Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 192.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А., eds. (2019) Актуальні проблеми особистісного зростання. Житомирський державний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тичина, І. М., Портницька, Н. Ф., Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2019) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 11. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Ігнатюк, М. В. (2019) Психологічні особливості сприйняття жінками власного тіла після фототерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 228-232.

Арсенюк, Б. С. (2019) Порівняльний аналіз рефлексії особистісної якості «кмітливий» у молодших школярів та підлітків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 145-146.

Безверхня, К. О. (2019) Особливості сприймання та стретегії поведінки пересічних перехожих на звернення жінки про допомогу. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 14-15.

Богатирчук, Ж. М. (2019) Уявлення про релігійні поняття «Янгол» та «Демон» християн підліткового віку. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 20-21.

Буркова, А. В. (2019) Вплив художнього образу на формування ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 255-257.

Бізін, П. (2019) просоціальність: поняття та історія досліджень. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 15-17.

Великжаніна, Д. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 146-149.

Великжаніна, Д. В. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 146-149.

Габрук, К. С. (2019) Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 31-33.

Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. [Experiment]

Гавриловська, К. П. (2019) Дослідження особливостей ставлення чоловіків до самотніх матерів. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2019 року).. pp. 6-10.

Гавриловська, К. П. (2019) Змінені стани свідомості у системі релігійного досвіду. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 11-14.

Гавриловська, К. П. (2019) Силабус до вивчення дисципліни "Сучасні теорії психології". [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2019) Шляхи підтримки дітей та підлітків із депресивними проявами: робота з родиною. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 33-36.

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (16). pp. 83-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П., Загурська, І. С., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Литвак, О. Й. (2019) Мотиви вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 108-113. ISSN 2663-6026

Гавриловська, К. П., Литвак, О. Й. (2019) Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (53). pp. 57-61. ISSN 2072-4772

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 220-221.

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конфструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистсіного зростання. pp. 220-221.

Галицький, О. М. (2019) Образ майбутньої сім’ї у студентів з різною релігійною орієнтацією. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 38-40.

Ганошина, А. І. (2019) Прив’язаність до батьків як чинник подружніх стосунків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 221-224.

Голомах, Л. М., Мощицька, В. В. (2019) Психологічні особливості релігійності підлітків із сільської та міської місцевості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 257-260.

Горбачук, Ю. О. (2019) Аналіз психологічних станів військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 40-42.

Горбачук, Ю. О. (2019) Психологічні особливості використання агропсихотерапії у контексті психічної допомоги посткомбатанам. [Experiment]

Горенко, М. В. (2019) Професійне зростання психолога в сучасному суспільстві. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 149-150.

Горшкальва, Т. М. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 224-227.

Горшкальова, Т. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистістості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 224-227.

Гречуха, І. А. (2019) Умови особистісного зростання літературно обдарованої особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 150-152.

Гуріна, Д. О. (2019) Особливості ставлення юнаків православного віросповідання до релігії ісламу. Актуальні проблеми особистісного зростання. p. 46.

Гуцулак, О. П. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 152-155.

Данильченко, І. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 155-159.

Данильченко, І. В. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 155-158.

Дем'янчук, Ю. Ю., Добровольська, Анастасія, Мощицька, Вікторія (2019) Ціннісна підтримка формування якості “щедрість” у молодших школярів засобами усної народної творчості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально - психологічного факультету (11). pp. 28-31.

Дем'янчук, Ю. Ю., Левчук, І. (2019) Дослідження особистісних ресурсів у юнацькому віці: гендерний аспект. Суспільно-політичні та психологічні студії (3). pp. 40-45.

Житнухіна, К. (2019) Реолізація педагогічної умови стимулювання процесу формування віповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Житнухіна, К. П. (2019) Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 227-228.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2019) Актуальна проблеми особистісного зростання. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Пирог, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології. [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П., Романова, М. К. (2019) Психологія екологічної свідомості в акмеогенезі. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності.

Журавльова, Л. П., Шпак, М. М. (2019) Development of emotional intelligence of primary school pupils. "Socialization & Human Development" International Scientific Journal (1). pp. 94-101. ISSN 2706-8706

Загурська, І. С. (2019) Психологічний супровід дітей з розладами психічного здоров’я: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Добровольська, А. В. (2019) Сприймання образу хороших батьків підлітками з повних і неповних сімей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 118-123. ISSN 1813-3405

Загурська, І. С., Лісогурська, А. В. (2019) Діагностична процедура дослідження страхів дітей дошкільного віку за допомогою методу незакінчених речень. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці, VI. pp. 199-201.

