Items where Subject is "P Language and Literature > PR English literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 106.

Є

Євченко, О. В. (2008) Роман Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах" у філософському контексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 177-180.

Ємець, О. В. (2006) Стилістичні та концептуальні аспекти функціонування метонімічних епітетів у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 90-92.

Ємцева, Т. С. (2011) Колірні компаративні засоби створення образності у морській прозі Дж. Конрада. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 120-123.

І

Ізотова, Н. П. (2010) Репрезентація кластерного концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ крізь призму взаємодії його складників (на матеріалі англомовної біографічної прози XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 113-117.

А

Анохіна, Т. О. (2006) Маркери комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 105-107.

Антонюк, М. О. (2006) Еволюція метафор вовка та кабана у давньоанглійській літературі (на матеріалі англо-саксонської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 108-111.

Антонюк, М. О. (2005) Особливості семантики дієслів, утворених з допомогою префікса be- (на матеріалі давньоанглійської поетичної та прозової спадщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 109-112.

Астрахан, Н. І. (2004) Особливості художньої структури поеми Д. Г. Байрона "Паломництво Чайльд-Гарольда". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 30-33. ISSN 2076-6173

Б

Баловнєва, О. О. (2003) Іронія та засоби її реалізації у творчості Стівена Лікока. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 154-156.

Бирюк, О. В. (2003) Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами англомовних публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 157-159.

Бистров, Я. В. and Дойчик, О. Я. (2008) Мовне втілення концепту історія в індивідуально-авторській картині світу Джуліана Барнса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 94-98.

Бока, О. В. (2006) Комунікативна спрямованість ономастичної лексики англомовного казкового дискурсу на дітей різного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 118-121.

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Борисенко, Н. Д. (2005) Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 39-41.

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2006) Невербальні засоби спілкування у персонажному дискурсі сучасної британської драми: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 71-74.

Борисенко, Н. Д. (2007) Стратегія спонукання у гендерно маркованому дискурсі персонажів сучасної англійської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 89-91.

Борисов, О. О. (2004) Невербальні маркери вираження емоційного концепту "страх" (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 130-133.

Білоус, І. В. (2018) Елементи еклектизму в умовах аргументативного дискурсу (на основі роману 19 ст. “Jane Eyre” by Charlotte Brontë). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 20-23.

В

Васильєва, О. Г. (2004) Субстантивні композити-бахувріхі як засіб смислопородження тексту (на прикладі антропосемічних одиниць у художніх та публіцистичних англомовних текстах). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 134-136.

Володін, А. О. (2013) Жанрова своєрідність «Опери злидарів» Дж. Гея та її трансформація в «Тригрошовій опері» Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 10-13.

Волшебна, Ю. О. (2011) Особливості функціонування форм флективного родового відмінка в сонетах Шекспіра. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 68-70.

Вотінова, Д. О. (2017) Intertextual dialogue between E. Zamiatin`s “We” and A. Huxley`s “Brave new world”: a translatological view. In: Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze», October 20-21, 2017.

Г

Галайбіда, О. В. (2013) Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Гаращук, Л. А. (2009) Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 160-164.

Гармаш, О. Л. (2007) Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 92-97.

Горенок, Г. Ю. (2009) Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 66-69.

Д

Данилюк, С. С. (2004) Функціональні особливості англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 132-135.

Дембовська, Л. М. (2009) Оказіональні композити в ідіодискурсі Джерома К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 172-175.

Дембровська, Л. М. (2008) Композитні конотати в ідіодискурсі Дж. К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 202-206.

Деркач, Марія and Коржовська, О. В. (2014) Художня специфіка українських перекладів трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Полілог (2). pp. 40-42. ISSN 2311-1844

Дмитрієва, І. В. (2013) Поетика сімейної драми в драматургії Г. Пінтера (на матеріалі п'єси "Повернення додому"). Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 13-22.

Дорошенко, Л. В. and Топачевський, С. К. (2018) Репрезентація концепту «chidhood – дитинство» в англомовній лінгвокультурі. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дробко, Н. О. (2009) Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 195-198.

Дрібнюк, В. Т. (2009) Лінгвокультурологічні особливості порівняльних фразеологічних одиниць у романі Джерома Д. Селіджера "Над прірвою у житі". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 191-194.

