Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Г | К | Л | П | С | Щ
Number of items: 14.

Є

Євченко, В. В. (2019) Development of the Quantitative Contrast in Old Germanic Languages. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури.

Євченко, В. В. and Сидоренко, С. І. (2019) TheaTre: книга для читання англійською мовою : технологія роботи з текстом і філологічний коментар. Навчальний посібник.

Євченко, В. В. and Сидоренко, С. І. (2019) Анна з Грін Гейблз : книга для читання англійською мовою для студентів спеціальності “Філологія” / технологія роботи з текстом і філологічний коментар. Навчальний посібник.

Г

Гирин, О. В. (2019) Основні проблеми систем обробки природних мов. Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць.

К

Калініна, Л. В. (2019) Формування комунікативно-культурологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в рамках інтердисциплінарного підходу. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри.

Л

Лісова, Ю. О. and Папіжук, В. О. (2019) Вербалізація можливих світів у діалогічному романі Амелі Нотомб «Косметика ворога». Науковий вісник ХДУ Серія Лінгвістика (37). pp. 90-93. ISSN 2663-2748

П

Папіжук, В. О. (2019) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови (французька мова)». [Teaching Resource]

Прокопчук, Н. Р. (2019) Використання блогів на уроках іноземної мови у ЗНЗ. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

С

Сніховська, І. Е. and Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Соловйова, Л. Ф. (2019) Інформативна структура і характер номінації аксіологічних моделей N + N, A + N, Participle + N у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії».

Щ

Щерба, Н. С. (2019) Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: 15 інтерактивних майстерень. О.О.Євенок, Житомир. ISBN 978-617-7752-79-9

Щерба, Н. С. (2019) Практикоорієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації. "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки".

Щерба, Н. С. (2019) Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць / за ред. І. Д. Сахнєвич..

Щерба, Н. С. (2019) Фактори, що перешкоджають запровадженню практикоорієнтованого навчання іноземної мови, та шляхи їх мінімізації. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

This list was generated on Thu Aug 18 16:40:23 2022 EEST.