Items where Subject is "P Language and Literature > PR English literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 113.

Є

Євченко, О. В. (2008) Роман Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах" у філософському контексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 177-180.

Ємець, О. В. (2006) Стилістичні та концептуальні аспекти функціонування метонімічних епітетів у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 90-92.

Ємцева, Т. С. (2011) Колірні компаративні засоби створення образності у морській прозі Дж. Конрада. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 120-123.

І

Іевітіс, І. В., Коляда, О. В. (2022) Історія літератури країн, мова яких вивчається (англійська мова). Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Житомирський державний університет.

Ізотова, Н. П. (2010) Репрезентація кластерного концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ крізь призму взаємодії його складників (на матеріалі англомовної біографічної прози XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 113-117.

А

Анохіна, Т. О. (2006) Маркери комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 105-107.

Антонюк, М. О. (2006) Еволюція метафор вовка та кабана у давньоанглійській літературі (на матеріалі англо-саксонської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 108-111.

Антонюк, М. О. (2005) Особливості семантики дієслів, утворених з допомогою префікса be- (на матеріалі давньоанглійської поетичної та прозової спадщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 109-112.

Астрахан, Н. І. (2023) Художня концепція людини у романі-притчі В. Ґолдінґа «Володар мух»: обрії дидактичної інтерпретації. Імідж сучасного педагога, 2 (209). pp. 122-128. ISSN 2522-9729

Астрахан, Н. І. (2004) Особливості художньої структури поеми Д. Г. Байрона "Паломництво Чайльд-Гарольда". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 30-33. ISSN 2076-6173

Б

Баловнєва, О. О. (2003) Іронія та засоби її реалізації у творчості Стівена Лікока. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 154-156.

Бирюк, О. В. (2003) Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами англомовних публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 157-159.

Бистров, Я. В., Дойчик, О. Я. (2008) Мовне втілення концепту історія в індивідуально-авторській картині світу Джуліана Барнса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 94-98.

Бока, О. В. (2006) Комунікативна спрямованість ономастичної лексики англомовного казкового дискурсу на дітей різного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 118-121.

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Борисенко, Н. Д. (2005) Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 39-41.

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2006) Невербальні засоби спілкування у персонажному дискурсі сучасної британської драми: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 71-74.

Борисенко, Н. Д. (2007) Стратегія спонукання у гендерно маркованому дискурсі персонажів сучасної англійської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 89-91.

Борисов, О. О. (2004) Невербальні маркери вираження емоційного концепту "страх" (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 130-133.

Борова, В. Д. (2022) Жанрові особливості творів фентезі (на матеріалах романів Урсули Ле Гуїн). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 25-29.

Білоус, І. В. (2018) Елементи еклектизму в умовах аргументативного дискурсу (на основі роману 19 ст. “Jane Eyre” by Charlotte Brontë). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 20-23.

В

Васильєва, О. Г. (2004) Субстантивні композити-бахувріхі як засіб смислопородження тексту (на прикладі антропосемічних одиниць у художніх та публіцистичних англомовних текстах). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 134-136.

Володін, А. О. (2013) Жанрова своєрідність «Опери злидарів» Дж. Гея та її трансформація в «Тригрошовій опері» Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 10-13.

Волшебна, Ю. О. (2011) Особливості функціонування форм флективного родового відмінка в сонетах Шекспіра. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 68-70.

Вотінова, Д. О. (2017) Intertextual dialogue between E. Zamiatin`s “We” and A. Huxley`s “Brave new world”: a translatological view. In: Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze», October 20-21, 2017.

Г

Галайбіда, О. В. (2013) Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Гаращук, Л. А. (2009) Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 160-164.

Гармаш, О. Л. (2007) Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 92-97.

Горенок, Г. Ю. (2009) Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 66-69.

Д

Данилюк, С. С. (2004) Функціональні особливості англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 132-135.

Дембовська, Л. М. (2009) Оказіональні композити в ідіодискурсі Джерома К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 172-175.

Дембровська, Л. М. (2008) Композитні конотати в ідіодискурсі Дж. К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 202-206.

Деркач, Марія, Коржовська, О. В. (2014) Художня специфіка українських перекладів трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Полілог (2). pp. 40-42. ISSN 2311-1844

Дмитрієва, І. В. (2013) Поетика сімейної драми в драматургії Г. Пінтера (на матеріалі п'єси "Повернення додому"). Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 13-22.

Дорошенко, Л. В., Топачевський, С. К. (2018) Репрезентація концепту «chidhood – дитинство» в англомовній лінгвокультурі. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дробко, Н. О. (2009) Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 195-198.

