Items where Author is "Тараба, І. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 20.

Article

Горобченко, Н. В. and Тараба, І. О. (2022) Використання кейс-методу в умовах Нової української школи. Імідж сучасного педагога (1(202)). pp. 83-86. ISSN 2221-6316

Баюн, К. Й. and Тараба, І. О. and Борковська, О. В. (2021) Текст німецькомовної реклами: лінгвістичний вимір. Advanced Discoveries of Modern Science: Experience, Approaches and Innovations. II International Scientifik and Theretical Conference, 29 October, 2021, Amsterdam, The Netherlands. Volume 2.. pp. 22-25.

Тараба, І. О. and Баюн, К. Й. and Борковська, О. В. (2021) Auswirkung von Bidern in Texten und Reden Einbindung auf den kognitiven Wissenserwerb. Abstract of V International Scientific and praktical Conference "Trends in Science and Practice of Today", Ankara, Turkey, Oktober, 19-22? 2021. pp. 200-206.

Тараба, І. О. and Баюн, К. Й. and Борковська, О. В. (2021) Erwachsenbildung im Fokus der Transkultarität. Problems of modern Science and Praktice. Abstract of I International Scientific and practical conference. pp. 208-2014.

Тараба, І. О. and Баюн, К. Й. and Борковська, О. В. (2021) Geschlechtergerechte Sprache in der Berufswahl der Mädchen. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук», 16–17 липня 2021 року. pp. 52-57.

Тараба, І. О. and Ліпісівіцька, Аліна (2017) Соматичний код культури в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (6). pp. 23-25.

Тараба, І. О. (2016) Метафоризація та метонімізація як когнітивно-семантичні механізми неологізації німецької соматичної фразеології. Мова (25). pp. 88-94. ISSN 2307-4558

Тараба, І. О. (2015) Символізація як когнітивна основа соматичної неофраземи. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (1). pp. 171-176.

Тараба, І. О. (2014) Роль фразеологии в вопросах национальной самоидентификации. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 200-летнему юбилею А. А. Хованскому, основателя и редактора.издателя журнала "Филологические записки" (3.4 октября 2014 года), 1 (1). pp. 232-237.

Тараба, І. О. (2014) Концептуалізація тілесності в ліриці Б.Брехта (на прикладі віршів "Vom Klettern in Bäumen" та "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen"). Брехтівський часопис (4). pp. 154-156. ISSN 2303-9612

Тараба, І. О. and Денисенко, С. Н. and Хант, Г. О. (2013) Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. pp. 410-412.

Тараба, І. О. and Денисенко, С. Н. (2012) Код культури і моделювання дійсності (на матеріалі фразеології). Науковий журнал "Мова і культура", 1 (15). pp. 11-15.

Тараба, І. О. (2011) Концептуалізація соматичного коду культури у німецькому фармацевтичному рекламному тексті. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (95). pp. 288-291.

Тараба, І. О. (2011) ФСК, содержащие номинацию внутреннего органа, в репрезентации соматического кода культуры (на материале масс-медиального дискурса). Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: Материалы международной заоч. науч.-метод. конференции , г. Волгоград, 15 апреля 2011 г.: в 3 частях − Ч. 2.. pp. 101-106.

Тараба, І. О. (2010) Концептуалізація соматизму das Herz як репрезентатора кардіофразеології у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство (8). pp. 132-135.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова − культура − особистість" (14). pp. 228-231.

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Book

Король, Є. О. and Борковська, О. В. and Тараба, І. О. (2020) Німецька мова. Перші зустрічі (Deutsch: Erste Begegnungen). ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Тараба, І. О. and Ліпісівіцький, М. Л. and Пушкар, Т. М. (2018) Мас-медіа і людина. Massenmedien und der Mensch. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Sat Oct 1 02:52:26 2022 EEST.