Items where Subject is "J Political Science > JA Political science (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 61.

Article

Ващук, Т. М. (2007) Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 182-185.

Венгерська, В. О. (2007) Феномен полікультурності: межі впливів і рівень взаємопроникнень (на прикладі України). Українська полоністика (3-4). pp. 19-26.

Венгерська, В. О. and Міщук, С. М. (2004) Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Вергун, О. М. and Швидак, О. М. (1998) Політичне лідерство. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 119-122.

Вознюк, О. В. (2001) О перспективах развития украинского государства. День. p. 4.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2004) Диалектические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 9-14.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2003) Синергетические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. – К.. pp. 12-16.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Гавриловська, К. П. (2017) Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 14-15.

Герасимова, І. Г. (2008) Гендерні особливості кадрової політики Вінницького державного аграрного університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 31-36.

Гордієнко, М. Г. (2007) Контроверзи толерантності та насильства в політичному та моральному розумінні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 7-14.

Дичковська, Г. О. (2007) Насильство і толерантність: контроверсійні складові політичних ідеологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 8-12.

Дудоладова, О. В. (2004) Гендер і влада. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 238-242.

Кириченко, В. В. (2017) Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік. Studia Politologica Ucraino-Polona (7). pp. 138-145. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2015) Політичний вибір особистості: формування позиції «за» та «проти». Проблеми політичної психології : зб. наук. праць, 2 (16). pp. 349-360.

Кириченко, В. В. (2017) Психологические особенности формирование картины мира в современном информационном обществе. GESJ: Education Science and Psychology (2(44)). pp. 7-13. ISSN 1512-1801

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин. Studia politologica Ucraino-Polona (6). pp. 312-323. ISSN 2312-8933

Кириченко, В. В. (2015) Феноменологія ціннісно-рольової готовності до роботи у системі державної служби. Теоретичні та прикладні проблеми психології, 2 (3(38)). pp. 165-173. ISSN 2219-2654

Клименко, Олександр (2017) Теоретичні підходи до розгляду феномену політичної активності молоді. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 11-13.

Кобзєва, О. О. (2001) Структура та функції політичного наративу "вибори президента". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 161-165.

Кордон, М. В. (2007) Співробітництво України з НАТО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 3-5. ISSN 2076-6173

Максимова, О. М. (2004) Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 53-58.

Марасюк, С. С. (2011) Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 44-49.

Мартинюк, Д. and Харченко, Л. and Цимбалюк, І. (2018) Суб'єктивні чинники «Революції гідності». Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 99-103.

Метілка, Д. В. (2009) Іманентне насилля влади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 37-41.

Павленко, Н. О. (2007) Ціннісні поняття у політичних дискурсах Джері Адамса та Леха Качинського. Українська полоністика (3-4). pp. 54-59.

Павлуцька, В. О. (2009) Когнітивні аспекти дослідження метафори в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 209-212.

Павлуцька, В. О. (2008) Політичний дискурс: особливості та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 218-221.

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В. (2017) Психологическая структура потребностей политического поведения студентов и работающей молодежи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 109-112.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

Рудик, І. М. and Муратова, І. С. (2008) Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 186-189.

Фаріон, О. О. (2015) "Blended Lеarning" як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Швидак, О. М. and Сівцова, Н. А. (2001) Політична свідомість як фактор політичної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 11-15.

Шкодич, Б. (2017) Теоретичний аналіз психологічних факторів радикальної політичної поведінки студентів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 124-126.

Book Section

Карасевич, А. О. and Шачковська, Л. С. (2016) Жіночий рух. In: Політологічна енциклопедія. Умань: ФОП Жовтий О.О., pp. 9-17.

Monograph

Вознюк, О. В. (2017) Системные, физические и биологические истоки социальной иерархии, власти и агрессивности : монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Фаріон, О. О. (2014) Політологія: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету та навчально-наукового інституту педагогіки денної та заочної форми навчання. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Бакальчук, В. О. (2007) Толерантність як концептуальна основа державної політики. In: ГТ 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кириченко, В. В. (2016) Психологічна феноменологія міжгрупової консолідації у межах «спільної історії» України та Польщі. In: Міжнародна наукова конференція «Демографічні зміни і проблеми національних меншин у Центрально-Східній Європі і на Балканах», 4 листопада 2016, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Сухачов, С. Я. (2007) Межі толерантності у політичному вимірі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Горбатенко, Володимир and Ставови-Кавка, Ірена, eds. (2018) Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 8. Studia Politologica Ucraino-Polona, 8 . ФОП Євенок О.О..

Рудницький, С. В., ed. (2017) Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХX-початку XXI ст.: збірник наукових праць до ювілею доктора політичних наук, професора В.П. Горбатенка. ФОП Євенок О.О., Житомир-Київ.

Климчук, В. О. and Рудницький, С. В. and Лодзінський, С., eds. (2017) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Рудницький, С. В., eds. (2018) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 2. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). Вид. О. О. Євенок, Житомир-Варшава. ISBN 978-617-7703-80-7

Конєчна-Саламатін, Іоанна and Портницька, Н. Ф. and Рудницький, С. В., eds. (2019) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 3. Суспільно-політичні та психологічні студії (3). ФОП Гембарський О.П., Житомир-Варшава. ISBN 978-617-7628-35-3

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Experiment

Журавська, Л. К. (2016) Особливості сприйняття передвиборчої компанії до місцевих органів влади у дорослому віці. [Experiment]

Михайлівський, С. О. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. [Experiment]

Омеленчук, М. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій студентів - психологів. [Experiment]

Шкодич, Б. (2018) Психологічні фактори радикальної політичної поведінки студентів. [Experiment]

Teaching Resource

Кириченко, В. В. (2020) Психологія політичної реклами: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Sep 22 19:42:31 2020 EEST.