Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | З | К | М | П | Ш
Number of items: 32.

Б

Боцян, Т. В. (2021) Програма наукової конференції викладачів та молодих науковців присвяченої святкуванню Дня науки. In: Наукова конференція викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка присвячена святкуванню Дня науки, 14 травня 2021, ЖДУ імені Івана Франка.

Г

Гавриловська, К. П. (2021) Психологічні особливості осіб, що живуть у ситуації домашнього насильства. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, 3. pp. 153-154.

Гавриловська, К. П., Бодашевська, Ю. С. (2021) Булінг: пам’ятка для школярів. ГС «Дім ветерана».

Гавриловська, К. П., Павлюк, І. М. (2021) Психологічний добробут жінок із різним індексом сексуальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету (3). pp. 45-50. ISSN 2786-5010

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Використання сторітелінгу (storytelling) у консультативній практиці. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 23-26.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей, які мають порушення обробки сенсорної інформації. Педагогічні інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Миколаїв, 28-29 квіт. 2021 р.. pp. 241-242.

З

Загурська, І. С. (2021) Використання біографічного методу дослідження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери юриспруденції. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Х-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, (м. Умань, 25-26 жовтня 2021 р.).

Загурська, І. С. (2021) Значення адаптаційного тренінгу для розвитку соціальних навичок у першокурсників. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 26-27.

Загурська, І. С. (2021) Розвиток навички дотримання дедлайнів у майбутніх юристів. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р.. pp. 47-48.

Загурська, І. С. (2021) Юридична психологія. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Фальковська, Л. М., Кириченко, В. В., Майстренко, Т. М., Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

К

Кирильчук, І. В., Котлова, Л. О. (2021) Програма розвитку суб’єктності молодших школярів в процесі навчальної діяльності. In: Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Кириченко, В. В. (2021) Соціальна віртуалізація особистості у цифровому інформаційному просторі. Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах : збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 квітня 2021. pp. 159-162.

Кириченко, В. В. (2021) Соціальні парадокси професійного розвитку у сучасному українському суспільстві. Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 року). pp. 21-27.

Кириченко, В. В. (2021) Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві. Other thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2021) Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві. EngD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Котлова, Л. О. (2021) Проблема розвитку моральних цінностей дітей в умовах глобалізації суспільства. In: Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 квітня, Київ.

Котлова, Л. О., Тичина, І. М. (2021) Консультативна робота психолога як пошук творчих ресурсів клієнта. In: . Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Дранківська, А. П. (2021) Особливості психологічного благополуччя особистості з різними захисними механізмами. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 32 (1). pp. 45-50. ISSN 2709-3093

Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Прокудіна, В. (2021) Образ "чоловіка" і "жінки" у свідомості особистості різного віку (крос-культурне дослідження). Проблеми сучасної психології, 1. pp. 83-90. ISSN 2310-4368

М

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. Other thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка.

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. EngD thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2021) Динаміка когнітивного процесу. Психологічні проблеми мислення: матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,. pp. 63-65.

Мазяр, О. В., Недзельська, Л. В. (2021) Дослідження емоційного профілю прив’язаності. Габітус, 21. pp. 155-159. ISSN 2663-5208

Мазяр, О. В., Юрківська, Л. Й. (2021) Особливості взаємозв’язку синдрому емоційного вигорання та поведінкових стратегій. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. pp. 332-335.

Мазяр, О. В., Юрківська, Л. Й. (2021) Стаж роботи як індикатор емоційного вигорання працівників. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. pp. 318-324.

П

Пирог, Г. В. (2021) Психологические особенности жизненных перспектив современной молодежи. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги. pp. 4-6.

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Обери свій професійний шлях. Other. ГС «Дім ветерана».

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».

Ш

Шикирава, Н. М. (2021) Емпатія як особистісна характеристика та професійна якість практичного психолога. Габітус (23). pp. 182-187. ISSN 2663-5208

Шикирава, Н. М. (2021) Емпатія як інтегральна особистісно-професійна якість практичного психолога. Соціально-психологічні проблеми суспільства. pp. 119-123.

Шикирава, Н. М. (2021) Розвиток емпатії практичних психологів: особистісний та професійний аспект. Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування:. pp. 135-140.

This list was generated on Wed Mar 29 18:50:18 2023 EEST.