Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | У | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items: 155.

Є

Єремеєва, В. М. (2015) Використання гуманістично-орієнтованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 81-85.

Єремеєва, В. М. (2015) Індивідуалізація як перспективний спосіб створення технологічних систем професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 210-230.

Єремеєва, В. М. (2015) Проблема індивідуального підходу до особистості у зарубіжній педагогіці: історичний аспект. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 131-134.

Єршова, Л. М. (2015) Виховний ідеал К. Ушинського в контексті української та російської педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історико-педагогічний альманах. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн (3).

Єршова, Л. М. (2015) Трансформація виховного ідеалу в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). Київський, Одеський, Харківський навчальні округи. Євенок О. О., Житомир. ISBN 978-617-7265-28-2

Єршова, Л. М. (2015) Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ – початок ХХ століття). EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Єршова, Л. М. (2015) Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ – початок ХХ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

І

Іщук, О. С. (2015) Формування інтелектуальних вмінь учнів початкової школи засобами етнодидактичної гри. [Experiment] (Unpublished)

А

Альшевська, Н. М. (2015) Духовно-етичне виховання молодших школярів в умовах діяльності гуртків позашкільних закладів. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 14-19.

Альшевська, Н. М. (2015) Нові форми здобуття дошкільної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця-Київ, 2015.. pp. 5-10.

Антонова, О. Є. (2015) Педагогическая одаренность как источник профессионального мастерства учителя. "Сибирский учитель" (2 (99)). pp. 31-37.

Антонова, О. Є. (2015) Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 1 (2). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення й розвиток університетів центрально-східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка : Серія: Педагогіка (5). pp. 3-10.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2015) Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського в освіті сьогодення. Житомир ФО-П Левковець Н.М.

Антонова, О. Є. and Шарлович, З. П. (2015) Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини як складова їх професійної компетентності. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 9-14.

Антонова, О. Є. (2015) Акмеологічний підхід до визначення сутності обдарованості. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 36-40.

Антонова, О. Є. (2015) Вплив полікультурного середовища на розвиток обдарованості майбутніх педагогів. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 27-32.

Антонова, О. Є. (2015) Застосування системного підходу у побудові моделі обдарованості. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 68-91.

Антонова, О. Є. (2015) Лише особистість здатна виховати особистість. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Антонова, О. Є. (2015) Основні напрями досліджень вітчизняних дослідників з проблеми обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 37-46.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Б

Березюк, О. С. (2015) Тенденції формування етнокультурної компетентності особистості. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 10-14.

Березюк, О. С. (2015) Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 37-41.

Березюк, О. С. (2015) Ідеї формування етнокультурологічного компонента в спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 52-56.

Березюк, О. С. (2015) Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 193-209.

Березюк, О. С. (2015) Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 31-36. ISSN 2076-6173

Березюк, Ю. В. (2015) Соціально-педагогічні передумови принципу полікультурності в підручниках іноземної мови. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 33-39.

Березюк, Ю. В. (2015) Творець акмесередовища навчальних закладів В.О. Сухомлинський про роль підручників в педагогічному процесі. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 56-60.

В

Валенкевич, О. В. (2015) Cтановлення та розвиток музейної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 48-52.

Власенко, О. М. (2015) Історично-філософські основи аналізу патріотизму як духовної цінності суспільства. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 57-60.

Власенко, О. М. (2015) Проблема формування морально-патріотичних цінностей студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 14-17.

Власенко, О. М. (2015) Ідея національного виховання молоді у спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Власенко, О. М. (2015) Особливості розвитку освітнього середовища педагогічного навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 82-85.

Власенко, О. М. (2015) Практичне застосування системного підходу в моделюванні науково-дослідної роботи студентів. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 268-278.

Вознюк, О. В. (2015) Загальна теорія систем та її педагогічні проекції. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 29-67.

Вознюк, Т. В. (2015) Формування педагогічної культури батьків учнів початкової школи засобами народного мистецтва. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Волохата, К. М. (2015) Підготовка вчителів початкових класів до формування в учнів хімічних понять на уроках природознавства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 32-36.

Вітвицька, С. С. (2015) Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти Великобританії та України. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 17-22.

Вітвицька, С. С. (2015) Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 63-67.

Вітвицька, С. С. (2015) Підготовка магістрів освіти до інноваційної діяльності: акмеологічний підхід. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 77-81.