Загурська, І. С., Халімончук, І. П. (2019) Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів. Молодий вчений (2). pp. 520-523. ISSN 2304-5809

Залізна, К. Е. (2019) Формування міжособистісних стосунків у колективі фахівців промислової галузі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 158-159.

Зінченко, М. О. (2019) Феномен емоціного інтелекту, структура та підходи до його вивчення. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Зінченко, М. О., Котлова, Л. О. (2019) Психологічні особлиості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. [Experiment]

Капункіна, Ю. С. (2019) Компоненти комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 159-161.

Капункіна, Ю. С. (2019) Психологічні передумови розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 159-161.

Кирильчук, І. В., Саліонович, М. О. (2019) Гендерні особливості адаптації до навчання учнів при переході в середню школу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 161-165.

Кириченко, В. В. (2019) Інваріантна модель фахових компетентностей державного службовця. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. (12). pp. 114-120. ISSN 2518-7503

Кириченко, В. В. (2019) Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (2). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2019) Розвиток інформаційної культури у представників соціономічних та технономічних професій. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 127-136. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2019) Стратегіальна організація особистісного світосприйняття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 119-127. ISSN 2072-4772

Коломієць, Т. В., Кравчук, В. (2019) Порівняльний аналіз особливостей міжособистісної взаємодії представників професій різного типу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 234-235.

Коломієць, Т. В., Литвинчук, А. І., Можаровська, Т. В. (2019) Особливості розвитку екоцентричної орієнтації юнаків з різним типом професійної спрямованості. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). pp. 261-265.

Корчемлюк, О. С. (2019) Професійне вигоряння державних службовців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 165-167.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in psychological dimension. The Unity of Science. pp. 50-51.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in the system of ethical categories. GESJ:Education Sciences and Psychology (4). pp. 22-28.

Котлова, Л. О. (2019) ВІДГУК офіційного опонента про дисертаційне дослідження Мухіної Людмили Михайлівни «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів», подане до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності та правдивості у дітей як соціальна проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 18-20.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: ретроспектива психопедагогічних ідей А. С. Макаренка. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: історичний аспект. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Котлова, Л. О. (2019) Виховний вплив сім'ї на формування чесності у дітей. Pedagogy and Psychology. pp. 63-66.

Котлова, Л. О. (2019) Етико-філософські передумови психології чесності. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 2663-6026

Котлова, Л. О. (2019) Показники виникнення конфліктних форм поведінки студентів. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень.

Котлова, Л. О. (2019) Проблема морального становлення підлітків. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 87-88.

Котлова, Л. О. (2019) Психологічні прийоми формування чесноісті у дітей в сім'ї. Актуальні проблеми особистісного зростанняЗбірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених / Ред.кол. Л.П.Журавльова, Л.О. Котлова, К.А. Марчук. pp. 69-71.

Котлова, Л. О. (2019) Сучасні дослідження чесності в психології. Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції.

Котлова, Л. О. (2019) Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітпрних науках. Психологічний журнал. ISSN 2414-0023

Котлова, Л. О. (2019) Чесність у структурі моральних цінностей особистості. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги.

Котлова, Л. О., Зінченко, Марина (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 12 Психологія, 12 (8). pp. 49-56.

Котлова, Л. О., Нагорна, Ю. М. (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Science, society, education: topical issues and development prospects:.

Котлова, Л. О., Саух, І. Д. (2019) Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (1). pp. 223-228. ISSN 2312-3206

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особисьтісного зростання. pp. 232-234.

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 232-234.

Кулаковський, Т. Ю., Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2019) Образ успішного підприємця в уявленнях студентської молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 167-169.

Кулаковський, Т. Ю., Сінгаєвська, Т. (2019) Зв'язок рівня макіавеллізму та рівня домагань студентів старших курсів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 169-170.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 170-172.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 170-172.

Куранова, К. О. (2019) Геймерська мотивація у підлітковому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 73-74.

Куранова, К. О. (2019) Особливості мотивації геймерів у підлітковому та дорослому віці. [Experiment]

Литвак, О. Й. (2019) Особливості вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 172-177.

Лоханова, Н. О. (2019) Аналіз змін психологічного ставлення до грошей студентів-економістів в умовах ділової групи “CASH FLOW”. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 177-180.

Мазяр, О. В. (2019) Абсурдність як фундаментальна властивість сприймання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 30-36. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2019) Валідність психологічного дослідження: математика абсурду. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI : Психологія обдарованості (15). pp. 237-244.

