Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items: 54.

І

Іценко, О. Г. (2015) Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Іценко, О. Г. (2015) Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Башманівська, Я. В. (2015) Самотність людини в умовах глобалізації. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівська, Я. В. (2015) Самотність людини в умовах глобалізації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

В

Вергелес, К. А. (2015) Відгук офіційного опонента Вергелеса К.М. на дисертаційне дослідження Кобетяка Андрія Романовича на тему "Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні" подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. - релігієзнавство. Житомир.

Вітюк, І. К. (2015) "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Вітюк, І. К. (2015) Страх перед смертю як передумова есхатологічних візій. Українська полоністика (12). pp. 3-10. ISSN 2220-4555

Г

Глотов, Б. Б. (2015) Відгук офіційного опонента Глотова Б.Б. на дисертаційне дослідження Пустовіт Наталії Володимирівни на тему "Природа аксіосфери інформаційного суспільства" поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - соціальна філософія та філософія історії. Глотов.

Гордійчук, О. О. (2015) Сутність та роль філософії в сучасних умовах. Українська полоністика (12). pp. 11-18. ISSN 2220-4555

Горохова, Л. В. and Заглада, В. М. and Козловець, М. А. and Свінціцька, О. І. and Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Гьокхан, Демір (2015) Сучасні тенденції розвитку світових міграційних процесів. Українська полоністика (12). pp. 19-35. ISSN 2220-4555

Д

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

З

Заглада, В. М. (2015) Взаємозумовленість і динаміка внутрішніх і зовнішніх цінностей аксіосфери науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 10-15. ISSN 2076-6173

Зайко, Л. Я. (2015) Проблема мовних маніпуляцій у засобах масової інформації: український та польський досвід. Українська полоністика (12). pp. 47-53. ISSN 2220-4555

Здіорук, С. І. (2015) Відгук офіційного опонента Здіорука Сергія Івановича на дисертацію Шадюк Тамари Адамівни «Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

К

Кобетяк, А. Р. (2015) Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кобетяк, А. Р. (2015) Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні. ЖДУ ім. І. Франка.

Коваль, Т. В. (2015) Образи молодої жінки та жінки похилого віку в масовій культурі: оргіастична принадність, нумінозний досвід чи сакральна функція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Ковтун, Ю. В. (2015) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента кафедри Ковтуна Юрія Васильовича на дисертацію Рахмайлова Євгена Васильовича «Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. (2015) Модернізація як імператив розвитку сучасної України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

М

Маловицька, Л. Ф. and Дубова, В. О. and Войтюк, Л. В. (2015) Інноваційна інтернет-технологія doodle-відео або ностальгія за дитинством. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Людина віртуальна: нові горизонти", 17-18 березня 2015 року, м. Рубіжне.

О

Остащук, І. Б. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Попович Яни Максимівни "Феномен паломництва в католицизмі", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Остроухов, В. В. (2015) Відгук офіційного опонента Остроухова на дисертаційне дослідження Рахмайлова Євгена Васильовича "Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)" на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

П

Полисаєв, О. П. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Полисаєва О.П. на дисертацію Башманівської Яни Владиславівни на тему: "Самотність людини в умовах глобалізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Попович, Я. М. (2015) Феномен паломництва в католицизмі. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Попович, Я. М. (2015) Феномен паломництва в католицизмі. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Предко, О. І. (2015) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора О. І. Предко на дисертаційну роботу А.Р.Кобетяка «Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Пустовіт, Н. В. (2015) Природа аксіосфери інформаційного суспільства. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пустовіт, Н. В. (2015) Природа аксіосфери інформаційного суспільства. ЖДУ імені Івана Франка.

Р

Рахмайлов, Є. В. (2015) Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рахмайлов, Є. В. (2015) Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рахмайлов, Є. В. (2015) Фашистський та комуністичний тоталітаризм в соціально-філософській та міждисциплінарній рефлексії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 28-33. ISSN 2076-6173

С

Саган, О. Н. (2015) ВІДГУК офіційного опонента, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктора філософських наук, професора Олександра Назаровича Сагана на дисертацію Анатолія Андрійовича Дідківського «Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, П. Ю. (2015) Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модерністського руху. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. pp. 21-28.

Саух, П. Ю. (2015) Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір. Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів. pp. 146-161.

Саух, П. Ю. (2015) Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 273-278. ISSN 978-617-7265-32-9

Саух, П. Ю. (2015) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі. pp. 44-47.

Саух, П. Ю. and Саух, Ю. П. (2015) Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education: issues and perspectives. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. and Саух, Ю. П. (2015) Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 483-495.

Скалацький, В. М. (2015) Відгук офіційного опонента Скалацького В.М. на дисертаційне дослідження Пустовіт Наталії Володимирівни на тему "Природа аксіосфери інформаційного суспільства" поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - соціальна філософія та філософія історії. Скалацький.

Слюсар, В. М. (2015) Ісламофобія як інструмент «раціонального» насилля у сучасній західній суспільній свідомості. Аль-Калям (5). pp. 27-45.

Слюсар, В. М. (2015) Атрибути насилля. Українська полоністика (12). pp. 111-118. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2015) Громадянська участь пасіонаріїв як агентів «міфічного насилля» у соціальних трансформаціях. Studia politologica Ucraino-Polona (5). pp. 220-225. ISSN 2312-8933

Слюсар, В. М. (2015) Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (98). pp. 245-248. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2015) „Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире. Studia Warmińskie (52). pp. 37-50. ISSN 0137-662

Соколовський, О. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Дідківського Анатолія Андрійовича на тему : "Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Титаренко, В. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента Титаренко Віти Володимирівни на дисертацію Попович Яни Максимівни "Феномен паломництва в католицизмі" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Ф

Фаріон, О. О. (2015) "Blended Lеarning" як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Фаріон, О. О. (2015) Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (95). pp. 175-179. ISSN 2076-1554

Фаріон, О. О. (2015) Наріжні концепти духовності у працях мислителів Київської філософської школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 31-37. ISSN 2076-6173

Ч

Чорноморець, Ю. П. (2015) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Чорноморця Юрія Павловича на дисертацію Іценка Олександра Григоровича «Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Ш

Шадюк, Т. А. (2015) Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шкіль, Л. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Шкіль Л. Л. на дисертацію Башманівської Яни Владиславівни "Самотність людини в умовах глобалізації", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Jun 20 04:41:48 2018 EEST.