Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | З | К | М | П | С | Ф | Я
Number of items: 45.

Г

Герасимчук, А. А. and Вітюк, І. К. and Мельничук, В. В. (2011) Християнський вимір екологічних проблем. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

З

Заглада, В. М. (2011) Холістичні тенденції сучасної науки та освіти: аксіологічний аспект. «Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта». Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 69-72.

К

Коваль, Т. В. (2011) Соціально-філософський аналіз страху старості: фемінінний аспект. Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець" (3). pp. 75-78.

Коваль, Т. В. (2011) Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціально-філософський та історико-культурологічний аналіз. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (43). 436 -442. ISSN 2076-1554

Коваль, Т. В. (2011) Страх старості у жінки: філософський аналіз. In: Міжнародна науково-теоретична конференція "Концепт реальності у філософії, літературі й науці", 24 – 25 лютого 2011 р., м. Сими.

Ковтун, Н. М. (2011) Інтуїтивізм як основа гносеології М. Лоського. In: наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20-21 квітня 2011 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2011) Історична пам'ять у контексті становлення національної ідентичності. In: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 травня 2011 року, ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2011) Осмислення феномену матерії у філософській спадщині М. Лоського. Українська полоністика (8). pp. 40-52.

Ковтун, Ю. В. (2011) Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ – ХХ століть. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Ю. В. (2011) Соціокультурні засади українського традиціоналізму ХХ ст. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Козловець, М. А. (2011) Ідентичність: поняття, структура і типи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 3-9.

Козловець, М. А. (2011) Національна ідентичність як соціокультурний феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 3-11. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. and Михайлова, М. О. (2011) Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

М

Маловицька, Л. Ф. (2011) Знаково-символічний зміст ляльки-маски у сучасній інформаційній культурі: візуалізація образу і його смислові акценти. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць. pp. 118-121.

Маловицька, Л. Ф. (2011) Мистецтво театру і його вплив на формування освіченості особистості: філософсько-естетичний зміст візуалізації театральної маски як образу-архетипу. In: Філософія, освіта та освіченість: історія і сучасність: Тези Міжнародної наукової конференції «ХХІІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лютого 2011 року , м. Львів.

Марасюк, С. С. (2011) Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мартич, Р. В. (2011) Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Михайлова, М. О. (2011) «Світ колекціонера» як риса культури ХХ століття у філософії Вальтера Беньяміна. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

П

Поліщук, О. П. (2011) «Воїн світла» чи «Алхімічна людина»: метаморфози художнього мислення Пауло Коельо. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 372-378. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2011) Інтуїція та аналогія: концепт «натурального досвіду містичного і порожнечі» у контексті інтуїтивізму Ж. Маритена. Філософські дослідження (13). pp. 20-28. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Інклюзивна освіта в Україні: соціокультурна інтеграція дітей з особливими потребами засобами естетичного виховання. In: ІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 17-19 травня 2011 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Українська естетична національно-культурна традиція в контексті глобальних проблем сучасності і феномен толерантності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 траяня 2011 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Художнє мислення і соціокультурний розвиток дітей та молоді з особливими потребами як складова процесу розбудови української держави на засадах інклюзивності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 27-29 грудня 2011 року, м. Луганськ.

С

Саух, П. Ю. (2011) Концепція міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу доби постмодерну та її стратегічні цілі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 36-40.

Саух, П. Ю. (2011) Модель полікультурної освіти як соціальної інновації в контексті реальних процесів міжкультурної взаємодії. Креативна педагогіка (4). pp. 35-43.

Саух, П. Ю. (2011) Між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією: сучасна освіта – портрет без прикрас. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 34-41.

Саух, П. Ю. (2011) Освіта України і Польщі в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Історична матриця і перспективи. In: Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти. ПП Заколодний М.І., Київ - Хмельницький, pp. 41-48. ISBN 978-966-2597-00-4

Саух, П. Ю. (2011) Стратегія толерантності – стратегія майбутнього. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Саух, П. Ю. (2011) Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією). In: Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 62-75. ISBN 978-966-7548-77-3

Саух, П. Ю. (2011) Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою. In: «Ідея університету: сучасний дискурс», 26-27 травня 2011 року, м. Київ.

Саух, П. Ю. (2011) Сучасні трансформації науки і освіти, алгоритм їх взаємодії в умовах суспільства знань. In: Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. Черкаси-Київ: Видавець Чабаненко Ю.А., pp. 61-69. ISBN 978-966-493-313-8

Слюсар, В. М. (2011) Мультиверсумність як принцип етнокультурної взаємодії у глобалізованому місті. In: Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Ред. кол.: В.М. Вандишев, А.Є. Лебідь., 24-25 лютого 2011р., Суми : СумДУ.

Слюсар, В. М. (2011) Мусульманські свята. In: Міжкафедральний семінар "Новий рік за східним календарем", 03.02.2011, Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2011) Проблема насилля і терпимості у східній патристиці (Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. - Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2011) Релігійний світогляд як структурний елемент генотипу цивілізації. In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А.– Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2011) Сатьяграха: насилля без насилля. In: Науково-практична конференція "Ідеологія в сучасному світі", 19-20 жовтня 2011 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слюсар, В. М. and Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Соколовський, О. Л. (2011) Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Соколовський, О. Л. (2011) Просвітницький вектор раннього антитринітаризму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (46). pp. 338-344. ISSN 2076-1554

Ф

Філь, Л. В. (2011) Сучасна соціально-філософська думка: на шляху до міждисциплінарного дискурсу. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Я

Яцик, І. С. (2011) Історико-філософська реконструкція феномену гранічної ситуації екзистенції вчинку. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Яцик, І. С. and Яцик, С. П. (2011) Актуализация воспитания собственного "Я" в экзистенциальных ситуациях войны. In: Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения 1-я Международная научно-практическая Интернет конференция, Минск.

Яцик, С. П. (2011) "Реабілітація" суб'єкта як спосіб подолання кризових явищ у сучасній європейській філософській парадигмі. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Яцик, С. П. (2011) Алгоритм екзистенціального сприйняття релігійно-міфологічного концепту реальності: новаторські шляхи пошуку власного "Я". In: Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, 24-25 лютого 2011р., м. Суми.

This list was generated on Sun Jun 24 00:52:48 2018 EEST.