Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | Ж | З | К | М | О | П | Р | С | Ф | Ш
Number of items: 122.

Б

Барчук, Ольга, Столяр, Марина (2017) Порівняльний аналіз релігійності в юнацькому та дорослому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 6-9.

Бродовська, А., Котлова, Л. О. (2017) Psychological approaches to the study of the problem of group cohesion. Перспективи розвитку професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р. – Житомир: Вид-во. pp. 13-15.

Бурківська, Марія (2017) Динаміка релігійності учнів 6-10 класів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 18-20.

Г

Гавриловська, К. П. (2017) Віртуальні спільноти-антагоністи у соціальних мережах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 51-55.

Гавриловська, К. П. (2017) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання в міжособистісному спілкуванні. Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Тараса Шевченка. pp. 48-51.

Гавриловська, К. П. (2017) Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. (2017) Формування здатності протистояти маніпулятивному впливу в процесі навчання у вищій школі. Соціально-психологічний портрет військового професіонала : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.. pp. 78-80.

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Застосування арт-коучингових технік у психотерапевтичній роботі з подолання ПТСР. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання, 1. pp. 7-20.

Гавриловська, К. П., Фальковська, Л. М., Музичко, Л. В. (2017) Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі. Журнал Лікарська справа (7). pp. 22-28. ISSN 1019-5297

Гарбовська, І., Котлова, Л. О. (2017) Characteristics of the concepts of "sex" and "gender" in the psychological literature. Перспективи розвитку професійно спрямовано іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р. – Житомир: Видавниц. pp. 43-44.

Герасименко, Катерина (2017) Порівняльний аналіз релігійності віруючих християн та атеїстів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 28-30.

Горохівська, М., Шмиглюк, О. Г. (2017) Особливості етнічних стереотипів у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (9). pp. 33-39.

Гречуха, І. А. (2017) Рефлексія здібностей літературно обдарованих старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 98-100.

Гречуха, І. А. (2017) Суб’єктивна картина розвитку літературних здібностей. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (13). pp. 217-227.

Гречуха, І. А., Марчук, К. А. (2017) Біографічний метод у вивченні літературної обдарованості. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук. pp. 51-53.

Гречуха, І. А., Марчук, К. А. (2017) Особливості прояву творчого потенціалу Григора Тютюнника. Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 100-105.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Дослідження сімейних цінностей на матеріалі літературних сентенцій. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 55-58.

Демчук, Катерина (2017) Уявлення про християнство у людей дорослого віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 44-46.

Дем’янчук, Л. С., Шмиглюк, О. Г. (2017) Вивчення проблеми етнічних стереотипів у психологічній науці: теоретичний аналіз. Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 114-117.

Ж

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В., Литвинчук, А. І. (2017) Методичні матеріали до курсу «Психологія емпатії». [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В., Литвинчук, А. І. (2017) Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія». [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2017) Актуальні проблеми особистісного зростання. ЖТ №10 (1). ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Журавльова, Л. П., Кущик, В. (2017) Особливості взаємозв’язків емпатії та асертивності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 37-41.

Журавльова, Л. П., Литвинчук, А. І., Можаровська, Т. В. (2017) Емпатійні переживання юнацтва, що виховується в повних та неповних сім'ях. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі, 3. pp. 457-458.

Журавльова, Л. П., Черняєва, В. (2017) Теоретичний аналіз психологічних особливостей взаємозв’язку емпатії та емоційного інтелекту в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 13-17.

З

Загурська, І. С. (2017) Тестування як форма контролю в курсі «Психологічна служба». [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П. (2017) Всеукраїнська олімпіада та конкурс наукових робіт з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Никончук, Н. О. (2017) Психосемантичні методи дослідження самооцінки молодших школярів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2.. pp. 17-19.

Загурська, І. С., Ткачук, О. Р. (2017) Психологічні особливості образу вчителя у першокласників з низьким рівнем готовності до шкільного навчання. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2.. pp. 65-69.

Зарицька, Богдана, Котлярська, Каріна (2017) Мотивація дотримання релігійних обрядів в юнацькому та зрілому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 51-53.

К

Кириченко, В. В. (2017) Evolution of social perception: social-role approach. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 58-62.

