Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Theoretical and Practical Psychology" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 54.

N

Naydonov, Mykhaylo and Grygorovska, Lyubov and Naydonova, Lyubov and Khorina, Olena (2010) The report of 27 International Congress of Applied Psychology "The Dynamics of the Factors of Occupational Prestige during Financial and Economic Crisis". In: 27 International Congress of Applied Psychology, July 11–16, 2010.

В

Вербич, О. В. (2010) Особливості використання методу каузометрії в консультаційній роботі з майбутнім подружжям. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гавриловська, К. П. (2010) Інтерв’юерський практикум як чинник розвитку комунікативних навичок особистості. Психологічні перспективи (16). pp. 26-34.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (30(54)). pp. 39-45.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як умова успішності працівників сфери державного управління. Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.). pp. 62-64.

Гавриловська, К. П. (2010) Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 року, м. Луцьк).. pp. 30-32. ISSN 978-966-2379-10-5

Гавриловська, К. П. (2010) Рівень нормативно-правової активності працівників державної служби. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 року), 1. pp. 199-200. ISSN 978-966-600-481-2

Гавриловська, К. П. (2010) Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (8). pp. 173-182.

Горбунова, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психїології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 295-304.

Гречуха, І. А. (2010) Інтеграційні здібності в системі адаптаційних ресурсів студентів-першокурсників. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки», 2. pp. 95-98.

Гречуха, І. А. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу "Основи психологічного тренінгу". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник. Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, Житомир, pp. 319-346. ISBN 978-966-485-070-1

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2010) Розвиток образотворчих здібностей у юнацькому віці: результати ідеографічного дослідження. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (3). pp. 1-98.

Ж

Журавльова, Л. П. (2010) Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 36-39.

Журавльова, Л. П. and Сенкевич, В. Г. (2010) Особливості соціально-психологічної адаптації працівників ВІЛ-сервісних організацій. Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка АПН України, 12 (7). pp. 170-178.

З

Загурська, І. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум із консультативно-тренінгової роботи». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 411-423. ISBN 978-966-485-070-1

Загурська, І. С. (2010) Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 14-21.

Загурська, І. С. (2010) Ціннісна підтримка самооцінки творчих здібностей молодших школярів на моральнісно-емоційному рівні розвитку. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 32-35.

К

Кириченко, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «Психології праці». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 249-295.

Кириченко, В. В. (2010) Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. pp. 132-137.

Кириченко, В. В. (2010) Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному вимірі». pp. 53-60.

Кириченко, В. В. (2010) Формування професійної ідентичності студентів-психологів: ціннісний рівень. Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки.. pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2010) Життєва подія як джерело розвитку ціннісної свідомості. Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості ціннісного розвитку студентів-відмінників першого курсу. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 35-38.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативна зміна суб’єктної активності особистості. Успішність особистості: потенціал та обмеження. pp. 151-154.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативно-ціннісна регуляція активності суб’єкта. Проблеми та перспективи сучасної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної психології». pp. 11-13.

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Математичні методи у психології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-168. ISBN 978-966-485-070-1

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія мотивації та емоцій». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 346-349. ISBN 978-966-485-070-1

Котлова, Л. О. (2010) Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Other thesis, НПУ М.П.Драгоманова.

Котлова, Л. О. (2010) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів та їх особистісного статусу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. Праць.. pp. 444-450.

Кулаковська, Л. П. and Кулаковський, Т. Ю. (2010) Роль вищої освіти в розвитку підприємництва, як основного джерела робочих місць. Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет., 7(26) (2). pp. 151-162.

Л

Литвак, О. Й. (2010) История становления теории и практики социальной педагогики (наследие польського педагога-новатора Хэлэны Радлиньской). Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Серія “Педагогічні науки” (1(3)). pp. 424-429.

М

Мазяр, О. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Диференційна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 188-248. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 371-387. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 360-370. ISBN 978-966-485-070-1

Марчук, К. А. (2010) Фокалізація та наративне оформлення "Повісті врем'яних літ". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 66-75.

Моляко, В. О. (2010) Психологічні наслідки чорнобильської катастрофи. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 8-21.

Моляко, В. О. (2010) Творческое поэтическое восприятие как индикатор таланта и гениальности (к 130-летию со дня рождения А. А. Блока). Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (11). pp. 6-20.

Моляко, В. О. (2010) Формування образу екологічної катастрофи на прикладі чорнобильської атомної аварії. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 284-295.

Музика, О. Л. (2010) Основні поняття суб’єктно-ціннісного аналізу розвитку особистості. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 465-500. ISBN 978-966-485-070-1

Музика, О. Л. (2010) Професійно-орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 9-23. ISBN 978-966-485-070-1

Н

Найдьонов, М. І. (2010) Додатки : формування рефлексивного управління в організаціях : дис. … д-ра психол. наук. EngD thesis, НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.

Найдьонов, М. І. (2010) Формирование рефлексивного управления в организациях : автореф. дис. … д-ра психол. наук. НАПН Украины, Ин-т психологии им. Г. С. Костюка.

Найдьонов, М. І. (2010) Формування рефлексивного управління в організаціях : автореф. дис. … д-ра психол. наук. НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. (Unpublished)

Найдьонов, М. І. (2010) Формування рефлексивного управління в організаціях: дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук. EngD thesis, НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.

Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2010) Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії. : інформаційний бюлетень. Листопад 2010. ІСПП НАПН України, К..

Никончук, Н. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вікова психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 52-77. ISBN 978-966-485-070-1

П

Пирог, Г. В. (2010) Проблема изучения личности гражданина в политической психологии. Горизонты образования:Научно-методический журнал (2). pp. 164-170.

С

Савиченко, О. М. (2010) Ідеографічне дослідження перенесення цінностей та особистісних якостей, засвоєних у спорті, на інші види діяльності. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості (3). pp. 69-72.

Степанюк, І. А. (2010) Референтно-ціннісні детермінанти розвитку професійних здібностей майбутніх психологів. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 2. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (2). pp. 53-55.

Т

Тарнавська, Ю. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Індивідуально-орієнтоване консультування та психотерапія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 521-543. ISBN 978-966-485-070-1

Тичина, І. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи дефектології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 388-410. ISBN 978-966-485-070-1

Ф

Фальковська, Л. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 78-150. ISBN 978-966-485-070-1

Фальковська, Л. М. (2010) Справедливість визнання як стратегія розвитку музично обдарованої дитини. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010.. pp. 82-85.

Ш

Шаюк, А. В. and Музика, О. Л. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психогенетика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 544-554. ISBN 978-966-485-070-1

This list was generated on Fri Feb 23 18:35:26 2018 EET.