Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Article

Pietrulewicz, Bogdan and Журавльова, Л. П. (2016) Significance of relationships and psychosocial adaptation during adolescence. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 7-29. ISSN 2311-8466

Łodziński, Sławomir and Gracka, Kinga (2016) Przykłady rozwiązywania problemu udziału osób należących do mniejszości narodowych w wyborach parlamentarnych w wybranych państwach europejskich. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 92-95.

Łodziński, Sławomir and Kamińska, Anna (2016) Oświata mniejszościowa i nauka języków mniejszości narodowych w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 95-98.

Łodziński, Sławomir and Klimczak, Monika (2016) Realizacja praw językowych osób należących do mniejszości niemieckiej w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 99-103.

Łodziński, Sławomir and Kozieł, Marta (2016) Udział mniejszości narodowych w Polsce w wyborach lokalnych. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 103-106.

Łodziński, Sławomir and Lewandowska, Katarzyna (2016) Realizacja praw językowych osób należących do społeczności kaszubskiej w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 107-111.

Łodziński, Sławomir and Maślanka, Dominik (2016) Formy aktywności politycznej mniejszości narodowych w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 112-116.

Łodziński, Sławomir and Miłaszewicz, Katarzyna (2016) Program na rzecz społeczności romskiej. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 116-118.

Łodziński, Sławomir and Organek, Luiza (2016) Charakter i położenie mniejszości ukraińskiej w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 118-120.

Łodziński, Sławomir and Rekosz, Michał (2016) Udział mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 121-123.

Łodziński, Sławomir and Smolak, Katarzyna (2016) Organy i instytucje odpowiedzialne za realizację polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 123-126.

Łodziński, Sławomir and Sobańska, Angelika (2016) Media mniejszościowe w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 127-132.

Łodziński, Sławomir and Spórna, Kacper (2016) Działania podejmowane przez instytutu pamięci narodowej na rzecz upamiętnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 132-136.

Łodziński, Sławomir and Staszyńska, Maria (2016) Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych w Polsce. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 136-139.

Łodziński, Sławomir and Wyzińska, Olga (2016) Oświata w językach mniejszości oraz języku regionalnym na poziomie szkolnictwa wyższego. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 139-142.

Łodziński, Sławomir and Żulikowski, Piotr (2016) Aktywność polityczna mniejszości białoruskiej w III Rzeczpospolitej Polskiej. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 143-148.

Буравський, Віталій and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб, які займаються літературною творчістю. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 19-21.

Дончев, Филипп and Журавльова, Л. П. (2016) Исследование образа тела в сознании трансгуманистов. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 142-150. ISSN 2311-8466

Жмурко, В. and Шмиглюк, О. Г. (2016) Рефлексія творчих здібностей підлітків сільських та міський шкіл: порівняльний аналіз. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (8). pp. 174-178.

Журавльова, Л. П. (2016) Family as a cultural factor of personality’s actualization and empathy development. Polskie Forum Psychologiczne, 21 (1). pp. 34-42.

Журавльова, Л. П. and Дончев, Ф. А. (2016) Дослідження образу тіла у свідомості трансгуманістів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 60-64.

Журавльова, Л. П. and Лучків, В. З. (2016) Age features of gender difference of the empathy determination of assertiveness in adolescence. Actual questions and problems of development of social sciences. pp. 179-180.

Журавльова, Л. П. and Лучків, В. З. (2016) Дослідження асертивних стратегій поведінки в умовах рекреації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (9). pp. 59-63. ISSN 2311-8466

Журавльова, Л. П. and Шпак, М. М. (2016) Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту молодших школярів. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія) (3 (54)). pp. 52-57. ISSN 2078-1687

Зарицька, Б. and Шмиглюк, О. Г. (2016) Аналіз суб’єктивного ставлення представників польської національності до себе як громадян своєї держави. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 169-174.

Кирильчук, І. В. (2016) Особливості формування суб’єктності учня в підлітковому віці. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 184-188. ISSN 2311-8466

Коломієць, Т. В. (2016) Розвиток емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (9). pp. 77-84. ISSN 2311-8466

Котлова, Л. О. and Гарбовська, Інна (2016) Особливості уявлень чоловіків та жінок про ідеального керівника організації. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 71-74.

