Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | З | К | М | П | С | Т | Ф
Number of items: 39.

Г

Горбунова, В. В. (2007) Етичні дилеми в педагогічному спілкуванні. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Забродського. pp. 28-33.

Горбунова, В. В. (2007) Структура психосемантичного дослідження. Соціальна психологія (1 (21)). pp. 170-178.

Горбунова, В. В., Гончар, О. С. (2007) Ефективність професійної діяльності державних службовців в умовах лімітування часу. Тези ХХХІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. p. 220.

Горбунова, В. В., Гончар, О. С. (2007) Часова регламентація професійної діяльності державних службовців: психологічний аналіз проблеми. Соціальна психологія (5 (2). pp. 111-117.

Ж

Журавльова, Л. П. (2007) Психологія емпатії. Other. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

З

Заброцький, М. М. (2007) Експериментальне дослідження взаємних очікувань учасників педагогічної взаємодії. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (12). pp. 86-91.

Заброцький, М. М. (2007) Особливості сприйняття вчителями особистості учнів. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (10). pp. 108-114.

Заброцький, М. М. (2007) Про духовні засади педагогічної позиції. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (11). pp. 118-125.

Заброцький, М. М. (2007) Теоретичні проблеми професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 10 (1). pp. 83-85.

Заброцький, М. М. (2007) Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя. Практична психологія та соціальна робота (7). pp. 31-34.

К

Климчук, В. О. (2007) Багатомірне шкалювання: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. (6). pp. 17-21.

Климчук, В. О., Мойсієнко, Я. В. (2007) Життєвий шлях творчої особистості: принципи біографічного дослідження. Соціальна психологія (6). pp. 32-44.

Котлова, Л. О. (2007) Психологічний аналіз конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, Т.3.. pp. 143-146.

Котлова, Л. О. (2007) Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць., Ч.І. (17). pp. 175-180.

Курносова, О. В. (2007) Діагностика можливості та обмеження проективної методики "Малюнок сім'ї" при вивченні міжособистісних стосунків у сім'ї. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мазяр, О. В. (2007) Проблеми професійної рефлексії в особистісно орієнтованій моделі навчання. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 65-70.

Майстренко, Т. М. (2007) Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (3). pp. 122-129.

Музика, О. Л. (2007) "Шкілка" №26, 11 червня 2007 року. "Шкілка" (26). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2007) Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О.Моляко, 12 (3). pp. 159-164.

Музика, О. Л. (2007) Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі, 10, ви. pp. 42-44.

Музика, О. Л. (2007) Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. –Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (4-5). pp. 118-121.

Музика, О. Л., Майстренко, Т. М., Оснадчук, Ю. О. (2007) Вищій освіті – європейський рівень: досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання на соціально-психологічному факультеті ЖДУ імені Івана Фран. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник / За заг. ред. П.Ю. Сауха, О.М Швидак, І.І. Ярмошик та ін., 2. pp. 65-75.

Музика, О. Л., Спірін, О. М., Майстренко, Т. М., Загурська, І. С., Оснадчук, Ю. О. (2007) Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультеті. [Experiment]

П

Пирог, Г. В. (2007) Особливості політичної соціалізації дітей молодшого шкільного віку (на прикладі севастопольського регіону). Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 9 (2). pp. 228-234.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2007) Психологические особенности политического участия молодежи. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (8-9). pp. 132-135.

Портницька, Н. Ф. (2007) Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці. Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Портницька, Н. Ф. (2007) Динаміка наслідування та особливості розвитку творчих здібностей обдарованих дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12 (3). pp. 219-224.

Портницька, Н. Ф. (2007) Стратегіальні тенденції розвитку наслідування дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 2. – С. 206-211., 12. pp. 206-211.

Портницька, Н. Ф. (2007) Ціннісна регуляція наслідування у продуктивно-творчій діяльності у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 235-240.

С

Савиченко, О. М. (2007) Біографічне дослідження мотивації досягнення у спортивній діяльності. науково-практична міжвузівська конференція (ХХХІІ). p. 229.

Савиченко, О. М. (2007) Тренінг-курс розвитку мотивації досягнення студентів у спортивній діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 1 (17(41)). pp. 92-97.

Савиченко, О. М. (2007) Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей. Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей, 12 (3). pp. 233-238.

Т

Толстанов, О. К., Павловський, В. А., Шаюк, А. В., Торбас, О. М., Хренов, В. І., Тищик, Л. О. (2007) Медико-демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 216-225. ISSN 2076-6173

Ф

Філімончук, А. В. (2007) Бій із темрявою. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Краще попередити страх, ніж його лікувати. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Подивився мультфільм – і до лікаря. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Працюємо над розумовим розвитком дошкільника. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Страхи дітей. Шляхи їх подолання. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Mar 29 19:56:35 2023 EEST.