Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Ж | К | Л | П | С | Ф
Number of items: 10.

А

Анікіна, І. В., Антонюк, Л. В., Багно, Ю. М., Хміль, О. О., Чемерис, О. А. (2022) Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів вищої освіти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13(18)). pp. 39-54. ISSN 2786-4952

В

Вишківська, В. Б., Чемерис, О.А., Прус, А.В., Кулик, І. В. (2022) Змішане навчання як інноваційний чинник модернізації освітнього процесу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (83). pp. 131-135.

Ж

Жирська, Г. Я., Фонарюк, О. В., Чуб, К. Ф. (2022) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів до дистанційного навчання учнів природничо-математичних дисциплін. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (11(13)). pp. 297-310. ISSN 2786-5274

К

Королюк, О. М. (2022) Проблема професійної підготовки майбутніх учителів математики у вітчизняній педагогіці. Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки та 30-річчя діяльності аспірантури.

Королюк, О. М. (2022) Професійна підготовка майбутніх учителів математики в університетах Німеччини. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (22).

Крамаренко, І. С., Фонарюк, О. В., Зацерківна, М. О. (2022) Цифровізація освіти – нові виклики та перспективи розвитку. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 2 (7) (2022). pp. 392-404. ISSN 2786-4952

Л

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2022) Основні метричні задачі конструктивної стереометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 64. pp. 243-257.

П

Прус, А. В., Фонарюк, О. В. (2022) Окремі питання методики реалізації компетентнісного підходу до навчання математики в основній школі. Частина 1: Навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

С

Семеняко, Ю. Б., Фонарюк, О. В., Чорниш, Ю. І. (2022) Хмарні технології в змішаному навчанні: перспективи та проблеми. Інноваційна педагогіка, 2 (50). pp. 205-209. ISSN 2663-6085

Ф

Фонарюк, О. В. (2022) Проєктування та реалізація освітньо-професійної програми для підготовки магістрів за спеціальністю 014 «Середня освіта». Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.

This list was generated on Wed Mar 29 19:11:28 2023 EEST.