Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | З | К | Л | М | П | С | Т | Ю
Number of items: 36.

І

Ілліна, О. В. (2016) Виховні можливості дитячих громадських організацій. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 38-40.

Ілліна, О. В. (2016) Проблема співвідношення поняття соціальна робота з близькими до нього дефініціями. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів і студентів] (5). pp. 161-162.

Б

Безсмертна, В. І. (2016) Методичні розробки центру ґендерної освіти житомирського державного університету ім. І. Франка. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів] (5). pp. 60-63.

Будзяк, Марина and Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Соціально-педагогічні умови ефективного сімейного виховання. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів і студентів] (5). pp. 24-26.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Робота соціального працівника з дітьми-інвалідами. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 58-59.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Соціальна робота з дітьми, які мають порушення за аутичним типом. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 108-112.

К

Кириченко, В. В. (2016) На шляху до інклюзивного суспільства: соціально-рольові аспекти інтеграції осіб з особливими потребами у соціальне середовище. In: Science-Society-Personality, 19 травня 2016, Державний Фонд Фундаментальних Досліджень.

Кисла, Ольга and Сейко, Н. А. (2016) Діяльність соціального педагога ЗНЗ із організації інклюзивного навчання. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 72-73.

Ковальчук, В. and Ситняківська, С. М. (2016) Формування соціального досвіду молодших школярів в умовах ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 132-133.

Коляденко, С. М. (2016) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 80-88.

Коляденко, С. М. and Павлик, Н. П. and Семенюк, Т. В. (2016) Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016..

Котловий, С. А. (2016) До визначення сутності поняття «конфлікт». Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. pp. 31-33.

Котловий, С. А. (2016) Соціальні технології формування відповідальної поведінки учнів ПТНЗ. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (74). pp. 181-186. ISSN 2413-1865

Кравченко, В. and Ситняківська, С. М. (2016) Соціально-педагогічна профілактика тютюнозалежності серед підлітків як складова формування особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 19-21.

Кравченко, В. О. and Ситняківська, С. М. (2016) Соціально-педагогічна профілактика тютюнозалежності серед підлітків в умовах ЗНЗ. ЖДУ ім. І. Франка.

Л

Літяга, І. В. (2016) Основи організації волонтерського руху в Україні. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 88-91.

Літяга, І. В. (2016) Особливості професії «соціальний працівник» як основа дисципліни «Вступ до спеціальності». Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 40-42.

Літяга, І. В. (2016) Теоретичні основи моделювання проектів у соціальній роботі. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 47-48.

М

Мусевич, А. Л. and Остапчук, О. Л. (2016) Волонтерська діяльність студентів під час навчання у ВНЗ. ЖДУ ім. І. Франка.

П

Павлик, Н. П. (2016) Діалектичні закони розвитку неформальної освіти. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 56-58.

Павлик, Н. П. (2016) Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Павлик Н. П. Зарубіжний досвід організації неформальної освіти / Н. П. Павлик // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 264-273.

Павлик, Н. П. (2016) Зміст поняття «Неперервна освіта». Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ, НАУ. pp. 180-182.

Павлик, Н. П. (2016) Зміст і програма експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(83)). pp. 102-106. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2016) Неформальна освіта як інструмент реформування системи освіти. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 126-130.

Павлик, Н. П. (2016) Неформальна освіта як інструмент фахового розвитку майбутніх соціальних педагогів. Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни «Основи сценарної роботи соціального педагога» : [Метод. матер.] / Укл. І. Палько, К. Марчук. pp. 6-10.

Павлик, Н. П. (2016) Оцінювання результативності неформальної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2016) Теорії особистості як методологічне підґрунтя організації неформальної освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія».

Павлик, Н. П. and Мишківська, В. М. and Сочинський, А. І. (2016) Корупційні діяння в пенітенціарній сфері у Житомирській області. [Experiment]

Палько, І. М. (2016) Використання коміксів у формуванні міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 58-64.

Палько, І. М. and Марчук, К. А. (2016) Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога”. Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога” : Методичні матеріали до курсу І укладачі І. Палько, К. Марчук.

С

Сейко, Н. А. (2016) Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу ''Соціальний фандрайзинг''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 149-154. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2016) Bilingual Educationof Social Sphere Specialists in Ukraine (thecaseof Zhytomyr Ivan Franko State University). “Edukacja Międzykulturowa”.

Ситняківська, С. М. (2016) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 150-152.

Ситняківська, С. М. (2016) Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим дисциплінам у вищому навчальному закладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(83)). pp. 138-145. ISSN 2076-6173

Т

Токова, В. and Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Чинники ефективної взаємодії соціального педагога з багатодітною сім'єю. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 16-18.

Ю

Юрченко, Андрій and Сейко, Н. А. (2016) Інтерактивні соціально-педагогічні технології в системі діяльності соціального педагога ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 84-85.

This list was generated on Mon Jun 18 20:08:44 2018 EEST.