Кириченко, В. В. (2017) Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік. Studia Politologica Ucraino-Polona (7). pp. 138-145. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2017) Особистість у сучасному інформаційному просторі : глобалізаційні виклики XXI ст. «Глобалізований світ: випробування людського буття»: Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М.А. Козловець. pp. 193-196.

Кириченко, В. В. (2017) Психологическая безопасность личности в современной информационной среде. GESJ: Education Science and Psychology (1 (43)). pp. 34-38. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2017) Психологические особенности формирование картины мира в современном информационном обществе. GESJ: Education Science and Psychology (2(44)). pp. 7-13. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2017) Соціологічне дослідження специфіки споживання інформації через ЗМІ юнаками та підлітками (за результатами дослідження 2014 року). Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип.1/ [за. ред. В. Климчука, С. Лодзінського, С. Рудницького] (1). pp. 58-63.

Клименко, Олександр (2017) Теоретичні підходи до розгляду феномену політичної активності молоді. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 11-13.

Ковальчук, І., Лущик, А., Лойко, Н., Осіпчук, І. (2017) Порівняльний аналіз уявлень про "істинну віру" у православних та Свідків Єгови. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 64-66.

Ковтун, В., Котлова, Л. О. (2017) Die forschung des niveaus der kommunikativen kompetenz von studenten-psychologen des ersten und dritten studenjahres. Перспективи розвитку професійно спрямовано іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р.. pp. 65-67.

Коломієць, Т. В., Кулаковський, Т. Ю. (2017) Особливості когнітивних процесів суб᾿єктів підприємницької діяльності. Глобальні виклики педагогічної освіти в унівеситетському просторі (3). pp. 463-465.

Коробко, Д. (2017) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах (дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 56-58.

Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність в системі безперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». pp. 130-133.

Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність у професійному становленні особистості. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації до курсу Психологічні основи медіації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації з курсу професійна деонтологія. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації з курсу соціальні та політичні конфлікти. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2017) Словник з курсу Психологія конфлікту. Жду. (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2017) Теоретичні засади проблеми сімейних конфліфктів як фактору емоційного вигорання жінки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 3 (2). pp. 154-159. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О., Безверхня, К. (2017) Гендерні особливості уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб. [Experiment]

Котлова, Л. О., Безверхня, К. (2017) Гендерні особливості уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 10-14.

Котлова, Л. О., Бродовська, А. (2017) Методи формування групової згуртованості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 15-17.

Котлова, Л. О., Бродовська, А. В. (2017) Особливості міжособистісних взаємовідносин молодших школярів у шкільному колективі. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритети розвитку педагогічних наук у ХХІ столітті". pp. 18-21.

Котлова, Л. О., Гарбовська, І. (2017) Гендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації. Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки (1). pp. 38-45. ISSN 2411-3190

Котлова, Л. О., Ковальчук, В. (2017) Психологічні особливості дослідження навчальної мотивації студентів у юнацькому віці різної форми навчання (на прикладі державної та контрактної форм навчання).hgdnnm. [Experiment] (Unpublished)

Котлова, Л. О., Ковтун, В. (2017) Теоретичні основи психологічного благополуччя на різних етапах онтогенезу. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 53-55.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2017) Проблема конфлікту в глобалізованому світі. Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2017) Чесність як моральна категорія. In: «Глобалізований світ : випробовування людського буття» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня, ЖДУ.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2017) Використання інноваційних форм роботи у підготовці майбутніх психологів. In: Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms, 27 вересня 2017, Грузія.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2017) Детермінанти професійної мотивації студентів. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 71-72.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2017) Клуб наукового розвитку. Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти (1). pp. 30-33.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2017) Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка «Із секретів поетичної творчості»). Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету., 8. pp. 120-124. ISSN 2518-7503

Котлова, Л. О., Осіпчук, Л. О. (2017) Cімeйні кoнфлікти як фaктoр eмoційнoгo вигoрaння жінки. [Experiment]

Котловий, С. А. (2017) Комунікативна компетентність як складова професійних якостей соціального педагога. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.