Вітвицька, С. С. (2015) Системно-синергетичний підхід до педагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 92-108.

Вітвицька, С. С. (2015) Формування полікультурної компетентності магістрів освіти у процесі вивчення педагогіки вищої школи. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 42-45.

Г

Герасимчук, І. І. and Сидорчук, Н. Г. (2015) Розвиток фізичної активності учнів початкової школи на уроках хореографії. [Experiment]

Гетьман, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2015) Театральне мистецтво як засіб формування естетичних смаків в учнів початкових класів. [Experiment] (Unpublished)

Гладкова, В. М. and Пожарський, С. Д. (2015) Акмеологія і катабологія: теоретичні аспекти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 97-102.

Глушенко, В. І. (2015) Дидактичні засади розвитку інтелектуальних здібностей учнів початкової школи засобами інтерактивних технологій. [Experiment] (Unpublished)

Глівінська, О. and Мирончук, Н. М. (2015) Особливості адаптації студентів перших курсів до навчання у ВНЗ. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти : збірник наукових праць. pp. 209-215.

Глівінська-Шуляк, О. Г. (2015) Реалізація соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти засобами краєзнавчого матеріалу Житомирщини. [Experiment]

Головенко, М. (2015) Формування моральних якостей учнів початкової школи в процесі навчання. [Experiment] (Unpublished)

Господарчук, М. (2015) Педагогічна взаємодія сім’ї і школи у моральному вихованні молодших школярів. [Experiment] (Unpublished)

Грінькова, Ю. І. (2015) Виховання патріотичних почуттів учнів початкових класів засобами краєзнавства. [Experiment] (Unpublished)

Гюль, А. (2015) Радикальна реструктуризація системи вищої освіти Туреччини у кінці ХХ століття. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 117-121.

Д

Дубасенюк, О. А. (2015) Дослідження факторної структури процесу оволодіння виховною майстерністю педагогів в роботі з учнівської молоддю. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 75-81.

Дубасенюк, О. А. (2015) Моделювання структури педагогічних умінь з виховної роботи з учнями. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 46-51.

Дубасенюк, О. А. (2015) Особливості роботи з обдарованими дітьми у вищому навчальному закладі за напрямом дизайн. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 36-41.

Дубасенюк, О. А. (2015) Проблема сталого розвитку як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців. Українська полоністика (12). pp. 16-27. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2015) Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 25-30.

Дубасенюк, О. А. (2015) Концептуальні положення педагогічної підготовки майбутніх учителів на засадах полікультурності. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 80-85.

Дубасенюк, О. А. (2015) Розвиток системних досліджень у науковому знанні : історія, досвід, перспективи. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 12-28.

Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення та розвиток акмевершини видатного педагога К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Дубасенюк, О. А. (2015) Цілеспрямованість у виховній діяльності педагога: досвід порівняльного дослідження. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 77-85.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Дупак, Н. В. (2015) Особливості реалізації системного підходу до стандартизації професійної освіти. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 109-124.

Дячок, І. В. (2015) Формування світогляду молодших школярів у процесі виховання. [Experiment] (Unpublished)

Ж

Жаринова, Є. Н. (2015) Проблемы развития коммуникативной компетентности специалиста средствами акмеологического тренинга. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 134-138.

Жека, Т. С. (2015) Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в 34 класах. [Experiment] (Unpublished)

З

Зданевич, Л. В. (2015) Системно-структурна концептуальна модель підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 173-192.

К

Каплінський, В. В. (2015) Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук Каплінського Василя Васильовича на дисертаційну роботу Новіцької Інеси Василівни на тему "Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язання педагогічних задач", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

Клименюк, Ю. М. (2015) Обдаровані діти, їх виявлення та діагностика. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 46-50.

Ковальчук, В. А. (2015) Експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 51-58.

Ковальчук, В. А. (2015) Формування у майбутніх вчителів професійної компетентності здійснювати педагогічну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 41-46.

Ковальчук, В. А. (2015) Освітньо-виховна система сучасної школи. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 88-93.

Ковальчук, В. А. (2015) Системний підхід у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 279-296.

Колеснікова, І. В. (2015) Медіа-культура вчителя: аналіз категорій та понять. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 102-106.

Копетчук, В. А. (2015) Розвиток проблеми професійної спрямованості навчання в зарубіжній педагогіці. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 181-184.

Королюк, О. М. (2015) Деякі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів математики до організації самостійної роботи студентів у коледжах. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 184-187.