Мазяр, О. В. (2019) Діагностика особистісної проблеми: емоційна сфера. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 36-41. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2019) Конец смысла: дезабсурдизация знака. GESJ: Education Science and Psychology (4 (54)). pp. 3-11. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Контрапунктний дисонанс особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (26). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2019) Л. С. Выготский и Ж. Пиаже: две концепции психической инверсии. GESJ: Education Science and Psychology (1). pp. 42-49. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Начало смысла: физиологическая развилка. GESJ: Education Science and Psychology (3). pp. 10-18. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Особистісний контрапункт на перехресті парадигм. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 165-172. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Патологічна стратегія: субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 155-163. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Психічний контрапункт як психологічне поняття. Матеріали лонгітюдної науково-практичної сесії, присвяченої 120-річчю з дня народження Г.С. Костюка (січень – грудень 2019 року, м. Київ). pp. 58-60.

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Часові цикли психічної інверсії. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХ столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2019 р., м. Одеса), 1. pp. 24-27.

Мазяр, О. В., Весельська, А. Л., Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Проективні техніки у роботі психолога: силабус. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Майстренко, Т. М., Омельчук, Н. В. (2019) Особливості сприймання дітей з інвалідністю. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи.

Мартинюк, В. Ю. (2019) Теоретичний аналіз закономірностей розвитку креативних здібностей особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 269-272.

Марченко, А. (2019) Вікові особливості стратегій поведінки у конфліктній ситуації працівників сфери освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 180-181.

Марчук, К. А. (2019) Один із секретів літературної обдарованості Григора Тютюнника. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 272-274.

Марчук, К. А., Котлова, Л. О. (2019) Науковий гурток "Психологія творчості українських митців". Неформальна освіта: кращі практики і проекти (2). pp. 84-87.

Мельниченко, П. О. (2019) Теоретико-методичні засади аналізу стратегій психологічних впливів у процесі консультування дітей в закладах загальної середньї освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 181-183.

Мельничук, І. Я. (2019) Психокорекція девіантної поведінки підлітків. Актуальні проблеми особитсісного зростання. pp. 239-241.

Мельничук, М. (2019) Взаємозвязок індивідуалізації та соціалізації в процесі розвитку особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 86-87.

Мельничук, С. К. (2019) Компоненти та критерії вивчення впевненості в собі. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 87-90.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 241-242.

Михайлюк, В. М. (2019) Дефініція поняття «креативність» у психологічній літературі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 274-276.

Можаровська, Т. В., Коломієць, Т. В. (2019) Особливості рефлексії батьківськьго ставлення підлітками з провних та неповних деструктивних сімей. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (1 (39)). pp. 72-77.

Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді з агресивністю. [Experiment]

Мосійчук, В. С. (2019) Теоретичний аналіз поняття «політичні орієнтації». Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 91-94.

Мужанова, Н. В. (2019) Онтогенетична динаміка системи цінностей представників неформальних субкультур. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 95-97.

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді зі психічним здоров’ям. [Experiment]

Міров, Д. Р. (2019) Психічне здоров'я: поняття та структура. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 90-91.

Нагорна, Ю. М. (2019) Емоційний інтелект як чинник успішної соціалізації. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Нагорна, Ю. М., Котлова, Л. О. (2019) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. [Experiment]

Нацевич, В. Ю. (2019) Образ майбутнього очима працюючої та непрацюючої молоді гендерні особливості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Никончук, Н. О. (2019) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Соціально-психологічний практикум”. [Teaching Resource]

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків з Південного регіону. In: "Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії", 18-19 жовтня 2019 року, м. Одеса, ГО "Південна фундація педагогіки".

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків зі східного регіону. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 62-64.

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків із Західного регіону. In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування", 25-26 жовтня 2019 року, м. Львів, ГО "Львівська педагогічна спільнота".

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Типи образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків. Наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 56-62.

Норинчак, А. М. (2019) Особливості формування прив'язаності матері до дитини у пренатальному періоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 183-185.

Осадчук, А. М. (2019) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 103-106.

Осадчук, О. В. (2019) Відображення батьківського ставлення у емоційному благополуччі дошкільників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 106-108.

Павлик, Н. П. (2019) Діалогічні методи неформального навчання молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 185-187.

Палько, І. М. (2019) Технологія створення пластилінової анімації як інструмент формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 187-190.

Перепелиціна, О. С. (2019) Психологічні особливості стресостійкості у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 108-110.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист вчителя в процесі педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист учителя у процесі професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 190-192.

Пивовар, А. М. (2019) Теоретичні основи дослідження мотивів створення шлюбу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 192-195.

Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.

Пирог, Г. В., Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.

Пирог, Г. В., Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.

Пирог, Г. В., Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.

Пирог, Г. В., Сардаковський, Я. А. (2019) Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків. Наукове пізнання: методологія та технологія (3 (44)). pp. 34-39.