Котловий, С. А., Котлова, Л. О. (2017) Конструктивне спілкування як передумова безконфліктної взаємодії в системі «учень – учень». In: ІІ Всеукраїнської науково-практична конференція Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи, 26-27 жовтня, Хмельницький.

Кулаковський, Т. Ю., Левченко, І. В. (2017) Теоретичний аналіз особливостей копінг-стратегій військовослужбовців. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 60-63.

М

Мазяр, О. В. (2017) Історія психології. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2017) Диференціальна психологія. Видавничий дім «Кондор», Київ. ISBN 978-617-7582-16-7

Мазяр, О. В. (2017) Диференційна психологія. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2017) Неадекватний рефлекс як основа невротичного розладу. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings. pp. 224-227.

Мазяр, О. В. (2017) Парні емоційні стани як предмет психотерапевтичної роботи. International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings. pp. 10-11.

Мазяр, О. В. (2017) Предмет психотерапії в субособистісному аналізі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія». Вип. 23. (23). pp. 74-82.

Мазяр, О. В. (2017) Проблема обдарованості : субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІI. Психологія обдарованості. Випуск 13., VІI (13). pp. 87-94.

Мазяр, О. В. (2017) Психофізіологічний механізм формування невротичного розладу. Врачебное дело (7). pp. 110-116.

Мазяр, О. В. (2017) Психофізіологічні умови невротичного розвитку особистості. Сучасні педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 93-95.

Мазяр, О. В. (2017) Соціальний аналіз особистісної проблематики. Теорія і практика сучасної психології (2). ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2017) Субособистість як психологічний феномен. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2. / За ред. Л. П. Журавльової, В. О. Климчука, Ю. Ю. Дем’янчук (2). pp. 19-21.

Марчук, К. А. (2017) Із психології творчості Івана Франка. Дрогобицький період: становлення письменника. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (5). pp. 93-98. ISSN 2312-3206

Марчук, К. А. (2017) Із психології творчості Івана Франка: вплив макро- та мікросередовища на становлення літературної обдарованості письменника. Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (23). pp. 167-175.

Марчук, К. А. (2017) Автонаратив як виразник базової життєвої позиції особистості. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 88-90.

Марчук, К. А. (2017) Вплив соціуму на формування творчої обдарованості Івана Франка. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 15-17.

Марчук, К. А. (2017) Наративна психологія. [Teaching Resource]

Марчук, К. А. (2017) Письменниками народжуються чи стають? (до проблеми формування творчої обдарованості Івана Франка). Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки (1). pp. 30-32.

Марчук, К. А. (2017) Психолінгвістика. [Teaching Resource]

Марчук, К. А. (2017) Роль несвідомого у процесі творення поетичного тексту (за естетико-філософським трактатом і. франка «із секретів поетичної творчості». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 6 (13). pp. 95-100. ISSN 2072-4772

Марчук, К. А. (2017) Теорія наративу як наукова проблема. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 24-27.

Марчук, К. А., Зарицька, Б. (2017) Образ політика у свідомості «Середньовічного українця». Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 69-72.

Марчук, К. А., Котлова, Л. О. (2017) Роль сім’ї у формуванні творчої обдарованості особистості (біографічне дослідження життєпису І. Франка). Теорія і практика сучасної психології (1). pp. 27-31. ISSN 1813-3405

Марчук, К. А., Пирог, Г. В. (2017) Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 37-41. ISSN 2312-3206

Мельник, О. (2017) Особливості самоактуалізації особистості як фактор формування політичних орієнтацій в період ранньої дорослості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 67-69.

Можаровська, Т. В., Фещенко, А. (2017) Дослідження рівня благополуччя подружжя з різним досвідом тривалості шлюбних відносин. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 114-117. (In Press)

Можаровська, Т. В., Шкуропата, Ю. (2017) Дослідження міжособистісних конфліктів у підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 126-129.

Моляко, В. О., Мисечко, Катерина (2017) Особливості емоційного вигорання педагогів із різним стажем роботи. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 69-71.

Моляко, В. О., Хом’якова, О. (2017) Психологічні особливості стресостійкості осіб, схильних до ризикованої поведінки. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 119-122.

