Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | С | Х | Ч | Ш
Number of items: 18.

Б

Білюк, І. Л. (2017) Олімпійська символіка: візуальні засоби впливу. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна– Острог (67). pp. 45-51.

В

Войналович, Л. П. (2017) Teachers’ training for schools of national minorities on teachers’ training courses in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. In: International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Войналович, Л. П. (2017) Модальні дієслова для вираження необхідності в англійській мові. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (22). pp. 353-355.

Войналович, Л. П. (2017) Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць., 1 (64). pp. 83-85.

Г

Григор'єва, Т. Ю. (2017) Інтегрований підхід у формуванні фонологічної компетенції студентів під час вступно-корективного курсу. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (76). pp. 17-22.

Д

Дячук, Н. В. (2017) Frame Analysis of Political Texts. East European Journal of Psycholinguistics., 4 (1). pp. 40-46.

Дячук, Н. В. (2017) Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. (66). pp. 34-36.

К

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Котнюк, Л. Г. (2017) Особливості вживання слів Yes і No в художньому дискурсі. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. / Матеріали онлайн конференції ННІ іноземної філології ЖДУ імені І. Франка, 8 – 12 лютого 2017 року, Житомир.

Криворучко, Т. В. (2017) VOSI – конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоанглійській мові. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць. (66). pp. 59-61.

С

Сніховська, І. Е. (2017) Комунікативно-прагматичні особливості евфемізмів у англомовних ЗМІ. In: Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції Information, Communication, Society (ICS-2017) 18-20 May 2017, Slavske, Ukraine, 18-20 травня 2017, Львів.

Сніховська, І. Е. (2017) Лінгвокультурний потенціал ігрових прецедентних феноменів. In: Культурологічний альманах" Управління культурними проектами і креативна індустрія", Київ: Видавництво національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Сніховська, І. Е. (2017) Мовна гра як ментальний експеримент. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (12 травня 2017 р.), Житомир.

Х

Хорошун, О. О. (2017) Concept "Jihad" in the us printed mass media. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje. pp. 93-94.

Хорошун, О. О. and Пасічник, Н. (2017) Фреймове моделювання концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ. Studia Methodologica (44). pp. 42-46.

Ч

Чумак, Л. М. (2017) Комунікативно-прагматичні функції сучасних англомовних неологізмів. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 88-91.

Чумак, Л. М. (2017) Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 2 (29). pp. 91-94. ISSN 2409-1154

Ш

Шевцова, Л. С. (2017) Формування мовленнєвої компетентності студентів у процесі оволодіння методикою української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 158-162. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Jul 4 05:30:15 2022 EEST.