Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Білюк, І. Л. (2017) Олімпійська символіка: візуальні засоби впливу. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна– Острог (67). pp. 45-51.

Войналович, Л. П. (2017) Teachers’ training for schools of national minorities on teachers’ training courses in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. In: International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Войналович, Л. П. (2017) Модальні дієслова для вираження необхідності в англійській мові. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (22). pp. 353-355.

Войналович, Л. П. (2017) Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць., 1 (64). pp. 83-85.

Григор'єва, Т. Ю. (2017) Інтегрований підхід у формуванні фонологічної компетенції студентів під час вступно-корективного курсу. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (76). pp. 17-22.

Дячук, Н. В. (2017) Frame Analysis of Political Texts. East European Journal of Psycholinguistics., 4 (1). pp. 40-46.

Дячук, Н. В. (2017) Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. (66). pp. 34-36.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Котнюк, Л. Г. (2017) Особливості вживання слів Yes і No в художньому дискурсі. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. / Матеріали онлайн конференції ННІ іноземної філології ЖДУ імені І. Франка, 8 – 12 лютого 2017 року, Житомир.

Криворучко, Т. В. (2017) VOSI – конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоанглійській мові. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць. (66). pp. 59-61.

Сніховська, І. Е. (2017) Комунікативно-прагматичні особливості евфемізмів у англомовних ЗМІ. In: Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції Information, Communication, Society (ICS-2017) 18-20 May 2017, Slavske, Ukraine, 18-20 травня 2017, Львів.

Сніховська, І. Е. (2017) Лінгвокультурний потенціал ігрових прецедентних феноменів. In: Культурологічний альманах" Управління культурними проектами і креативна індустрія", Київ: Видавництво національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Сніховська, І. Е. (2017) Мовна гра як ментальний експеримент. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (12 травня 2017 р.), Житомир.

Хорошун, О. О. (2017) Concept "Jihad" in the us printed mass media. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje. pp. 93-94.

Хорошун, О. О. and Пасічник, Н. (2017) Фреймове моделювання концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ. Studia Methodologica (44). pp. 42-46.

Чумак, Л. М. (2017) Комунікативно-прагматичні функції сучасних англомовних неологізмів. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 88-91.

Чумак, Л. М. (2017) Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 2 (29). pp. 91-94. ISSN 2409-1154

Шевцова, Л. С. (2017) Формування мовленнєвої компетентності студентів у процесі оволодіння методикою української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 158-162. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Jul 4 05:30:15 2022 EEST.