Музичко, Л. В., Фальковська, Л. М., Гавриловська, К. П. (2017) Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров'я. Лікарська справа (7). pp. 37-44. ISSN 0049-6804

О

Опанчук, Т. О. (2017) Гендерні відмінності в уявленнях про кохання осіб юнацького віку. Гендерні студії в сучасній Україні: Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 року): зб. наук. ст.. pp. 63-67.

П

Петренко, С. (2017) Роль змінених станів свідомості в формуванні індивідуальної і колективної релігійності. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 81-86.

Пирог, Г. В. (2017) Возможности диагностического исследования особенностей субъективного переживания профессионального становления. SWorld Journal (13). pp. 80-85. ISSN 2227-6920

Пирог, Г. В. (2017) Проблемы психологического изучения кризисов обучения студентов. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 482-483.

Пирог, Г. В. (2017) Психологическая структура потребностей политического поведения студентов и работающей молодежи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 109-112.

Пирог, Г. В., Буравський, В. (2017) Психологічний аналіз уявлень письменників про конфлікт. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 72-75.

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2017) Теоретичний аналіз особливостей професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 28-31.

Пирог, Г. В., Мельник, О. (2017) Особливості смисложиттєвих орієнтацій користувачів соціальних мереж раннього дорослого віку. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 40-44.

Пирог, Г. В., Пірог, О. В. (2017) Психологічний аналіз форм відображення процесу мислення в соціальних мережах. Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (7). pp. 50-57.

Пирог, Г. В., Пірог, О. В. (2017) Теоретико-психологічний аналіз проблеми зв’язку мислення і письма. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-29.

Попович, Д., Хомутовська, О. (2017) Порівняльний аналіз образу церковного посту у свідомості юнаків західної та центральної України. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 86-89.

Портницька, Н. Ф. (2017) Дитячо-батьківські стосунки як чинник розвитку здібностей: ретроспективна рефлексія. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (13). pp. 145-152. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2017) До питання проявів страхів та тривожності у дітей з розумовою відсталістю. Лікарська справа (7(114)). pp. 116-122. ISSN 0049-6804

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2017) Підготовка майбутніх психологів до роботи із дітьми з вадами розумового розвитку в умовах інтернатних закладів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи. pp. 158-161.

Р

Рибачук, Юлія (2017) Порівняльний аналіз уявлень про релігію та віру у священнослужителів та прихожан різної національності католицького віросповідання. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 94-96.

С

Савиченко, О. М., Добровольська, А. В. (2017) Факторна модель гендерних особливостей соціальної відповідальності у підлітковому віці. Суспільно-політичні та психологічні студії (1).

Савиченко, О. М., Тичина, І. М., Загурська, І. С. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія особистості”. [Teaching Resource]

Сапожник, Д., Швець, Ю. (2017) Особливості сприйняття релігії в юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 106-108.

Ф

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Психологія здоров'я. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Соціальна психологія. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М., Музичко, Л. В., Гавриловська, К. П. (2017) Конструкт «здоров’я» у структурі свідомості студентської молоді. Лікарська справа (7). pp. 56-63. ISSN 0049-6804

Ш

Шкодич, Б. (2017) Теоретичний аналіз психологічних факторів радикальної політичної поведінки студентів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 124-126.

Шмиглюк, О. Г. (2017) The Study of Socio-Psychological Factors of the Development of Ato Members’ Ethnic Self-Consciousness. Proceedings of the International Scientific Conference "Science of the XXI century: problems and prospects of researches" (6). pp. 43-46.

Шмиглюк, О. Г. (2017) Дослідження проблеми етнічної самосвідомості у психології. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 54-58.

Шмиглюк, О. Г. (2017) Походження та зміст низької самооцінки в моделі когнітивно-поведінкової психотерапії. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 105-108.

Шмиглюк, О. Г. (2017) Соціально-психологічні чинники формування етнічних стереотипів у юнацькому віці. Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 78-82.

Шмиглюк, О. Г., Гавриловська, К. П. (2017) Subjective legitimation of legal norms as a factor of ethnic self-consciousness development. Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 129-137. ISSN 2312-8933

Шмиглюк, О. Г., Горохівська, М. (2017) Особливості етнічних стереотипів у підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 33-38.

This list was generated on Thu Feb 29 10:10:37 2024 EET.