Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 50.

В

Вербич, О. В. (2010) Особливості використання методу каузометрії в консультаційній роботі з майбутнім подружжям. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гавриловська, К. П. (2010) Інтерв’юерський практикум як чинник розвитку комунікативних навичок особистості. Психологічні перспективи (16). pp. 26-34.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (30(54)). pp. 39-45.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як умова успішності працівників сфери державного управління. Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.). pp. 62-64.

Гавриловська, К. П. (2010) Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 року, м. Луцьк).. pp. 30-32. ISSN 978-966-2379-10-5

Гавриловська, К. П. (2010) Рівень нормативно-правової активності працівників державної служби. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 року), 1. pp. 199-200. ISSN 978-966-600-481-2

Гавриловська, К. П. (2010) Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (8). pp. 173-182.

Горбунова, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психїології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 295-304.

Гречуха, І. А. (2010) Інтеграційні здібності в системі адаптаційних ресурсів студентів-першокурсників. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки», 2. pp. 95-98.

Гречуха, І. А. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу "Основи психологічного тренінгу". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник. Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, Житомир, pp. 319-346. ISBN 978-966-485-070-1

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2010) Розвиток образотворчих здібностей у юнацькому віці: результати ідеографічного дослідження. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (3). pp. 1-98.

Ж

Журавльова, Л. П. (2010) Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 36-39.

Журавльова, Л. П. and Сенкевич, В. Г. (2010) Особливості соціально-психологічної адаптації працівників ВІЛ-сервісних організацій. Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка АПН України, 12 (7). pp. 170-178.

З

Загурська, І. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум із консультативно-тренінгової роботи». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 411-423. ISBN 978-966-485-070-1

Загурська, І. С. (2010) Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 14-21.

Загурська, І. С. (2010) Ціннісна підтримка самооцінки творчих здібностей молодших школярів на моральнісно-емоційному рівні розвитку. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 32-35.

К

Кириченко, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «Психології праці». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 249-295.

Кириченко, В. В. (2010) Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. pp. 132-137.

Кириченко, В. В. (2010) Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному вимірі». pp. 53-60.

Кириченко, В. В. (2010) Формування професійної ідентичності студентів-психологів: ціннісний рівень. Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки.. pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2010) Життєва подія як джерело розвитку ціннісної свідомості. Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості ціннісного розвитку студентів-відмінників першого курсу. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 35-38.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативна зміна суб’єктної активності особистості. Успішність особистості: потенціал та обмеження. pp. 151-154.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативно-ціннісна регуляція активності суб’єкта. Проблеми та перспективи сучасної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної психології». pp. 11-13.

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Математичні методи у психології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-168. ISBN 978-966-485-070-1

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія мотивації та емоцій». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 346-349. ISBN 978-966-485-070-1

Котлова, Л. О. (2010) Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Other thesis, НПУ М.П.Драгоманова.

Котлова, Л. О. (2010) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів та їх особистісного статусу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. Праць.. pp. 444-450.

Кулаковська, Л. П. and Кулаковський, Т. Ю. (2010) Роль вищої освіти в розвитку підприємництва, як основного джерела робочих місць. Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет., 7(26) (2). pp. 151-162.

Л

Литвак, О. Й. (2010) История становления теории и практики социальной педагогики (наследие польського педагога-новатора Хэлэны Радлиньской). Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Серія “Педагогічні науки” (1(3)). pp. 424-429.

М

Мазяр, О. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Диференційна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 188-248. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 371-387. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 360-370. ISBN 978-966-485-070-1

Марчук, К. А. (2010) Фокалізація та наративне оформлення "Повісті врем'яних літ". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 66-75.

Моляко, В. О. (2010) Психологічні наслідки чорнобильської катастрофи. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 8-21.

Моляко, В. О. (2010) Творческое поэтическое восприятие как индикатор таланта и гениальности (к 130-летию со дня рождения А. А. Блока). Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (11). pp. 6-20.

Моляко, В. О. (2010) Формування образу екологічної катастрофи на прикладі чорнобильської атомної аварії. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 284-295.

Музика, О. Л. (2010) Основні поняття суб’єктно-ціннісного аналізу розвитку особистості. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 465-500. ISBN 978-966-485-070-1

Музика, О. Л. (2010) Професійно-орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 9-23. ISBN 978-966-485-070-1

Н

Никончук, Н. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вікова психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 52-77. ISBN 978-966-485-070-1

П

Пирог, Г. В. (2010) Проблема изучения личности гражданина в политической психологии. Горизонты образования:Научно-методический журнал (2). pp. 164-170.

С

Савиченко, О. М. (2010) Ідеографічне дослідження перенесення цінностей та особистісних якостей, засвоєних у спорті, на інші види діяльності. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості (3). pp. 69-72.

Степанюк, І. А. (2010) Референтно-ціннісні детермінанти розвитку професійних здібностей майбутніх психологів. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 2. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (2). pp. 53-55.

Т

Тарнавська, Ю. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Індивідуально-орієнтоване консультування та психотерапія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 521-543. ISBN 978-966-485-070-1

Тичина, І. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи дефектології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 388-410. ISBN 978-966-485-070-1

Ф

Фальковська, Л. М. (2010) Базові методики до курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, pp. 78-100.

Фальковська, Л. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 78-150. ISBN 978-966-485-070-1

Фальковська, Л. М. (2010) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу "Педагогічна психологія". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

Фальковська, Л. М. (2010) Справедливість визнання як стратегія розвитку музично обдарованої дитини. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010.. pp. 82-85.

Ш

Шаюк, А. В. and Музика, О. Л. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психогенетика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 544-554. ISBN 978-966-485-070-1

This list was generated on Fri Aug 12 15:12:16 2022 EEST.