Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | Н | П | Р | Ф | Ш | Я
Number of items: 20.

Б

Басюк, В. П. and Перепелиця, Л. О. and Романенко, О. О. (2017) Вміст іонів феруму у рослинах природних водойм Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 18-20.

Бродацький, М. М. and Перепелиця, Л. О. (2017) Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 111-112.

К

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2017) Особливості вмісту триацилгліцеролів в організмі прісноводних черевоногих молюсків (Molluska:Gastropoda). Біологічні дослідження – 2017. pp. 266-267.

Константиненко, Л. А. (2017) Features of the peritrichous ciliates (Ciliophora, Peritrichia) spread in the river Uzh. 15 th International congress of Protistology : book of abstract. p. 330.

Корево, Н. І. and Гандзюра, В. П. (2017) Особливості продукційно-енергетичного підходу в еколого-токсикологічних експериментах на рибах. Біологічні дослідження – 2017. pp. 84-86.

Корнійчук, Н. М. and Метельська, М. О. (2017) Cyanoprokaryota в обростаннях молюсків роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 127-129.

М

Мельниченко, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія. ФОП О.О.Євенок.

Міхеєва, Г. М. and Фаріон, І. І. (2017) Методика використання кімнатних рослин в процесі вивчення біології. Біологічні дослідження – 2017. pp. 435-436.

Н

Нехрещенюк, В. П. and Константиненко, Л. А. (2017) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій р. Деревички (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2017. pp. 133-135.

П

Пацюк, М. К. (2017) Просторовий розподіл голих амеб у донному ґрунті стоячої водойми поблизу м. Дніпро (Україна). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 128-133. ISSN 1729-360Х

Пацюк, М. К. and Верніцький, В. Ю. (2017) Нові знахідки голих амеб у водоймах Сумської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 95-96.

Перепелиця, Л. О. (2017) Акумуляція іонів важких металів в Аcorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex steud. Тернопільські біологічні читання - 2017, 35.

Першко, І. О. (2017) Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 96-97.

Пешик, Г. С. and Астахова, Л. Є. (2017) Різноманіття та стан деревних насаджень на вулицях Небесної Сотні та Святослава Ріхтера міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 204-207.

Присяжнюк, О. А. and Шелюк, Ю. С. (2017) Просторова динаміка різноманіття фітопланктону р. Хомора. Біологічні дослідження – 2017. pp. 140-141.

Р

Рехнер, Т. С. and Муж, Г. В. (2017) Видовий склад та фітосанітарний стан деревних насаджень вулиці Сергія Параджанова м. Житомир. Біологічні дослідження – 2017. pp. 207-210.

Ф

Фасоля, О. І. (2017) Педагогічні аспекти забезпечення екологічного виховання школярів в умовах профілізації сучасної школи. Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.].

Фасоля, О. І. (2017) Стан забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у професійно-технічних та вищих навчальних закладів області відповідно до вимог ринку праці. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (48-49). pp. 121-123.

Ш

Шелюк, Ю. С. and Щербак, В. І. and Козин, Ю. О. (2017) Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 109-115. ISSN 1729-360Х

Я

Яковчук, Л. В. and Перепелиця, Л. О. (2017) Розподіл іонів Pb2+ у системі вода–донні відклади–рослини річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 153-155.

This list was generated on Wed Jul 6 03:17:11 2022 EEST.