Дрібнюк, В. Т. (2009) Лінгвокультурологічні особливості порівняльних фразеологічних одиниць у романі Джерома Д. Селіджера "Над прірвою у житі". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 191-194.

Ж

Жуйкова, М. В., Литвин, О. Л. (2011) Засоби іронії у повісті Дж. Джерома "Three Men in a Boat" Юрія Лісняка та Родислава Доценка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 149-152.

Жуковська, В. В. (2008) Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 169-172.

З

Зорницька, І. В., Зорницький, А. В. (2018) Особливості використання лексико-семантичних засобів для моделювання альтернативної реальності (на матеріалі роману Майкла Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», 2 (70). pp. 80-84. ISSN 2409-6806

Зорницький, А. В. (2018) «Герменевтичне коло» як механізм інтерпретації оригіналу при роботі над художнім перекладом. Вісник Херсонського державного університету Серія "Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2 (1). pp. 121-125.

Зорницький, А. В. (2018) Жанрово-стилістичні детермінанти стратегії доместикації при перекладі художнього тексту (на матеріалі роману М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Ужгородський національний університет, 3 (2). pp. 138-142.

Зорницький, А. В. (2015) Основи герменевтики. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2015) Художній переклад. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2018) Художній переклад. Навчально-методичний практикум. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2006) Ліризація драми як вияв літературно-родової дифузії в творчості Теннессі Уїльямса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 185-188.

К

Калініченко, М. М. (2006) Жанрова типологія романів "Мобі Дік, або Білий Кит" Г. Мелвілла та "Злочин і Кара" Ф.М. Достоєвського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 170-172.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 117-120.

Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.

Ковтун, П. В. (2022) Категорія когерентності в англомовних текстах (на прикладі драматичних творів). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 109-112.

Козак, С. В. (2006) Художнє відображення повсякденного життя людей у фреймах "Природа" і "Людина" в романі Томаса Гарді "Тесс з родини Д’Ербервіллів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 193-197.

Коляда, О. В. (2022) Philosophical Analysis of the Concept Human Situation. WISDOM, 24(4), 64–72. pp. 64-72.

Коляда, О. В. (2019) Сучасна англійська драма #2. Мартін Блад. “Сучасне” . О. О. Євенок, Житомир.

Коляда, О. В., Іевітіс, І. В. (2023) Історія літератури країн, мова яких вивчається (англійська мова) : інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. ЖДУ ім Івана Франка.

Кондратенко, Я. О. (2022) Художнє втілення альтернативних форм свідомості у сучасних трилерах структура, семантика, прагматика. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 120-123.

Корень, О. В. (1999) Семантико-синтаксичні моделі англійських прислів’їв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 140-144.

Корнєва, З. М., Павловська, Ю. В. (2011) Експресивні та прагматичні засоби діалогізації англійської наукової прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 105-108.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричність" художнього тексту (на матеріалі англійської літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 83-84.

Котнюк, Л. Г. (2009) Особливості складних номінатів на позначення людини в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 188-191.

Крижанівська, Г. Т. (2006) Діалогічність текстів first-person narrative як спосіб моделювання адресата (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 148-151.

Кузнєцова, Г. В. (2005) Когнітивний аналіз семантичних зрушень у фразеологічних одиницях – заголовках художніх текстів (на матеріалі сучасної англомовної прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 158-163.

Л

Лисецька, Ю. В. (2018) Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. pp. 48-50.

М

Мартинова, О. М. (2010) Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 125-127.

Мартинова, О. М. (2004) Особливості вираження емоційних станів персонажів сучасної англійської літератури невербальними засобами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 257-259.

Мартинова, О. М. (2006) Релевантність комунікативного акту як передумова успішної комунікації (на матеріалі сучасної англійської прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 203-206.

Марченко, Є. Ю. (2012) Історичне підґрунтя роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 28-36.

Маслюк, М. Г. (2014) ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУР ІЗ СТИЛІСТИЧНОЇ ФІГУРИ ОКСИМОРОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАЦІЇ ЛОГІЧНОЇ ІМПЛІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 256-259. ISSN 2076-6173

Мац, І. І. (2003) Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 181-183.

Миколайчук, А. І. (2011) Мотив як елемент і чинник архітектоніки творів В. Фолкнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 127-130.

Москвичова, О. А. (2010) Лінгвосеміотичні механізми формування метаморфози в англомовних поетичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 150-153.

Мосієнко, О. В. (2018) Квантифікація об’єктів у текстах новин. In: Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka..

Мосієнко, О. В. (2018) Топологічна модель номінативно-референційних одиниць у новинному дискурсі. In: «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27-28 квітня, Тбілісі.

Н

Нагачевська, О. О. (2010) Адаптація готичної традиції у творчості Джойс Керол Оутс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 133-137.

