Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Бортник, В. М. and Михайлова, О. С. (2018) The development of phonetic competence in primary school. Interforum.

Гайдей, В. П. (2018) Формування навичок іншомовного діалогічного мовлення засобами проблемних ситуацій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Кваша, Х. В. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Кваша, Х. В. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Нестерчук, Ю. В. (2018) Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Нестерчук, Ю. В. (2018) Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Зимовець, О. А. and Бойко, А. Р. and Гоц, Т. П. and Сарнавська, В. В. and Філімончук, В. С. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування конструктивних умінь майбутніх учителів англійської мови у початковій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Зимовець, О. А. and Бойко, М. О. and Кравець, В. С. and Ткачук, В. П. and Хаюк, А. А. (2018) Формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Карпенко, Є. М. and Кльоц, К. І. (2018) Використання подкастів у процесі формування діалогічної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті англійської мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Комогорова, М. І. and Цихмейструк, О. M. (2018) Інформаційні технології у вивченні іноземної мови у середній та вищій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Коновальчук, І. М. (2018) Методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту. Українська полоністика (15). pp. 130-138. ISSN 2220-4555

Коновальчук, І. М. (2018) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до налагодження конструктивної взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 49-53.

Коновальчук, І. М. (2018) Умови конструктивної взаємодії батьків і дітей у ситуації конфлікту. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 70-74.

Корсовецька, М. and Михайлова, О. С. (2018) The formation of English language dialogical competence in primary school with the help of dramatization. Interforum.

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2018) Використання мультимедійного комплексу при вивченні іноземної мови на нефілологічних факультетах ЗВО. «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 вересня 2018 р)., м. Умань. pp. 196-200.

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2018) Використання онлайн-навчання в процесі вивчення іноземної мови на нефілологічних факультетах вищих учбових закладів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог (3(71)). pp. 11-14.

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2018) Технологія використання мультимедійного комплексу при вивченні іноземної мови на нефілологічних факультетах ВНЗ (докомунікативний етап). International Journal of Innovative Technologies in Social Science : RS Scientific Edition (3). pp. 31-36. ISSN 2544-9338

Кучер, Т. С. (2018) Інтенсивні методи навчання іноземної мови у формуванні англомовної компетентності студентів. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Мазко, О. П. and Іванцова, Т. В. (2018) Особливості комп’ютерно-опосередкованої взаємодії в початковій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Мазко, О. П. and Хоцінська, А. С. (2018) Сутність інформаційно-цифрової компетентності учнів початкових класів. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Михайлова, О. С. and Карпенко, Є. М. and Зимовець, О. А. and Кльоц, К. І. (2018) To the problem of the formation of dialogical speech competence of primary school children in Еnglish lessons using critical thinking strategies. Вісник науково-дослідних робіт викладачів та студентів (5).

Михайлова, О. С. and Ткачова, Д. С. (2018) Лінгвістичні основи навчання аудіювання учнів початкової школи. Лінгвістичні основи навчання аудіювання учнів початкової школи.

Михайлова, О. С. and Юрченко, О. О. (2018) Характеристика компонентів змісту лексичної компетентності учнів початкової школи. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Назаренко, О. О. (2018) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Наумович, Ю. and Михайлова, О. С. (2018) Sociocultural upbringing by means of a foreign language. Interforum.

Ніконова, А. А. (2018) Дислексія як часткове порушення читання в учнів на уроках з іноземної мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Попадюк, Н. Б. (2018) Ефективність використання інтегрованого підходу для розвитку усної взаємодії молодших школярів на уроках англійської мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Самойлюкевич, І. В. and Попадюк, Н. Б. (2018) Формування вмінь усної взаємодії учнів початкової школи на засадах інтегрованого підходу. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи.

Сідлецькa, Т. В. (2018) Індивідуaлізaція прoцесу нaвчaння при нaвчaнні інoземнoї мoви: пoнятійнa хaрaктеристикa. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Book Section

Михайлова, О. С. (2018) Модель соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін як соціальна технологія в професійній освіті. In: Сучасні соціальні технології в освіті : Колективна монографія / [[кол.авт.] за заг. ред. Наталії Сейко] О.С. Михайлова та ін. О.О.Євенок, Житомир, pp. 274-329.

Monograph

Дєньгаєва, С. В. (2018) Медіаосвітні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови: монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, Україна.

Михайлова, О. С. (2018) Модель соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін як соціальна технологія в професійній освіті. Project Report. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Book

Михайлова, О. С., ed. (2018) Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті / Directions of Development of Language Education in the XXI Century. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. (2018) ABC Land: навчальний посібник з англійської мови для дітей дошкільного віку. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Дєньгаєва, С. В. and Мазко, О. П. and Зимовець, О. А. and Карпенко, Є. М. (2018) Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Вид. О.О.Євенок.

This list was generated on Mon Oct 3 05:40:00 2022 EEST.