Items where Author is "Чернишова, А. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Чернишова, А. М. (2022) Сутність та структура готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Перспективи та інновації науки (9(14)). pp. 470-482.

Чернишова, А. М. and Ковальчук, А. В. (2020) Естетичне виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р, 2. pp. 115-119.

Чернишова, А. М. and Юрченко, К. В. (2020) Педагогічні засади формування особистості засобами музичного мистецтва. нтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р, 3. pp. 506-509.

Чернишова, А. М. (2020) Професійно-хореографічна складова підготовки майбутніх учителів початкових класів. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р, 2. pp. 640-644.

Чернишова, А. М. (2019) Естетичне виховання учнів засобами танцю у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ) : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2019 року. pp. 13-15.

Чернишова, А. М. (2019) Методологічні основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Психологія і педагогіка: актуальні питання : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 12–13 квітня 2019 р.). pp. 66-69.

Чернишова, А. М. (2019) Форми професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 167-169.

Чернишова, А. М. (2017) Історія становлення хореографії як напряму професійної підготовки вчителя. Проблеми освіти: збірник наукових праць (87). pp. 269-274.

Чернишова, А. М. (2017) Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Чернишова, А. М. (2014) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Чернишова, А. М. (2013) ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ТАНЕЦЬ" У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 178-182. ISSN 2076-6173

Чернишова, А. М. (2013) Категориальный анализ базовых понятий исследования проблемы подготовки учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 272-275.

Чернишова, А. М. (2012) Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 343-348.

Monograph

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Чернишова, А. М. (2019) Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Working Paper. Житомир : Вид. О.О. Євенок.

Conference or Workshop Item

Чернишова, А. М. (2019) Методи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. In: Сучасна українська освіта : стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р., Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.).

Чернишова, А. М. (2018) Елементи хореографії як засіб розвитку дітей початкових класів у вальдорфських школах. In: Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 вересня 2018 р., ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, м. Одесса.

Book

Чернишова, А. М. (2018) Теорія і методика народно-сценічного танцю. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Чернишова, А. М. (2018) Теорія і методика українського народного танцю. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Чернишова, А. М. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів спеціальності 013 Початкова освіта з освітньої компоненти «Основи хореографії, сценічного та екранного мистецтва з методиками навчання». [Teaching Resource]

Чернишова, А. М. (2019) Навчальна практика (хореографічна) : програма та методичні рекомендації для студентів І-ІV курсів спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 5 11:50:53 2022 EEST.