Котлова, Л. О. and Ковтун, Валентина (2016) Вплив корекційно-розвивальної роботи психолога на підвищення рівня комунікативності підлітків. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 69-71.

Кулаковський, Т. Ю. (2016) Вплив дефіциту на поведінку споживача. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (3 (77)). pp. 71-79. ISSN 1728-4236

Кулаковський, Т. Ю. and Вигівська, Оксана (2016) Гендерні та вікові особливості сприймання образу ідеальної роботи. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 77-79.

Кулаковський, Т. Ю. and Захарчук, Ольга (2016) Особливості мотивації молодших школярів з низьким рівнем успішності у навчанні. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). p. 80.

Кулаковський, Т. Ю. and Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2016) Підприємницькі наміри як передумова підприємницької діяльності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 194-200. ISSN 2311-8466

Литвинчук, А. І. (2016) Рефлексія емпатійних переживань в юнацькому віці: екологічний аспект. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 200-205. ISSN 2311-8466

Мельник, О. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій користувачів соціальних мереж. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 98-99.

Михалівський, С. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8).

Можаровська, Т. В. (2016) Cтруктурно-динамічна модель розвитку екологічної свідомості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 124-130. ISSN 2311-8466

Можаровська, Т. В. and Ткачук, М. (2016) Психологічні чинники виникнення та подолання страхів у молодшому шкільному віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 100-103.

Омеленчук, М. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичної орієнтації студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 107-108.

Палько, І. М. and Марчук, К. А. (2016) Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога”. Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога” : Методичні матеріали до курсу І укладачі І. Палько, К. Марчук.

Пирог, Г. В. (2016) Системний аналіз політичних орієнтацій особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 64-68.

Пирог, Г. В. and Малахова, Анна (2016) Психологічні особливості кризи «середини навчання» у студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 92-93.

Пирог, Г. В. and Пірог, О. В. (2016) Форми відображення процесу мислення в соціальних мережах. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 169-171.

Шапран, Т. М. (2016) Використання мотивів символдрами в роботі з внутрішними конфліктами осіб юнацького віку. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 256-261. ISSN 2311-8466

Шмиглюк, О. Г. (2016) Особливості уявлень учасників ато про сучасного Українця. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 261-266. ISSN 2311-8466

Шмиглюк, О. Г. (2016) Психосемантичне дослідження уявлень військовослужбовців про сучасного українця. International Scientific Conference Actual guestions and problems of development of social sciences. pp. 177-180.

Шмиглюк, О. Г. and Гречуха, І. А. (2016) Репрезентація етнічної самосвідомості у літературній творчості старшокласників: теоретичний аналіз проблеми. International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings. pp. 310-314.

Шмиглюк, О. Г. and Зарицька, Б. А. (2016) Дослідження проблеми національної самосвідомості у психології. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 67-70.

Book

Портницька, Н. Ф. and Гречуха, І. А. and Литвинчук, А. І. and Можаровська, Т. В. and Хоменко, Н. В. (2016) Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Практикум із загальної психології». Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Experiment

Журавська, Л. К. (2016) Особливості сприйняття передвиборчої компанії до місцевих органів влади у дорослому віці. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Драган, С. (2016) Аналіз гендерних особливостей ставлення до грошей у студентському середовищі. [Experiment]

Малахова, Анна (2016) Психологічні особливості кризи «середини навчання» у студентів-психологів. [Experiment]

Мельник, О. М. (2016) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій користувачів соціальних мереж. [Experiment]

Михайлівський, С. О. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. [Experiment]

Омеленчук, М. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій студентів - психологів. [Experiment]

Teaching Resource

Мазяр, О. В. and Горбунова, В. В. and Загурська, І. С. and Кирильчук, І. В. and Климчук, В. О. and Майстренко, Т. М. and Никончук, Н. О. and Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Музика, О. Л. and Музика, О. О. and Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Кирильчук, І. В. (2016) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 6.030101 «Психологія» та 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Гречуха, І. А. and Тичина, І. М. (2016) Інструктивно-методичні матеріали з дисципліни Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія. [Teaching Resource]

Other

Марчук, К. А. (2016) Наративне дослідження залежності навчальної успішності студентів від особливостей їх базової життєвої позиції. ЖДУ.

This list was generated on Tue Mar 31 01:25:48 2020 EEST.