Нагачевська, О. О. (2004) Спільні риси в творчості Д.К. Оутс і Д.Г. Лоуренса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 190-193.

Ночевчук, І. О. (2013) Трагедія сім’ї – трагедія влади (на матеріалі "Царя Едіпа" Софокла та "Короля Ліра" В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 22-25.

П

Плахова, О. А. (2013) АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 282-286. ISSN 2076-6173

Пермінова, А. О. (2004) 30-й сонет Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до проблеми перетворення поетичного тексту). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 189-191.

Петранговська, Н. Р. (2005) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологу-міркуванню на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 185-187.

Подкоритова, О. П. (2004) Метафора в романі Тоні Моррісон "Улюблена". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 211-214.

Подкоритова, О. П. (2008) Поетична правда поезії Шеймаса Хіні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 202-206.

Подкоритова, О. П. (2009) Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 175-179.

Подкоритова, О. П. (2006) Художній світ у "Драмі Загрози" Гарольда Пінтера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 101-104.

Полховська, М. В., Очковська, А. П. (2019) The Formation of Raising Verb Argument Structure in Early Modern English. Studia Philologia (Філологічні студії): збірник наукових праць. (In Press)

Полякова, А. А. (2004) Нонсенс – його поетика та місце в курсі англійської дитячої літератури (на матеріалі творчості Е. Ліра). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 47-49.

Поліщук, А. В. (2012) Трансформація біблійного образу в містерії Дж. Байрона "Каїн". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 46-50.

Попова, І. О. (2004) Нонсенс як принцип організації поетичних творів Е. Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 157-160.

Потапенко, С. І. (2005) Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 93-97.

Птушка, А. С. (2008) Порушення лінгвоетологічних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 226-229.

Р

Ржевська, З. М. (2004) Естет чи мораліст? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 58-61.

Розова, І. В. (2009) Стилістична функція лексичного повтору в англомовному сатиричному тексті ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 220-223.

Росстальна, О. А. (2004) Явище ескапізму у творчій свідомості Дж.Р.Р. Толкіна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 154-156.

Румбешт, Г. Ю. (2011) Номінативний простір концепту SECLUSION в англомовній прозі постмодернізму (на матеріалі творів Дж. Фаулза і К. Кізі). ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 193-197.

С

Савина, А. Ю. (2018) Постколоніальні риси в творі "My name is Salma" by Fadia Faqir. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 337-340.

Самочорнова, О. А. (2007) Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 185-188.

Сасіна, В. П., Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Свинцова, І. О. (2010) "Підвищена емоційність" як стильова домінанта поезії Дж. Г. Байрона: когнітивно-прагматичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 207-211.

Семенюк, І. Л. (2012) Своєрідність композиції п’єси Джона Осборна "Озирнись у гніві". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 50-60.

Семенюк, О. В. (2006) Гуманізм антивоєнної новелістики Е. Хемінгуея (на матеріалі романів "Прощавай, зброє" та "І сонце сходить"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 196-198.

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

Столяренко, Ольга (2007) Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 331-337.

Т

Татуревич, Н. С. (2014) ПОВЕДІНКА ПІДМЕТА В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 233-237. ISSN 2076-6173

Тимчук, О. Т. (2009) До питання гри слів в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 123-126.

Ткачик, О. В. (2006) Гендерна презентативність в номінації персонажів британських народних казок. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 208-211.

Ф

Фаринюк, О. В. (2004) Стилістичні засоби зображення головної думки – пошуку морального ідеалу – в романі англійської письменниці Айріс Мердок "Хороший учень". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 248-249.

Феськов, П. В. (2013) Принципи та способи творення комічних образів і ситуацій (на матеріалі «Дванадцятої ночі» В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 39-41.

Х

Хавхун, А. П. (2004) Граматичні "Я"- і "ти"-суб’єкти в англійському поетичному тексті XVIII-XX століть (суб’єкти в плані поетичного означувального). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 85-90.

Харчук, І. О. (2012) Драматургічна спадщина Е. Бульвер-Літтона: між романтизмом і реалізмом. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 60-66.

Хрустік, Л. О. (2011) Евфемізми як засіб вираження емоційного стану любові прози Д. Лоуренса. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 382-385.

Ч

Череповська, Т. В. (2007) Зміни напрямку руху художнього часу в романі Енн Тайлер "Аматорський шлюб". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 191-195.

Ш

Шкодюк, Н. М. (2011) Функції епітета в повісті Доріс Лессінг "Домівка гірської худоби". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 414-416.

Ю

Юшкевич, В. І. (2008) Чоловічі тактики переконання в міжгендерному дискурсі персонажів сучасної англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sat Apr 13 09:47:05 2024 EEST.