Королюк, О. М. (2015) Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики: системний підхід. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 252-267.

Костюк, О. Ю. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Костюк Оксани Юріївни на дисертацію Умінського Сергія Антонійовича „Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей чеського походження на Правобережній Україні (др. пол. XIX – 30-ті рр. XX ст.)”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Відділ аспірантури та докторантури.

Кузьменко, Г. М. (2015) Формування естетичних цінностей учнів початкових класів засобами народної іграшки. [Experiment] (Unpublished)

Кузьмина, Н. В. (2015) Фундаментальная акмеология как важнейший ресурс процесса повышения продуктивености образования. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 14-19.

Кісіль, В. В. (2015) Організаційно-педагогічні умови взаємодії вчителя початкової школи з батьками учнів з однодітних сімей. [Experiment] (Unpublished)

Л

Левківська, К. В. and Івлєва, Л. М. (2015) Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 56-59.

Левківський, М. В. (2015) К.Ушинський і формування почуття малої Батьківщини у дітей. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Левківський, М. В. and Колодій, О. С. (2015) Головні аспекти громадянського виховання: полікультурний аспект. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 152-156.

Левченко, С. Л. (2015) Індивідуальний підхід до вивчення іноземної мови дітьми шестирічного віку. [Experiment] (Unpublished)

Лук'янова, Л. Б. (2015) Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 31-36.

Лісова, С. В. (2015) Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 160-172.

М

Макарова, О. В. (2015) Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до здійснення національно-патріотичного виховання учнів. [Experiment] (Unpublished)

Малнацька, О. В. (2015) Дидактичні засади розумового розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маркова, Т. В. (2015) Готовність майбутніх офіцерів до міжкультурної комунікації та її компоненти. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 135-139.

Масловська, М. В. (2015) Зміст, структура та функції українознавства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 64-69.

Мачинська, Н. І. (2015) Навчальне проектування як чинник розвитку особистості у контексті акмеологічного підходу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 226-232.

Мельник, О. Ф. (2015) Роль і місце природничих дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Проблеми освіти: Наук-метод. зб (85). pp. 140-147.

Мельник, О. Ф. (2015) Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 232-236.

Мирна, І. О. (2015) Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирна, І. О. (2015) Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2015) Cамоорганізація професійної діяльності як основа професійного зростання викладача вищого навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 69-73.

Мирончук, Н. М. (2015) Змістові характеристики самоорганізації праці викладача вищого навчального закладу. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод. праць / за ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 64-68.

Мирончук, Н. М. (2015) Основні аспекти самоорганізації навчально-професійної діяльності майбутніх викладачів. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти: зб. наук. праць. pp. 168-172.

Мирончук, Н. М. (2015) Особливості праці викладача вищого навчального закладу в контексті самоорганізації його професійної діяльності. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 147-151.

Мирончук, Н. М. (2015) Роль планування в забезпеченні ефективності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 82-88.

Мирончук, Н. М. (2015) Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини ХІХ століття. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка (5).

Мирончук, Н. М. (2015) Цілі професійної діяльності у системі життєво важливих перспектив студентів магістратури. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10). pp. 126-132.

Мирончук, Н. М. (2015) Ціннісне ставлення до себе та інших як основа життєвого самоздійснення особистості. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу : проблеми і пошуки : збірник наукових праць (2). pp. 82-85.

Мирончук, Н. М. (2015) Кваліфікаційні вимоги до викладачів вищих навчальних закладів як основа змісту освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 172-176.

Мирончук, Н. М. (2015) Система професійної підготовки вчителя у працях К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Михаляк, Т. (2015) Формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання. [Experiment] (Unpublished)

Москальова, О. М. (2015) Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. [Experiment] (Unpublished)

Н

Новіцька, І. В. (2015) Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Новіцька, І. В. (2015) Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Новіцька, І. В. (2015) Створення моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 163-169. ISSN 2076-6173

О

Орлова, О. А. (2015) Проблема самовдосконалення особистості крізь призму акмеології. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 267-270.

П

Павленко, А. Ю. (2015) Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Павленко, А. Ю. (2015) Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Павленко, В. В. (2015) Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія (23). pp. 15-21.

Павленко, В. В. (2015) Розвиток креативності молодших школярів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 152-158.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-70.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-69. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2015) Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 145-150.