Пирог, Г. В., Соболєва, Є. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку образу політиків з я-концепцією особистості. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Пирог, Г. В., Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості сприймання росіян українцями та поляками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». pp. 144-151.

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г., Горбачук, Ю. О. (2019) Особливості психологічних станів учасників антитерорестичної операції / операції об’єднаних сил. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. pp. 130-134. ISSN 2663-6026

Побережна, В. С. (2019) Перспективи використання ходьби у контексті постнекласичної психопедагогіки та психотерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 110-112.

Портницька, А. А. (2019) Чинники розвитку та вікові особливості прояву життєстійкості у юнацькому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 112-113.

Портницька, Н. Ф. (2019) Психологія девіантної поведінки / Силабус до навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Практикум із психологічної роботи з сім’єю». [Teaching Resource]

Романов, О. Ю. (2019) Теоретичний аналіз взаємозв'язку рівня макіавеллізму та факторів великої п'ятірки у студентів-психологів жіночої статі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 242-244.

Руденко, І. В. (2019) Дослідження особистостей мотивації подружжя до розлучення. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Савиченко, О. М. (2019) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи психотерапії”. [Teaching Resource]

Сардаковський, Я. А. (2019) Психологічні особливості соціальної ідентичності молодих поляків та українців. [Experiment]

Сардаковський, Я. А. (2019) Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей соціальної ідентичності молодих поляків та українців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 116-118.

Сенкевич, В. Г. (2019) Розробка опитувальника для визначення стратегій реагування юнацтва на небезпеку щодо ураження ВІЛ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 118-121.

Сидоренко, М. С. (2019) Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального педагога. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 244-246.

Сидорчук, О. М. (2019) Особистісні якості майбутніх психологів із різним рівнем макіавеллізму. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 198-200.

Сидухіна, А. О. (2019) Особливості професійного самовизначення старшокласників з повних та неповних сімей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 121-124.

Сидухіна, А. О. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників з повних і неповних сімей. [Experiment]

Сич, М. (2019) Світоглядно-ціннісні орієнтири особистісного розвитку бакалавра. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 246-248.

Соболева, Є. С. (2019) Основні фактори формування образу політика у свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 124-126.

Соболева, Є. С. (2019) Психологічні особливості образу політика у свідомості сучасної молоді. [Experiment]

Стахова, О. О., Савина, А. Ю. (2019) Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності його учбово-професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 126-128.

Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 276-278.

Талько, А. З. (2019) Чинники психологічного благополуччя в підлітковому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 128-130.

Твердюк, Т. А. (2019) Синдром емоційного вигорання у педагогічних працівників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 202-204.

Тичина, І. М. (2019) Особистснісне зростання як передумова і критерій збереження психічного здоров’я людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 248-250.

Тичина, І. М., Весельська, А. Л. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Психологія інклюзивної та спеціальної освіти». [Teaching Resource]

Томчук, Ю. М. (2019) Гендерні особливості ставлення до хвороби. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 130-131.

Трохимчук, М. В. (2019) Теоретичний аналіз проблеми соціальної ідентичності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Політична психологія». [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до навчальної дисципліни циклу професійної підготовки (нормативна частина). [Teaching Resource]

Фриз, І. В. (2019) Концептуальні підходи до психологічного вивчення волі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. [Experiment]

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості формування національно-патріотичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 204-207.

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність - як морально-психологічна чкість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність як морально-психологічна якість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Черняхівська, І. В. (2019) Контент-аналіз сприймання студентами цитат відомих людей щодо гуманістичних та трансгуманістичних ідеологій. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 253-255.

Шапран, Т. М. (2019) Механізм ескалації внутрішньоособистісних конфліктів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 138-140.

Шевчук, О. П. (2019) Психологічні особливості рольового конфлікту працюючих жінок. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 140-142.

Шикирява, Н. М. (2019) Емпатія в структурі професійних якостей практичних психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 211-213.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичності сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 142-144.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичністі сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 142-145.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Референтна соціальна система сучасної особистості (крос-культурний аспект). Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). pp. 28-36. ISSN 2311-8466

Шмиглюк, О. Г., Кулаковський, Т. Ю., Кулаковська (Дем'янчук), О. Г., Журавльова, Л. П. (2019) Методичні рекомендації з курсу «Юридична психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г., Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2019) Особливості гетеростереотипів українців щодо російської етнічної групи. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 283-286.

Якименко, С. А. (2019) Особливості мотиваційних чинників вибору професії випускниками шкіл. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 213-216.

Яценко, Н. В. (2019) Особливості сприймання обличчя людини в дорослому віці: гендерний аспект. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 216-220.

This list was generated on Mon Oct 2 01:01:43 2023 EEST.