Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | Н | П | Р | Ф | Ш | Я
Number of items: 21.

Б

Басюк, В. П., Перепелиця, Л. О., Романенко, О. О. (2017) Вміст іонів феруму у рослинах природних водойм Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 18-20.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2017) Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 111-112.

К

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2017) Особливості вмісту триацилгліцеролів в організмі прісноводних черевоногих молюсків (Molluska:Gastropoda). Біологічні дослідження – 2017. pp. 266-267.

Константиненко, Л. А. (2017) Features of the peritrichous ciliates (Ciliophora, Peritrichia) spread in the river Uzh. 15 th International congress of Protistology : book of abstract. p. 330.

Корево, Н. І., Гандзюра, В. П. (2017) Особливості продукційно-енергетичного підходу в еколого-токсикологічних експериментах на рибах. Біологічні дослідження – 2017. pp. 84-86.

Корнійчук, Н. М., Метельська, М. О. (2017) Cyanoprokaryota в обростаннях молюсків роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 127-129.

М

Матвійчук, Б. В., Орловський, М. Й. (2017) Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (4).

Мельниченко, Р. К., Киричук, Г. Є., Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія. ФОП О.О.Євенок.

Міхеєва, Г. М., Фаріон, І. І. (2017) Методика використання кімнатних рослин в процесі вивчення біології. Біологічні дослідження – 2017. pp. 435-436.

Н

Нехрещенюк, В. П., Константиненко, Л. А. (2017) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій р. Деревички (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2017. pp. 133-135.

П

Пацюк, М. К. (2017) Просторовий розподіл голих амеб у донному ґрунті стоячої водойми поблизу м. Дніпро (Україна). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 128-133. ISSN 1729-360Х

Пацюк, М. К., Верніцький, В. Ю. (2017) Нові знахідки голих амеб у водоймах Сумської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 95-96.

Перепелиця, Л. О. (2017) Акумуляція іонів важких металів в Аcorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex steud. Тернопільські біологічні читання - 2017, 35.

Першко, І. О. (2017) Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 96-97.

Пешик, Г. С., Астахова, Л. Є. (2017) Різноманіття та стан деревних насаджень на вулицях Небесної Сотні та Святослава Ріхтера міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 204-207.

Присяжнюк, О. А., Шелюк, Ю. С. (2017) Просторова динаміка різноманіття фітопланктону р. Хомора. Біологічні дослідження – 2017. pp. 140-141.

Р

Рехнер, Т. С., Муж, Г. В. (2017) Видовий склад та фітосанітарний стан деревних насаджень вулиці Сергія Параджанова м. Житомир. Біологічні дослідження – 2017. pp. 207-210.

Ф

Фасоля, О. І. (2017) Педагогічні аспекти забезпечення екологічного виховання школярів в умовах профілізації сучасної школи. Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.].

Фасоля, О. І. (2017) Стан забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у професійно-технічних та вищих навчальних закладів області відповідно до вимог ринку праці. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (48-49). pp. 121-123.

Ш

Шелюк, Ю. С., Щербак, В. І., Козин, Ю. О. (2017) Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 109-115. ISSN 1729-360Х

Я

Яковчук, Л. В., Перепелиця, Л. О. (2017) Розподіл іонів Pb2+ у системі вода–донні відклади–рослини річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 153-155.

This list was generated on Wed Dec 6 16:12:43 2023 EET.