., Shorobura, I., Stakhiv, V., Pienov, V. (2022) Features of Training Future Teachers of Natural Sciences in Modern Higher Education in the Context of Modern Neurosciences. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13 (2). pp. 245-258. ISSN 2068-0473

Гарбар, О. В., Романюк, Р. К., Доценко, І. Б. (2022) Iнвазійний потенціал Darevskia Armeniaca (Méhely, 1909) в Україні: оцінка на основі ГІС-моделювання екологічної ніші. Український журнал природничих наук (1). pp. 43-59. ISSN 2786-6335

Плужник, А. В., Романюк, Р. К. (2022) Використання онлайн-визначників під час проведення факультативних занять з біології грибів. Біологічні дослідження – 2022.

Юрчук, Є. С., Романюк, Р. К. (2022) Використання технології qr-кодування для створення інтерактивного середовища під час гурткової роботи. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи».

Чудовська, І. А., Романюк, Р. К., Гульчевський, В. І. (2022) Вік як комплексний індикатор вимірювання здоров’я. Біологічні дослідження – 2022.

Романюк, Р. К. (2022) Методичне портфоліо як ефективна технологія підготовки майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного циклу. «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи». pp. 49-52.

Романюк, Р. К., Юрчук, Є. С., Константиненко, Л. А., Корево, Н. І. (2022) Методичні засади організації роботи шкільного біологічного гуртка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (111). pp. 118-141. ISSN 2663-6387

Агарков, І. С., Мошківська, М. А., Романюк, Р. К., Шевчук, Л. М. (2022) Прісноводні молюски водойм та водотоків Житомира та їх роль у біоіндикації водних екосистем. Біологічні дослідження – 2022.

Соколюк, Л. Й., Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2022) Рre-professional training of pupils in the educational environment of the lyceum. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 27-45. ISSN 2663-6387

Яремчук, М., Романюк, Р. К. (2021) Видовий склад амфібій та рептилій Житомирщини. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти. pp. 184-188.

Василівська, Ю. О., Романюк, Р. К. (2021) Структура колонії сірої чаплі (Ardea Cinerea L., 1758) у Зарічанському лісництві Житомирського району. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти. pp. 134-137.

Шевчук, Л. М., Васільєва, Л. А., Романюк, Р. К., Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Романюк, Р. К., Константиненко, Л. А., Васільєва, Л. А. (2021) The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 70-77. ISSN 2663-6387

Махневич, Д. С., Романюк, Р. К. (2021) Курс цитології як складова фундаментальної підготовки біологів у закладах вищої освіти. Курс цитології як складова фундаментальної підготовки біологів у закладах вищої освіти.

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2021) Лабораторні роботи як ефективна форма професійної підготовки майбутніх біологів у закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship.

Юрчук, Є. С., Романюк, Р. К. (2021) Організація дослідницької роботи у куточку живої природи під час роботи біологічного гуртка. Діджиталізація науки як виклик сьогодення.

Романюк, Р. К., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю. (2021) Теорія та методика навчання біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Теорія та методика навчання природничих наук (1).

Романюк, Р. К. (2020) Методичні аспекти формування поняття «Клітина» в шкільному курсі біології. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 40-42. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Романюк, Р. К., Власенко, Р. П., Яковлева, В. А., Костюк, В. С. (2020) Формування готовності майбутніх вчителів біології і географії до впровадження дистанційного та змішаного навчання. Інноваційна педагогіка, 1 (30). pp. 129-137.

Романюк, Р. К., Танська, В. В. (2019) Interactive educational technologies in the training of a future biology teacher for specialized school. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. pp. 66-73. ISSN 2617-1759

Романюк, Р. К., Сорочинська, О. А. (2018) Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. pp. 599-626.

Monograph

Романюк, Р. К. (2021) Підготовка вчителя біології профільної школи: теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Стадниченко, А. П., Романюк, Р. К., Сачук, І. С. (2023) Методичні засади формування понять про еволюцію органічного світу при вивченні біології в школі. In: XI Міжнародна науково-практична конференція «Science and innovation of modern world», 13-15.07.2023, Лондон, Великобританія.

Book

Романюк, Р. К., Киричук, Г. Є., Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія (вибрані розділи): навчальний посібник для учнів ЗНЗ, абітурієнтів та вчителів. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-221-7

Thesis

Романюк, Р. К. (2021) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Романюк, Р. К. (2021) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2023) Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи над курсом. [Teaching Resource]

Романюк, Р. К., Горальський, Л. П., Шевчук, С. Ю. (2023) Робочий зошит для організації лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи над курсом цитологія гістологія та ембріологія. [Teaching Resource]

Горальський, Л. П., Романюк, Р. К. (2023) Спеціальна гістологія: лабораторний практикум (загальний покрив, травна, дихальна, сечова і статева системи). [Teaching Resource]

Горальський, Л. П., Романюк, Р. К. (2023) Спеціальна гістологія: лабораторний практикум (нервова система, органи чуття, серцево-судинна система, органи кровотворення та імунного захисту, ендокринна система). [Teaching Resource]

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов'язкової освітньої компоненти "Загальна цитологія та гістологія". [Teaching Resource]

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи обов'язкової освітньої компоненти "Загальна цитологія та гістологія". [Teaching Resource]

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю., Васільєва, Л. А. (2022) Словник-довідник із цитології. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А., Кириченко, В. В., Константиненко, Л. А., Романюк, Р. К. (2021) Про що розкажуть дерева? [Teaching Resource]

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2020) Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять і самостійної роботи над курсом. [Teaching Resource]

Шевчук, С. Ю., Романюк, Р. К. (2020) Словник-довідник з вірусології. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 28 22:06:32 2023 EET.