Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | А | В | Г | Д | К | М | П | С | Ф
Number of items: 23.

A

Argiropoulos, D., Тарнавська, Н. П. (2020) Theoretical and methodological aspects of preschool teacher's activity in overcoming social insecurity of children in inclusive education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 33-42. ISSN 2076-6173

Argiropoulos, D., Тарнавська, Н. П. (2020) Інклюзивна педагогіка: Навчальний посібник для науково-педагогічних працівників, студентів закладів вищої освіти. Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка.

А

Александрова, В. В., Литньов, В. Є. (2020) Формування соціальної готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовіх НУШ: збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції (Житомир, 02 жовтня 2020 р.).

В

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2020) To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 5-14. ISSN 2076-6173

Г

Гібнер, Т. В., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування у дітей дошкільного віку природничих знань у процесі ознайомлення з рослинним світом на ділянці закладу дошкільної освіти. Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць.

Д

Давидюк, Ю. Д., Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами експериментально-дослідницької діяльності в природі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28  березня 2020 року). pp. 50-54.

К

Кочин, Є. С., Сорочинська, О. А. (2020) Розвиток інтересу до пізнання природи у молодших дошкільників шляхом упровадження інноваційних форм та методів навчання. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р.). pp. 99-103.

М

Максимова, О. О. (2020) Розвиток особистісного потенціалу майбутніх вихователів. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 26-27 листопада 2020 р.). pp. 135-139.

Максимова, О. О. (2020) Структура екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: зб. наук. праць.

Максимова, О. О. (2020) Формування взаємин у дитячому колективі. Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч. (1). pp. 6-9.

Максимова, О. О. (2020) Формування екологічної компетентності у дітей старшої групи закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». pp. 77-80.

Марченко, М. А., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування основ екологічних знань дітей старшого дошкільного віку дослідницьким методом. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2020 р., м. Одеса). pp. 79-83.

П

Пилипчук, І. В. (2020) Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкової ланки освіти засобами дидактичних ігор. Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч., 2. pp. 54-58.

Примак, А. І., Сорочинська, О. А. (2020) Дидактична гра як засіб формування реалістичних знань про природу у дітей дошкільного віку. Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць.. pp. 449-452.

С

Свірщук, І. О., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування основ природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку технологією квест. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та приктика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конфренеції (17-18 січня 2020 р., м. Одеса). pp. 77-80.

Синякіна, А. Г. (2020) Формування природознавчої компетентності молодших школярів засобами куточка живої природи. Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч., 2. pp. 58-61.

Сорочинська, О. А., Мельничук, Любов (2020) Інноваційнні форми навчання як засіб екологічного виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 20-24.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Основи валеології, анатомії і фізіології дітей (дошкільний та молодший шкільний вік) для студентів 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (In Press)

Ф

Федорова, М. А. (2020) Обґрунтування рівнів сформованості соціально-моральної активності дітей шестирічного віку. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2 томах., 2. pp. 208-211.

Федорова, М. А. (2020) Особливості емоційного розвитку сучасних дітей в аспекті становлення міжособистісних взаємин. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота» (1). pp. 133-137.

Федорова, М. А. (2020) Особливості формування соціально-моральної активності у дітей старшого дошкільного віку. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: зб. наук. праць.

Федорова, М. А., Іванова, Т. Б. (2020) Діагностика умінь міжособистісної взаємодії у дітей старшого дошкільного віку. Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч., 2. pp. 18-19.

Федорова, М. А., Дудік, Г. П., Федорова, Л. Ю. (2020) Філософські засади проблеми виховання моральних цінностей майбутнього вчителя. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 203-207.

This list was generated on Fri Dec 1 07:46:14 2023 EET.