Ж

Жуйкова, М. В. and Литвин, О. Л. (2011) Засоби іронії у повісті Дж. Джерома "Three Men in a Boat" Юрія Лісняка та Родислава Доценка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 149-152.

Жуковська, В. В. (2008) Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 169-172.

З

Зорницька, І. В. and Зорницький, А. В. (2018) Особливості використання лексико-семантичних засобів для моделювання альтернативної реальності (на матеріалі роману Майкла Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», 2 (70). pp. 80-84. ISSN 2409-6806

Зорницький, А. В. (2018) «Герменевтичне коло» як механізм інтерпретації оригіналу при роботі над художнім перекладом. Вісник Херсонського державного університету Серія "Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2 (1). pp. 121-125.

Зорницький, А. В. (2018) Жанрово-стилістичні детермінанти стратегії доместикації при перекладі художнього тексту (на матеріалі роману М. Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”). Ужгородський національний університет, 3 (2). pp. 138-142.

Зорницький, А. В. (2015) Основи герменевтики. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2015) Художній переклад. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2018) Художній переклад. Навчально-методичний практикум. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2006) Ліризація драми як вияв літературно-родової дифузії в творчості Теннессі Уїльямса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 185-188.

К

Калініченко, М. М. (2006) Жанрова типологія романів "Мобі Дік, або Білий Кит" Г. Мелвілла та "Злочин і Кара" Ф.М. Достоєвського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 170-172.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 117-120.

Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.

Козак, С. В. (2006) Художнє відображення повсякденного життя людей у фреймах "Природа" і "Людина" в романі Томаса Гарді "Тесс з родини Д’Ербервіллів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 193-197.

Коляда, О. В. (2019) Сучасна англійська драма #2. Мартін Блад. “Сучасне” . О. О. Євенок, Житомир.

Корень, О. В. (1999) Семантико-синтаксичні моделі англійських прислів’їв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 140-144.

Корнєва, З. М. and Павловська, Ю. В. (2011) Експресивні та прагматичні засоби діалогізації англійської наукової прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 105-108.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричність" художнього тексту (на матеріалі англійської літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 83-84.

Котнюк, Л. Г. (2009) Особливості складних номінатів на позначення людини в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 188-191.

Крижанівська, Г. Т. (2006) Діалогічність текстів first-person narrative як спосіб моделювання адресата (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 148-151.

Кузнєцова, Г. В. (2005) Когнітивний аналіз семантичних зрушень у фразеологічних одиницях – заголовках художніх текстів (на матеріалі сучасної англомовної прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 158-163.

Л

Лисецька, Ю. В. (2018) Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. pp. 48-50.

М

Мартинова, О. М. (2010) Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 125-127.

Мартинова, О. М. (2004) Особливості вираження емоційних станів персонажів сучасної англійської літератури невербальними засобами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 257-259.

Мартинова, О. М. (2006) Релевантність комунікативного акту як передумова успішної комунікації (на матеріалі сучасної англійської прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 203-206.

Марченко, Є. Ю. (2012) Історичне підґрунтя роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 28-36.

Маслюк, М. Г. (2014) ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУР ІЗ СТИЛІСТИЧНОЇ ФІГУРИ ОКСИМОРОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАЦІЇ ЛОГІЧНОЇ ІМПЛІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 256-259. ISSN 2076-6173

Мац, І. І. (2003) Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 181-183.

Миколайчук, А. І. (2011) Мотив як елемент і чинник архітектоніки творів В. Фолкнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 127-130.

Москвичова, О. А. (2010) Лінгвосеміотичні механізми формування метаморфози в англомовних поетичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 150-153.

Мосієнко, О. В. (2018) Квантифікація об’єктів у текстах новин. In: Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka..

Мосієнко, О. В. (2018) Топологічна модель номінативно-референційних одиниць у новинному дискурсі. In: «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27-28 квітня, Тбілісі.

Н

Нагачевська, О. О. (2010) Адаптація готичної традиції у творчості Джойс Керол Оутс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 133-137.

Нагачевська, О. О. (2004) Спільні риси в творчості Д.К. Оутс і Д.Г. Лоуренса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 190-193.

Ночевчук, І. О. (2013) Трагедія сім’ї – трагедія влади (на матеріалі "Царя Едіпа" Софокла та "Короля Ліра" В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 22-25.

