Items where Author is "Тараба, І. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Шугаєв, А. В., Тараба, І. О. (2023) Сучасна сфера PR та її характеристика. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (59). pp. 96-98. ISSN 2409-1154

Тараба, І. О., Борова, Л. О., Зелінська, Н. М. (2023) Spiel im didaktischen Kontext. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжособистісна комунікація та перекладознавство: сучасні перспективи розвитку". pp. 121-123.

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Міжкультурна освіта у контексті міграції: лінгводидактичні аспекти. Вісник науки та освіти, 1 (7). pp. 74-86. ISSN 2786-6165

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Kommunikation im licht der effektivsten gesprächsstrategien: sprachlicher und situativer kontext. Вісник науки та освіти, 2 (8). pp. 39-51. ISSN 2786-6165

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Сократівський метод ведення бесіди: семантичні аспекти. Нова філологія (89). pp. 223-227. ISSN 2414-1135

Шугаєв, А. В., Тараба, І. О., Ващенко, Т. Ю. (2023) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу (на прикладі внутрішніх органів людини). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (61). pp. 124-127. ISSN 2409-1154

Горобченко, Н. В., Тараба, І. О. (2022) Використання кейс-методу в умовах Нової української школи. Імідж сучасного педагога (1(202)). pp. 83-86. ISSN 2221-6316

Баюн, К. Й., Тараба, І. О., Борковська, О. В. (2021) Текст німецькомовної реклами: лінгвістичний вимір. Advanced Discoveries of Modern Science: Experience, Approaches and Innovations. II International Scientifik and Theretical Conference, 29 October, 2021, Amsterdam, The Netherlands. Volume 2.. pp. 22-25.

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Auswirkung von Bidern in Texten und Reden Einbindung auf den kognitiven Wissenserwerb. Abstract of V International Scientific and praktical Conference "Trends in Science and Practice of Today", Ankara, Turkey, Oktober, 19-22? 2021. pp. 200-206.

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Erwachsenbildung im Fokus der Transkultarität. Problems of modern Science and Praktice. Abstract of I International Scientific and practical conference. pp. 208-2014.

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Geschlechtergerechte Sprache in der Berufswahl der Mädchen. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук», 16–17 липня 2021 року. pp. 52-57.

Тараба, І. О., Ліпісівіцька, Аліна (2017) Соматичний код культури в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (6). pp. 23-25.

Тараба, І. О. (2016) Метафоризація та метонімізація як когнітивно-семантичні механізми неологізації німецької соматичної фразеології. Мова (25). pp. 88-94. ISSN 2307-4558

Тараба, І. О. (2015) Символізація як когнітивна основа соматичної неофраземи. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (1). pp. 171-176.

Тараба, І. О. (2014) Роль фразеологии в вопросах национальной самоидентификации. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 200-летнему юбилею А. А. Хованскому, основателя и редактора.издателя журнала "Филологические записки" (3.4 октября 2014 года), 1 (1). pp. 232-237.

Тараба, І. О. (2014) Концептуалізація тілесності в ліриці Б.Брехта (на прикладі віршів "Vom Klettern in Bäumen" та "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen"). Брехтівський часопис (4). pp. 154-156. ISSN 2303-9612

Тараба, І. О., Денисенко, С. Н., Хант, Г. О. (2013) Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. pp. 410-412.

Тараба, І. О., Денисенко, С. Н. (2012) Код культури і моделювання дійсності (на матеріалі фразеології). Науковий журнал "Мова і культура", 1 (15). pp. 11-15.

Тараба, І. О. (2011) Концептуалізація соматичного коду культури у німецькому фармацевтичному рекламному тексті. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (95). pp. 288-291.

Тараба, І. О. (2011) ФСК, содержащие номинацию внутреннего органа, в репрезентации соматического кода культуры (на материале масс-медиального дискурса). Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: Материалы международной заоч. науч.-метод. конференции , г. Волгоград, 15 апреля 2011 г.: в 3 частях − Ч. 2.. pp. 101-106.

Тараба, І. О. (2010) Концептуалізація соматизму das Herz як репрезентатора кардіофразеології у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство (8). pp. 132-135.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова − культура − особистість" (14). pp. 228-231.

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Book

Король, Є. О., Борковська, О. В., Тараба, І. О. (2020) Німецька мова. Перші зустрічі (Deutsch: Erste Begegnungen). ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Тараба, І. О., Ліпісівіцький, М. Л., Пушкар, Т. М. (2018) Мас-медіа і людина. Massenmedien und der Mensch. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Teaching Resource

Соколовська, С. Ф., Тараба, І. О. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти "Теоретична і порівняльна граматика" для здобувачів першого рівня освіти. [Teaching Resource]

Other

Тараба, І. О., Горобченко, Н. В. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи до вибіркової освітньої освітньої компоненти "Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається"для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Feb 23 08:29:54 2024 EET.