Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | V | І | А | Б | В | Д | К | М | П | С
Number of items: 40.

S

Sushchenko, L., Lysohor, L., Pavlyk, O., Shvets, O., Kulesha-Liubinets, M., Pavlenko, V. (2021) Neuropsychological Support of Education and Creative Activity of Primary School Age Children with Special Educational Needs. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3). pp. 105-126. ISSN 2068-0473

V

Verbovskyi, Igor (2021) Higher education establishment management and its organizational and legal status. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (81). pp. 216-228.

Vlasenko, О., Pavlenko, V., Сhemerys, O., Piddubna, O., Fedorchuk, A., Yashchuk, I. (2021) Audit of Digital Civic Space in the Modern School: from Teacher to Creative Leader. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3). pp. 214-235. ISSN 2068-0473

І

Іщук, Олена (2021) Креативне мислення як важливий компонент розвитку дітей молодшого шкільного віку. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей. pp. 61-65.

Іщук, Олена (2021) Формування креативного мислення молодших школярів засобами дидактичної гри у процесі навчання. Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України. pp. 76-80.

А

Антонова, О. Є. (2021) Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки. Професійна і неперервна освіта (6). pp. 221-237. ISSN 2543-7925

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Власенко, О. М., Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Вербовський, І. А., Новіцька, І. В., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. [Teaching Resource]

Б

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

В

Вербовський, І. А., Новіцька, І. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Управління навчальним закладом. [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С. (2021) Формування дослідницької культури майбутніх магістрів освіти як наукова і практична проблема. Креативна педагогіка (15). pp. 17-21.

Д

Дубасенюк, О. А. (2021) Wpływ szkoły naukowej na rozwój kształcenia zawodowego. Edukacja zawodowa i ustawiczna (6). pp. 113-127.

К

Колодюк, Л. Р. (2021) Використання методів для розвитку креативного мислення дітей молодшого шкільного віку. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 101-104.

Кузьменко, С., Антонов, О. В. (2021) The impact of individual features of behavior on the formation of a healthy lifestyle among individuals with different levels of education. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 267-270.

М

Мирончук, Н. М. (2021) Професійно орієнтовані технології формування риторичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. ISSN 412-1142

Мирончук, Н. М. (2021) Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М., Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 015 “Професійна освіта” (Дизайн), 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М., Ковальчук, В. А. (2021) Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 14-23. ISSN 2663-6387

Мирончук, Н. М., Кищак, Д. (2021) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до організації роботи з батьками на засадах партнерства. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021..

Мирончук, Н. М., Савченко, Г. А. (2021) Упровадження особистісно орієнтованих технологій у процес підготовки медичних працівників. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021.

П

Павленко, В. В. (2021) Reform of the ukrainian system of general secondary education: trends, consequences, conclusions. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 44 (1). pp. 115-123. ISSN 2543-8204

Павленко, В. В. (2021) Textbook as a means of creativity development of a student. Українська полоністика (19). pp. 126-133. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2021) Бар’єри розвитку креативності. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (9). pp. 21-25.

Павленко, В. В. (2021) Креативний підхід до організації освітнього процесу. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства. pp. 224-228.

Павленко, В. В. (2021) Реализация идей Эдварда де Боно в педагогической деятельности учителя. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. pp. 42-46.

Павленко, В. В. (2021) Теоретичні основи застосування проблемних ситуацій в освітньому процесі вищої школи. Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами (4). pp. 99-106.

Павленко, В. В. (2021) Технології розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті. pp. 131-135.

Павленко, В. В. (2021) Школа-родина-дитина: креативний підхід. Відповідальне батьківство ХХІ століття: зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару. pp. 134-137.

С

Сидорчук, Н. Г. (2021) Categorial analysis of the “higher educational institution educator’s professional health” concept. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (81 (1)). pp. 19-27. ISSN 2300-3170

Сидорчук, Н. Г. (2021) Актуалізація проблеми дистанційного супроводу педагогічної просвіти батьків освітніми установами. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021 р.). pp. 164-167.

Сидорчук, Н. Г., Борейко, А. І. (2021) До питання педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 141-145.

Симоненко, І. Л. (2021) Дидактична гра як засіб розвитку креативності молодших школярів. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 76-79.

Симоненко, Іванна (2021) Педагогічні умови розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук. pp. 294-297.

Скарбарчук, Іванна, Ковальчук, В. А. (2021) Особливості впровадження технології портфоліо учня у навчальний процес. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 150-153.

Смоляр, С. В. (2021) Реалізація ідей Тоні Бьюзена у роботі вчителя початкових класів. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 111-114.

Смоляр, Світлана (2021) Вікові особливості розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук. pp. 304-307.

Сударик, О. С. (2021) Сутність поняття «ігрові технології» та їх класифікація. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 91-94.

Сьомко, Т. (2021) Педагогічні умови організації розвивального середовища в НУШ на засадах креативності. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 84-87.

Сьомко, Тетяна (2021) Креативний підхід до створення освітнього середовища НУШ. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей. pp. 154-159.

This list was generated on Wed Mar 29 18:26:17 2023 EEST.