П

Плахова, О. А. (2013) АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 282-286. ISSN 2076-6173

Пермінова, А. О. (2004) 30-й сонет Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до проблеми перетворення поетичного тексту). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 189-191.

Петранговська, Н. Р. (2005) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологу-міркуванню на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 185-187.

Подкоритова, О. П. (2004) Метафора в романі Тоні Моррісон "Улюблена". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 211-214.

Подкоритова, О. П. (2008) Поетична правда поезії Шеймаса Хіні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 202-206.

Подкоритова, О. П. (2009) Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 175-179.

Подкоритова, О. П. (2006) Художній світ у "Драмі Загрози" Гарольда Пінтера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 101-104.

Полховська, М. В. and Очковська, А. П. (2019) The Formation of Raising Verb Argument Structure in Early Modern English. Studia Philologia (Філологічні студії): збірник наукових праць. (In Press)

Полякова, А. А. (2004) Нонсенс – його поетика та місце в курсі англійської дитячої літератури (на матеріалі творчості Е. Ліра). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 47-49.

Поліщук, А. В. (2012) Трансформація біблійного образу в містерії Дж. Байрона "Каїн". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 46-50.

Попова, І. О. (2004) Нонсенс як принцип організації поетичних творів Е. Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 157-160.

Потапенко, С. І. (2005) Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 93-97.

Птушка, А. С. (2008) Порушення лінгвоетологічних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 226-229.

Р

Ржевська, З. М. (2004) Естет чи мораліст? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 58-61.

Розова, І. В. (2009) Стилістична функція лексичного повтору в англомовному сатиричному тексті ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 220-223.

Росстальна, О. А. (2004) Явище ескапізму у творчій свідомості Дж.Р.Р. Толкіна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 154-156.

Румбешт, Г. Ю. (2011) Номінативний простір концепту SECLUSION в англомовній прозі постмодернізму (на матеріалі творів Дж. Фаулза і К. Кізі). ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 193-197.

С

Савина, А. Ю. (2018) Постколоніальні риси в творі "My name is Salma" by Fadia Faqir. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 337-340.

Самочорнова, О. А. (2007) Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 185-188.

Сасіна, В. П. and Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Свинцова, І. О. (2010) "Підвищена емоційність" як стильова домінанта поезії Дж. Г. Байрона: когнітивно-прагматичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 207-211.

Семенюк, І. Л. (2012) Своєрідність композиції п’єси Джона Осборна "Озирнись у гніві". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 50-60.

Семенюк, О. В. (2006) Гуманізм антивоєнної новелістики Е. Хемінгуея (на матеріалі романів "Прощавай, зброє" та "І сонце сходить"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 196-198.

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

Столяренко, Ольга (2007) Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 331-337.

Т

Татуревич, Н. С. (2014) ПОВЕДІНКА ПІДМЕТА В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 233-237. ISSN 2076-6173

Тимчук, О. Т. (2009) До питання гри слів в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 123-126.

Ткачик, О. В. (2006) Гендерна презентативність в номінації персонажів британських народних казок. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 208-211.

Ф

Фаринюк, О. В. (2004) Стилістичні засоби зображення головної думки – пошуку морального ідеалу – в романі англійської письменниці Айріс Мердок "Хороший учень". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 248-249.

Феськов, П. В. (2013) Принципи та способи творення комічних образів і ситуацій (на матеріалі «Дванадцятої ночі» В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 39-41.

Х

Хавхун, А. П. (2004) Граматичні "Я"- і "ти"-суб’єкти в англійському поетичному тексті XVIII-XX століть (суб’єкти в плані поетичного означувального). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 85-90.

Харчук, І. О. (2012) Драматургічна спадщина Е. Бульвер-Літтона: між романтизмом і реалізмом. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 60-66.

Хрустік, Л. О. (2011) Евфемізми як засіб вираження емоційного стану любові прози Д. Лоуренса. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 382-385.

Ч

Череповська, Т. В. (2007) Зміни напрямку руху художнього часу в романі Енн Тайлер "Аматорський шлюб". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 191-195.

Ш

Шкодюк, Н. М. (2011) Функції епітета в повісті Доріс Лессінг "Домівка гірської худоби". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 414-416.

Ю

Юшкевич, В. І. (2008) Чоловічі тактики переконання в міжгендерному дискурсі персонажів сучасної англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Jul 1 04:25:37 2022 EEST.