Items where Author is "Чумак, Л. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Саух, П. Ю. and Чумак, Л. М. (2018) Ten top problems of education from cognitive dissonance to the algorithm of the future renaissance. Education: Modern Discourses (1). pp. 24-31.

Чумак, Л. М. (2018) Тактика позиційного розміщення лексичних інновацій на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу початку ХХІ століття. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 70-73.

Сніховська, І. Е. and Чумак, Л. М. (2018) Тактика формування негативної оцінки в англомовному медійному дискурсі. «Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage»: International scientific and practical conference. Baia Mare, Romania, December 21-22, 2018. pp. 199-202.

Чумак, Л. М. (2017) Комунікативно-прагматичні функції сучасних англомовних неологізмів. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 88-91.

Чумак, Л. М. (2017) Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 2 (29). pp. 91-94. ISSN 2409-1154

Чумак, Л. М. (2016) The mechanism of analogy in the process of Modern English Word-Formation. 2016 TESOL-Ukraine National Convention Global Changes in Ukraine — Global Changes in English Teaching in Ukraine. Lviv, March 24–25. pp. 33-34.

Чумак, Л. М. (2016) Комбінована гетерогенетична модель «абревіація» + «афіксація» продукування англомовних одиниць на сучасному етапі. «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 91-95.

Чумак, Л. М. (2016) Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (1). pp. 201-205.

Чумак, Л. М. (2016) Система та системність як основні характеристики вербоцентричного досвіду людини. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 103-106.

Чумак, Л. М. (2015) Language norm and variability in the process of Modern English development. 19th TESOL-Ukraine International Conference: New Vistas of Research and Teaching: збірник науковиз праць (англ.м.).. p. 97.

Чумак, Л. М. (2015) Взаємозв’язок мови та мислення. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 88-92.

Чумак, Л. М. (2015) Морфологічний механізм словоскладання у сучасній англійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.. pp. 92-95.

Чумак, Л. М. (2014) Affixation and word-composition in modern english. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky – Научные записки Международного академического общества Михала Балудянского, 2 (6). pp. 89-97.

Чумак, Л. М. (2014) Blend Compounds in Modern English Word-Formation. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 36-37.

Чумак, Л. М. (2014) Ініціальні скорочення як механізми неморфологічного утворення мовних одиниць у сучасній англійській мові. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича : «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».. pp. 114-117.

Чумак, Л. М. (2014) Комбіновані моделі креації афіксальних елементів. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та наукових доповідей.. pp. 72-73.

Чумак, Л. М. (2014) Моногенетична комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ творення англомовних одиниць на сучасному етапі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (48). pp. 126-128.

Чумак, Л. М. (2013) The Morphological Productivity of the Affixes in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/. pp. 64-65.

Чумак, Л. М. (2013) Дериваційний потенціал механізмів афіксації у сучасні й англійській мові. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) « Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» (1). pp. 69-72.

Чумак, Л. М. (2013) Особливості системно-структурної організації словотвору сучасної англійської мови. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). (115). pp. 527-532.

Чумак, Л. М. (2013) Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови. Нова філологія: Збірник наукових праць. (58). pp. 203-206.

Чумак, Л. М. (2012) WORD-FORMATION MODELING. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). p. 37.

Чумак, Л. М. and Огійчук, Г. Й. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І.В. Самойлюкевич. –. pp. 86-93.

Чумак, Л. М. (2012) РОЛЬ ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Нова філологія. Збірник наукових праць. (51). pp. 194-197.

Чумак, Л. М. (2011) Shortening in English: Clipping and Blend Identification. XVI TESOL – Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). p. 38.

Чумак, Л. М. (2011) Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічна» (20). pp. 216-221.

Чумак, Л. М. (2011) Утворення англомовних одиниць за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 431-437.

Чумак, Л. М. (2010) Lexicalization of English Nouns in Plural. XV TESOL – Ukraine National Conference: English Learning in the Context of the Long-life Education. p. 15.

Чумак, Л. М. (2010) Лексикалізація множини іменника сучасного англійського словотвору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 213-217.

Чумак, Л. М. (2009) Редеривація як комплементарний варіант прямого словотвірного процесу в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 185-189.

Чумак, Л. М. (2008) Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 212-215.

Чумак, Л. М. (2007) Складна словотворча одиниця ономатоп у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 179-181.

Чумак, Л. М. (2006) "Нові" слова як особливість розвитку сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 229-231.

Чумак, Л. М. (2006) Акронім як форма скорочення складної лексичної одиниці. Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність і творчість: Тези доповідей. pp. 201-203.

Чумак, Л. М. (2005) Системний підхід у вивченні словникового складу мови. Мандрівець (5). pp. 67-70.

Чумак, Л. М. (2004) Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 265-266.

Чумак, Л. М. (2003) Класи інновацій у словотворі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 211-213.

Чумак, Л. М. (2000) Різновиди лексико-семантичного еліпса в сучасній англійській мові. Вісник Харківського національного університету (500). pp. 247-251.

Чумак, Л. М. (2000) Структурно-семантичні характеристики телескопних слів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Book Section

Калініна, Л. В. and Гудзь, Н. О. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. and Соколовська, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник : у 2-х ч. Ч. 1 / Книга для викладача. Житомир: комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся".

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Гудзь, Н. О. and Чумак, Л. М. and Соколова, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / Фонетичний портфель студента. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Онопрієнко, Т. М. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Малярчук, О. В. and Кузнєцова, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) The World of Cinema. In: The World of Cinema: Посібник-практикум. Видання друге, виправлене. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котнюк, Л. Г. and Сидоренко, С. І. and Чумак, Л. М. (2003) Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). In: Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Thesis

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Гаращук, Л. А. and Жиляєва, Ю. М. and Коляда, О. В. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Шиленко, О. А. (2012) Ways of Improving English. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Mar 24 09:13:53 2019 EET.