Items where Subject is "J Political Science > JA Political science (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | О | П | Р | С | Ф | Ш
Number of items at this level: 58.

Б

Бакальчук, В. О. (2007) Толерантність як концептуальна основа державної політики. In: ГТ 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

В

Ващук, Т. М. (2007) Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 182-185.

Венгерська, В. О. (2007) Феномен полікультурності: межі впливів і рівень взаємопроникнень (на прикладі України). Українська полоністика (3-4). pp. 19-26.

Венгерська, В. О. and Міщук, С. М. (2004) Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Вергун, О. М. and Швидак, О. М. (1998) Політичне лідерство. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 119-122.

Вознюк, О. В. (2001) О перспективах развития украинского государства. День. p. 4.

Вознюк, О. В. (2017) Системные, физические и биологические истоки социальной иерархии, власти и агрессивности : монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2004) Диалектические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 9-14.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2003) Синергетические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. – К.. pp. 12-16.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Г

Гавриловська, К. П. (2017) Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. and Щербач, Д. Л. (2020) Особливості політичної свідомості молодих вірян. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (6). pp. 38-43. ISSN 2522-1876

Герасимова, І. Г. (2008) Гендерні особливості кадрової політики Вінницького державного аграрного університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 31-36.

Гордієнко, М. Г. (2007) Контроверзи толерантності та насильства в політичному та моральному розумінні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 7-14.

Д

Дичковська, Г. О. (2007) Насильство і толерантність: контроверсійні складові політичних ідеологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 8-12.

Дудоладова, О. В. (2004) Гендер і влада. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 238-242.

Ж

Журавська, Л. К. (2016) Особливості сприйняття передвиборчої компанії до місцевих органів влади у дорослому віці. [Experiment]

З

Заглада, В. М. and Горохова, Л. В. and Рафальський, Ігор and Рудницький, С. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

К

Карасевич, А. О. and Шачковська, Л. С. (2016) Жіночий рух. In: Політологічна енциклопедія. Умань: ФОП Жовтий О.О., pp. 9-17.

Кириченко, В. В. (2017) Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік. Studia Politologica Ucraino-Polona (7). pp. 138-145. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2015) Політичний вибір особистості: формування позиції «за» та «проти». Проблеми політичної психології : зб. наук. праць, 2 (16). pp. 349-360.

Кириченко, В. В. (2017) Психологические особенности формирование картины мира в современном информационном обществе. GESJ: Education Science and Psychology (2(44)). pp. 7-13. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин. Studia politologica Ucraino-Polona (6). pp. 312-323. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна феноменологія міжгрупової консолідації у межах «спільної історії» України та Польщі. In: Міжнародна наукова конференція «Демографічні зміни і проблеми національних меншин у Центрально-Східній Європі і на Балканах», 4 листопада 2016, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кириченко, В. В. (2020) Психологія політичної реклами: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2015) Феноменологія ціннісно-рольової готовності до роботи у системі державної служби. Теоретичні та прикладні проблеми психології, 2 (3(38)). pp. 165-173. ISSN 2219-2654

Клименко, Олександр (2017) Теоретичні підходи до розгляду феномену політичної активності молоді. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 11-13.

Кобзєва, О. О. (2001) Структура та функції політичного наративу "вибори президента". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 161-165.

Кордон, М. В. (2007) Співробітництво України з НАТО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 3-5. ISSN 2076-6173

М

Максимова, О. М. (2004) Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 53-58.

Марасюк, С. С. (2011) Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 44-49.

Мартинюк, Д. and Харченко, Л. and Цимбалюк, І. (2018) Суб'єктивні чинники «Революції гідності». Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 99-103.

Метілка, Д. В. (2009) Іманентне насилля влади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 37-41.

Михайлівський, С. О. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. [Experiment]

О

Омеленчук, М. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій студентів - психологів. [Experiment]

П

Павленко, Н. О. (2007) Ціннісні поняття у політичних дискурсах Джері Адамса та Леха Качинського. Українська полоністика (3-4). pp. 54-59.

Павлуцька, В. О. (2009) Когнітивні аспекти дослідження метафори в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 209-212.

Павлуцька, В. О. (2008) Політичний дискурс: особливості та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 218-221.

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В. (2017) Психологическая структура потребностей политического поведения студентов и работающей молодежи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 109-112.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

Р

Рудик, І. М. and Муратова, І. С. (2008) Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 186-189.

С

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Сухачов, С. Я. (2007) Межі толерантності у політичному вимірі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Ф

Фаріон, О. О. (2015) "Blended Lеarning" як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Фаріон, О. О. (2014) Політологія: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету та навчально-наукового інституту педагогіки денної та заочної форми навчання. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Ш

Швидак, О. М. and Сівцова, Н. А. (2001) Політична свідомість як фактор політичної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 11-15.

Шкодич, Б. (2018) Психологічні фактори радикальної політичної поведінки студентів. [Experiment]

Шкодич, Б. (2017) Теоретичний аналіз психологічних факторів радикальної політичної поведінки студентів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 124-126.

This list was generated on Tue Sep 28 10:01:39 2021 EEST.