Павленко, В. В. (2015) Особливості підготовки майбутнього вчителя в Республіці Польща в контексті полікультурного підходу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 196-203.

Павленко, В. В. (2015) Особливості підготовки майбутнього вчителя в республіці Польща в контексті полікультурного підходу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 196-203.

Павленко, В. В. (2015) Особливості розвитку креативного мислення школярів. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 103-109.

Плацінська, М. О. (2015) Система патріотичного виховання учнів початкових класів в умовах військового ліцею. [Experiment] (Unpublished)

Р

Романова, Г. М. (2015) Акмеологічний контекст підготовки педагогів до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійну освіту. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 291-295.

С

Салімонович, Т. В. (2015) Eкoлoгiчнe виxoвaння дiтeй дoшкiльнoгo вiку зaсoбaми пpoeктнoї дiяльнoстi. [Experiment] (Unpublished)

Самборська, Н. М. (2015) Соціально-комунікативна компетентність майбутніх медичних працівників у контексті системного та компетентнісного підходів. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 97-101.

Самойленко, О. М. (2015) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора кафедри математики Самойленка Олександра Миколайовича на дисертаційну роботу Новіцької Інеси Василівни на тему “Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язання педагогічних задач”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Взаємодія українського та польського організованого молодіжного руху крізь призму історичних реалій (ХІХ – початок ХХ ст.). Українська полоністика (12). pp. 70-77. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2015) Культурологічні аспекти удосконалення підготовки професійних кадрів в навчальних закладах університетського типу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 174-179.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Порівняльний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» як складних психолого-педагогічних феноменів. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 78-81.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Інтеграційні процеси в освіті як полікультурна проблема. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 230-233.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 26-30. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2015) Концепція моделювання системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 125-159.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Науковий доробок М.М. Миклухо-маклая як підґрунтя становлення акмеологічної галузі знань. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 309-313.

Солодовник, О. В. (2015) Модернізація фахової підготовки молодших спеціалістів у медичному коледжі. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 86-90.

У

Умінський, С. А. (2015) Система освіти в навчальних закладах для дітей чеського походження на правобережній Україні. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 99-104.

Умінський, С. А. (2015) Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей чеського походження на правобережній Україні (др. пол. XIX – 30-ті рр. XX ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Умінський, С. А. (2015) Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей чеського походження на правобережній Україні (др. пол. XIX – 30-ті рр. XX ст.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ф

Федорова, В. Р. (2015) Педагогічні умови розвитку художньої обдарованості дітей молодшого шкільного віку у навчальній та позакласній роботі засобами оригамі. [Experiment] (Unpublished)

Фльорко, Г. О. (2015) Моральне виховання дітей в умовах сільської різновікової групи засобами етнопедагогіки. [Experiment] (Unpublished)

Ч

Чепіль, М. М. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Чепіль Марії Миронівни на дисертацію Умінського Сергія Антонійовича „Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей чеського походження на Правобережній Україні (др. пол. XIX – 30-ті рр. XX ст.)”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Відділ аспірантури та докторантури.

Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогічна діяльність викладача вищої школи на основі духовних цінностей. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 26-37.

Чернілевський, Д. В. (2015) Поликультура без насилия: акмеологический аспект. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 20-25.

Чирчик, С. В. (2015) Математичні передумови регресійного моделювання в оптимізаційній моделі «інтеграл компетентності дизайнера». Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 217-223.

Ш

Шарлович, З. П. (2015) Формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шарлович, З. П. (2015) Формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шарненкова, Т. О. (2015) Допоміжні форми самоосвіти вчителів у першій третині ХХ ст. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 346-350.

Шевчук, К. and Мирончук, Н. М. (2015) Організація дозвілля студентів. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти : збірник наукових праць. pp. 303-306.

Шклярук, О. and Мирончук, Н. М. (2015) Мотиви вибору педагогічної професії студентами університету. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти : збірник наукових праць , 2015. pp. 313-315.

Я

Якса, Н. В. (2015) Формування соціального та особистісного досвіду людини як соціалізаційний процес. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 148-153.

Яценко, С. Л. (2015) Особистісно орієнтоване навчання: теоретичний та прикладний аспекти. Проблеми освіти: Наук-метод. зб (85). pp. 231-237.

Яценко, С. Л. (2015) Сутнісні аспекти особистісно орієнтованої освіти. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск. (85). pp. 116-122.

This list was generated on Mon Jun 18 04:20:48 2018 EEST.